Krantenbank Zeeland

HomePeriodieken

Periodieken

Advertentiebode. Gratis weekblad voor Goeree en Overflakkee

Advertentiebode
-Gratis weekblad voor Goeree en Overflakkee (16 november 1929-1930)
-Weekblad voor geheel Flakkee (1924- 9 november 1929)


Geschiedenis:
Gedrukt bij de Gebroeders de Waal in Middelharnis, die in 1930 ook met de uitgave van Eilanden-Nieuws zouden startten. De krant werd gedrukt in een oplage van 7.000 exemplaren. Het is niet bekend of de krant in 1930 ophield te bestaan of nog verder verschenen is.

Inhoud:
Advertenties van lokale bedrijven en een feuilleton.

Verschijning:
1924-1930? wekelijks op zaterdag, bevat 4-6 pagina's, advertenties 15 cent per regel en 80 cent voor 6 regels.

Beschikbaar:
1928, 25 februari - 28 april, 12 mei - 17 augustus, 1 september - 6 oktober, 20 oktober - 10 november, 24 november - 14 december, 31 december.
1929, 5 en 9 januari, 2, 9 en 23 februari, 2, 15 en 23 maart, 6 april - juli, 20 juli, 3 - 24 augustus, 14 september - 19 oktober, 2 november - 31 december.
1930, 11, 18 en 25 januari, 1 en 8 februari.


Axelsche Courant

Axels(sch)e Courant. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeuws Vlaanderen

Geschiedenis:
Onafhankelijk niet zuil gebonden blad met nieuwstijdingen, dat vooral plaatselijke berichten en advertenties weergeeft. Aanvankelijk was het uitsluitend een advertentieblad dat door de boekdrukker F. Duleman werd opgericht op 4 april 1885. C.P. Minjon werd hiervan de hoofdredacteur. Door het succes kon het blad vanaf 3 april 1886 op een heel vel (het dubbele van het oude formaat) verschijnen. In oktober 1887 verscheen het blad tweemaal per week en trad A. Wolff Jz. toe als mede-redacteur. In 1937 was J.C. Vink zowel de uitgever als de eindredacteur van de krant (de redactie en drukkerij zat aan Markt 12 in Axel) en hij zou dat na de oorlog blijven.

Inhoud:
Lokaal nieuws (onder meer gemeenteraadsverslagen) en dito advertenties, meer in het algemeen gericht op geheel Zeeuws-Vlaanderen. Al voor de oorlog werden ook van landelijk opererende firma’s advertenties geplaatst. Opiniërende stukken over het (inter)nationale actuele nieuws, dienstregelingen van openbaar vervoer en een feuilleton.

Verschijning:

1882-1970; 1x per week, vanaf oktober 1887 2x per week. Prijs f. 2 per jaar in 1893, f. 3 per jaar in 1937 en f. 7 in 1953 (f. 6,20 binnen Axel); Formaat na 1887, 32x49 cm.; inhoud 4 pagina’s.

Beschikbaar:
1885 - september 1941
oktober 1944 - maart 1970.

Breskensche Courant

Breskensche Courant. Algemeen Nieuws- en advertentieblad voor het voormalige Vierde District

Geschiedenis:
Voortzetting van het in 1891 gestarte Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen dat op 3 april 1901 overging in de Breskensche Courant, waarbij overigens wel gewoon doorgenummerd werd. J.H. van Dale heeft in het geheim als eindredacteur aan de Breskensche Courant gewerkt.

Inhoud:
De Breskensche Courant is in de eerste jaargangen voorzien van aantekeningen aan de marge. Van J. de Hullu verscheen een collumn in de jaren 1890. Deze is uit de exemplaren geknipt die de ZB van de PZC heeft ontvangen; tenminste voor de jaren 1891-1898 en 1905-1906. Ook ontbreken er stukken in de jaargang 1918 en het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940.

Verschijning
:
 2x per week op woensdag en zaterdag en vanaf 1932 op dinsdag en vrijdag. Formaat: 32x40, 30,5x43, 32x45,5, 34,5x51, 37,5x50 Opgenomen in Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche Courant.

Beschikbaar:
3 april 1901 - 1915
1917
1919 - 1930
1932
1934 -1938


Domburgsch Badnieuws

Geschiedenis: Het Domburgsch Badnieuws en vreemdelingenlijst verscheen voor het eerst in 1882 en werd gedrukt door C.H.J. Van Benthem Jutting in de Sint Pieterstraat in Middelburg en later, in de jaren dertig, door J.W. den Boer. Het redactieadres was in de jaren 1900 dat van H.M. Kesteloo te Domburg. De meeste eindredacteuren waren waarschijnlijk alle directeur van de Zeebadinrichting / Badpaviljoen, zoals P.J. Elout, in 1937.

In de jaren tachtig werd het Badnieuws gratis verstrekt in een oplage van 3.000 exemplaren. Het werd dan ook gesponsord en uitgegeven door de Domburgse Ondernemersvereniging.


Inhoud: De voorpagina begon doorgaans met de watergetijden en de lijst van aangekomen vreemdelingen. Verder bevatte de krant verblijfsinformatie, adresgegevens, huisartsenspreekuren, vrije vakantiewoningen en advertenties voor zeebaden, een lijst met gevonden voorwerpen en informatie bij allerlei activiteiten. De lokale middenstand en Middelburgse middenstanders zorgden voor voldoende advertenties.


Verschijning: Tijdens het badseizoen in de maanden juni/juli t/m september 1x per week.
Prijs 10 cent per los nummer en f. 1,- per seizoen (f. 1,25 buitenland!) en 10 cent per advertentieregel. Vanaf de jaren 1970 f.3,50 per seizoen en 40 cent per los nummer.


Beschikbaar:

1883

1888-1935

1937-1938

1948 juni

1951-1975

1984-1987


Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45)

- Mededeelingenblad voor het eiland Tholen, 1944-1945
- Weekblad voor het eiland Tholen en Sint Filipsland waarin opgenomen de Thoolse courant

- Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland

Geschiedenis:
Voortzetting van: Mededeelingenblad voor het eiland Tholen. Voortgezet als: Eendrachtbode : nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland.


Inhoud: Lokale nieuwsberichten van het eiland Tholen die wekelijks worden verzameld. Bevat onder meer lokale politiek, sport, algemeen nieuws, plaatselijk nieuws, familieberichten en advertenties en achtergrondartikelen bij zaken of personen die in het nieuws staan.


Verschijning: wekelijks, 1944-heden. Formaat: 40x53 cm. (1958-1962), 40x55 cm. vanaf 1963, 41x57 cm. vanaf 1971. Abonnement € 32,- per jaar (2012).


Beschikbaar: 1944-2012.


Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag

Eilanden-Nieuws

- Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag voor de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse eilanden. 


 

Geschiedenis: In 1925 startte de Advertentiebode. Weekblad voor geheel Flakkee, dat vanaf 16 november 1929 inmiddels Advertentiebode. Gratis Weekblad voor Goeree en Overflakkee werd. Dit werd uitgegeven door de gebroeders De Waal in Middelharnis. In 1930 werd de naam gewijzigd in Eilanden-nieuws. Christelijk weekblad op gereformeerde grondslag voor de Zuid-Hollandsche- en Zeeuwsche eilanden, hoewel volgens B. van der Ros in Geschiedenis van de christelijke dagbladpers in Nederland, Eilanden-nieuws in 1928 voor het eerst werd uitgegeven. Het moest een 'objectief interkerkelijk streekblad' zijn, dat als tegenhanger van de Maas- en Scheldebode diende, omdat de hoofdredacteur van dat blad, K.C. van Spronsen (Rudolf van Reest) de godsdienstig instelling van de Flakkeese bevolking belachelijk zou maken. De uitgave werd vanaf 1930 tot op heden verzrogd door de N.V. Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws. Op 1 november 1935 werd Onze Eilanden opgenomen in het Eilanden-nieuws. Vanaf 6 maart 2007 werd de ondertitel ‘voor de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse eilanden' weg gelaten.


Inhoud: Lokale nieuwsberichten over onder meer politiek en algemeen en kerkelijk nieuws, vervolgverhalen, concertnieuws, informatie van de gemeenten op het eiland, een jeugdhoek, familieberichten en advertenties.


Verschijning: Vanaf 1928 eenmaal per week op zaterdag, later 2x per week op dinsdag en vrijdag. Formaat 40x56 cm., vanaf 1999 44x58 cm. en vanaf 7 juni 2011 op tabloid, 31x47 cm. Prijs €0,80 per nummer (2011).


Beschikbaar:

1930, 13 augustus
1931, 25 april
1933, 22 maart

1934, 26 mei-5 mei 1945
1947-2011

De krant is tot en met 2011 opgenomen. Vanaf dan is een digitale versie van de krant beschikbaar bij de uitgever van Eilanden Nieuws.

de Faam en de Faam/de Vlissinger

Geschiedenis: De Faam verscheen aanvankelijk alleen in Middelburg vanaf 1896. Vanaf 1925 werd de subtitel Middelburgs nieuws- en advertentieblad gewijzigd in Advertentieblad voor Middelburg en de dorpen op Walcheren. Na tussen 1943 en 1948 niet verschenen te zijn werd de naam in 1964 gewijzigd in de Faam, weekblad voor Walcheren. Hierin werd opgenomen: Groot Walcheren: advertentieblad voor geheel Walcheren. Vanaf 1991 werd hierin opgenomen de Seniorenkrant. In 1997 ging de krant samen met het weekblad de Vlissinger in De Faam/de Vlissinger, wekelijks huis aan huis op heel Walcheren. Vanaf 1983 tot en met 1996 was de inhoud echter al bijna identiek aan die van de Vlissinger. Koptitel en informatiepagina's van de gemeenten Vlissingen en Middelburg (In den blauw geruiten kiel/door het oog van de Lange Jan) en op de stad gerichte artikelen weken af. Vanaf 2004 hierin opgenomen: Woningkrant Midden-Zeeland. Vanaf 2006 verscheen de krant op tabloid formaat. November 2006 met bijlage Sinterklaaskrant: intocht in Middelburg. Teruglopende advertentie inkomsten tijdens de coronacrisis in 2020-2021 maakten de krant dunner totdat uiteindelijk op 30 juni 2021, na 125 jaar, het laatste nummer verscheen. Trainews Media nam de titel over en zette als opvolgers op Walcheren de veertiendaagse lokale kranten de Vlissinger, de Middelburger en de Veerenaer uit, die een reformatorische signatuur kregen. 


Inhoud: advertentieblad voor de regio Walcheren, met aandacht voor advertenties van de lokale middenstand en opening van nieuwe bedrijven. Daarnaast persoonlijk nieuws over lokale verenigingen en stichtingen, nieuw verschenen publicaties en informatie van de provincie Zeeland, de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere over wet- en regelgeving en verleende vergunningen.


Verschijning: 1900 - 1942, 1945, 1949 - 30 juni 2021. Verschijnt wekelijks. Formaat: 40x50 cm. (t/m 1919), 42x55 cm. (t/m 1938), 42x54 cm. (t/m 1968), 44x59 cm. (t/m 1981), 42x59 cm (1982-2005) en tabloid (29x41 cm.) van 2006 t/m 2021. Verspreiding gratis op het gehele eiland Walcheren.


Beschikbaar:

1900-1920

1922- 20 augustus 1941

26 november 1948 - 30 juni 2021.


het Gemeenteblad voor Terneuzen

Geschiedenis:

Uitgave op last van het Militair Gezag door P.J. van der Sande in Terneuzen, na de bevrijding van de stad. De krant was de voortzetting van de Ter-Neuzensche Courant waarvan het laatste nummer op 29 december 1944 verscheen. Hoewel de krant feitelijk niet werd overgenomen gingen de lezers in november 1944 over op de Vrije Zeeuw.

 

Inhoud:

Mededelingen van het Militair Gezag, bekendmakingen (van de lokale overheid), provinciaal oorlogsnieuws, distributienieuws, predikbeurten en verduisteringsschema’s en tijden.

 

Verschijning: Tweemaal per week op dinsdag en vrijdag, 2-4 pagina’s groot. Verspreiding aan abonnees. Verschenen van 29 september t/m 17 november 1944, nrs. 1 t/m 15. Daarna overgegaan in de Vrije Zeeuw, die op 21 november verscheen.

 

Beschikbaarheid in Krantenbank Zeeland:

vrijdag 29 september 1944 – vrijdag 17 november 1944, nrs. 1 t/m 15.

Met dank aan Edwin Hamelink voor het beschikbaar stellen van het materiaal.


Goessche Courant

Geschiedenis: Paul Jean de Convenant, die had getracht de rechten op de Middelburgsche stadscourant te verwerven, startte na diverse mislukte pogingen op 2 januari 1795 met de Goessche Courant. Na enkele nummers hield de krant op te bestaan om pas na achttien jaar, in januari 1813, door andere ondernemers weer nieuw leven ingeblazen te worden. In 1852 had de krant 200 abonnees. Met R.A. Soetbrood Piccardt als redacteur werd ook de Goese politiek in de kolommen besproken. Daarmee steeg het aantal abonnees in 1870 tot circa 500. Eindredacteur J.J. Ramondt wist na aantreden op 1 janauri 1871 in zes jaar tijd de oplage naar 1.100 abonnees te tillen. In 1884 werd Van der Mandere eindredacteur. De oplage steeg naar 1.800 exemplaren, hetgeen een geschatte lezerskring van ongeveer 7.000 mensen op de Bevelanden omvatte.

Inhoud: De krant zou inhoudelijk een leemte op moeten vullen door als een van de eerste uitgebreid binnenlands en lokaal nieuws te bevatten. Doorgaans bevatten de 18de- en 19de-eeuwse kranten vooral uitgebreid buitenlands nieuws. Deze mededeelzaamheid leidde wel tot vermelding van een reeks van triviale huis- tuin en keukenongelukken, maar verschafte de krant wel een eigen plaats op de markt. Halverwege de negentiende eeuw werd meer en meer politieke artikelen geplaatst.

Verschijning: 3 maal per week. Formaat 47 cm. vanaf 1874 (jrg. 61/nr. 38) verschenen als Goesche-Courant; verder opgenomen in Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche Courant (1932).


Beschikbaar:

1795, 2 januari

1819-1874

1877-1930
1932

Groesche Courant

Geschiedenis: Verscheen bij uitgever C. Dieleman te Breskens. Hoewel geen redacteuren bekend zijn had de krant een liberale inslag en waarschijnlijk de lokale middenstand als doelgroep. De krant verscheen langer dan twintig jaar, maar er zijn slechts drie exemplaren bekend, welke zijn gedigitaliseerd.

Inhoud: De krant is een van de vroege voorbeelden van een advertentieblad, maar bevat op de voorpagina wel buitenlands- en binnenlands nieuws. De voorpagina-artikelen zijn door de redactie van eigen commentaar voorzien. Verder zijn vier kolommen ingeruimd voor een feuilleton, hetgeen in die tijd wel vaker voorkwam. De tweede pagina bevat voornamelijk districtsnieuws en categorieën zoals rechtszaken, burgerlijke stand, school- en kerknieuws en preekbeurten, korte handelsberichten en twee pagina’s met lokale advertenties.

Verschijning: Twee maal per week op woensdag en zaterdag. Prijs 50 cent per kwartaal en voor de Verenigde Staten 1 dollar voor drie kwartalen. Verscheen vanaf 1891, de datum van opheffing is onbekend, maar in ieder geval ná 1910.

Beschikbaar:

1910,  jrg. 20, nr. 1559, 29 oktober, en nrs. 1563 en 1564, 12 en 16 november.


Groot Walcheren

Geschiedenis: werd gedrukt te Axel. In 1974 opgegaan in de Faam. Weekblad voor Walcheren.


Inhoud: De voorpagina van Groot-Walcheren bevat algemeen actueel Zeeuws nieuws, met soms een verdieping van de dagbladberichtgeving. Verder is er aandacht voor allerlei openingen, activiteiten en tentoonstellingen. Vaste rubrieken zijn onder meer de ‘Zeeuwse klapbank’ van Arjoan en het fotokringetje, waarbij Walchenaren werden gefotografeerd en na herkenning in de krant een prijs konden winnen. Het grootste deel van de inhoud bevat advertenties van de lokale middenstand.


Verschijning: wekelijks, jaargangen van 1 november t/m 1 november. Verschijnt vanaf 1963; jaargang 1 t/m 12 van 1963 t/m 1974, formaat: 44x60 cm., omvat ca. 18 pag. per krant.


Aanwezig:

5 november 1963 t/m 5 juni 1974.Het Hulsterblad

Geschiedenis: 

Opgericht op 6 mei 1865. Uitgegeven door P.L. Verwilghen, na 1882 door door de firme Gebr. Verwilghen. Al op 31 december 1836 verscheen onder dezelfde naam een proefnummer onder redactie van kapitein Hendriks, maar dit initiatief strandde. In 1865 lukt het de drukker wel de krant van de grond te krijgen onder redactie van onderwijzer J.J.Claassen, die in 1884 zijn ontslag nam en werd opgevolgd door H.M.F. Verwilghen, een broer van de uitgevers. Deze zou ten minste tot 1912 aanblijven.


Inhoud: 

Lokaal nieuws, nieuwsberichten en marktprijzen met een neutrale politieke en kerkelijke strekking. 


Verschijning:

Van 1865 tot 1949. Wekelijks op een half vel. Na 1880 op een heel vel.


Aanwezig: 

26 juni 1875


Ierseksche en Thoolsche Courant

Tholensche Courant. Nieuws- en advertentieblad

Thoolsche Courant. Nieuws- en advertentieblad
Ierseksche- en Thoolsche Courant. Weekblad gewijd aan de belangen van oesterteelt, landbouw, enz. en Nieuwsblad voor het eiland Tholen
Thoolse Courant. Waarin opgenomen de Ierseksche- en Thoolsche Courant, Nieuwsblad voor het eiland Tholen

Geschiedenis:

De Thoolsche Courant verscheen reeds in 1856, maar moest na ruim een jaar in januari 1858 de uitgave staken. Vanaf 1 juli 1868 verscheen wekelijks opnieuw een Thoolsche Courant, maar ook deze was geen lang leven beschoren, waarna het boekdrukker J.M.C. Pot in 1883 een derde poging waagde en de Thoolsche Courant. Nieuwsblad voor het eiland Tholen, St. Philipsland en omstreken opstartte. Deze krant werd in 1885 omgezet naar de Ierseksche en Thoolsche krant. Deze krant werd met een flinke letter duidelijk en op stevig papier gedrukt waardoor ze een aantrekkelijke lay-out bezat. In 1932 veranderde de naam in Thools(ch)e Courant. Het tijdens de Tweede Oorlog gevoerde redactionele beleid breekt de krant na de oorlog op. Oorlogsexemplaren werden nadien geconfisceerd en zijn dus zeldzaam geworden. De regionale krant krijgt een opvolger met de Eendrachtbode dat in 1944 als Mededeelingenblad voor het eiland Tholen is gestart.

 

Inhoud:
De krant richtte zich bij aanvang vooral op de belangen van de streek ook op het gebied van de landbouw, handel en nijverheid. Later kwam daar expliciet de oesterteelt bij.

 

Verschijning:
Aanvankelijk 2x per week (1856), De nieuwe uitgave in 1883 start met een wekelijkse uitgave op zaterdag en na 1914 2x per week.

 

Beschikbaar:

1883 t/m 8 september 1944, 15 september, 20 en 27 oktober 1944 met hiaten

1947, 28 februari; 21 en 28 maart, 18 april; 27 juni; 22-29 augustus, 5-26 september, 10 oktober, 12-31 december.

1948, 5 maart, 28 mei, 6 en 27 augustus

1949, 11 februari, 8 april, 20 mei, 1 juli, 20 september-11 november.

1950, 6 januari – 3 en 17-31 maart.

 

 


Het laatste Nieuws

Het laatste nieuws

 

Geschiedenis:

Gedrukt bij P.J. van de Sande in Terneuzen door (vermoedelijk) de redacteuren Scheele en Michielsen, die eerder illegale kranten uitgaven tijdens de oorlog. Omdat de uitgave geschiedde door een uitgever die ook tijdens de oorlog legaal werk had gedrukt werd de krant door het Militair Gezag meteen verboden. Daarop verscheen het Gemeenteblad voor Terneuzen, hetgeen wel de goedkeuring van het Militair Gezag droeg. Helaas bevat de krant geen enkele informatie over achtergrond of opzet van het Laatste Nieuws

 

Inhoud:

Openbare bekendmakingen van de gemeente Terneuzen, korte berichten over internationaal oorlogsnieuws, proclamaties van de Nederlandse regering en het opperbevel van het geallieerde expeditieleger, achtergrond en commentaar op de bevrijding en gedichten. Bevat 4 pagina’s

 

Verschijning:

Eenmalig. Vermoedelijk werd de krant gratis verspreid.

Met dank aan Jan L. Platteeuw, voor de informatie.

Beschikbaar:

1944, 26 september


Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen

Geschiedenis:
De krant werd vanaf 1904 tot en met 1920 gedrukt bij D.H. Littooij Az. in Terneuzen. Vanaf 1918 werd de krant voortgezet als Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van christelijke beginselen in Zeeuwch-Vlaanderen. Zij werd uitgegeven door de christelijke persvereeniging Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen. De krant hield na 1920 op te bestaan.


Inhoud:

Het ‘advertentieblad’ was van meet af aan door de aard van de berichtgeving toch meer een krant te noemen. Advertenties bedroegen hooguit de helft, maar doorgaans minder dan helft van de inhoud. Deze bestond onder meer uit een antirevolutionaire invalshoek op vaste rubrieken als: uit de pers, buiteland, binnenland, stad en provincie, kerke en school, landbouwberichten, telegrafische berichten, handelsberichten, gemengd nieuws, een feuilleton en vrij uitzonderlijk: ook boekbeoordelingen (van christelijke literatuur). 
Ook ‘Zeeuwsch-Vlaanderen, orgaan ter verspreiding der christelijke beginselen’ verspreidde, net als zijn voorganger, het protestants-christelijke gedachtengoed onder de Zeeuws-Vlamingen, door hier in de artikelen uitdrukkelijk uiting aan te geven. Rubrieken in de krant waren onder meer binnen- en buitenlands nieuws, provincie, landbouwberichten, van heinde en verre, een feuilleton, kerk, school en zending, burgerlijke stand en mengelwerk (waarin vaak opmerkelijke berichten stonden).

Verschijning:

(Luctor et emergo) 2x per week op woensdag en zaterdag, van 1904-1917, jrg. 1 t/m 15 nrs. 1 t/m 1494. Prijs fl. 4,- per jaar, formaat 33x46 cm., gem 4 pagina’s per krant.
(Zeeuwsch-Vlaanderen, Orgaan) 2x per week op woensdag en zaterdag, van 1918 (jrg. 1, nr. 1) – 1920 (jrg. 3, nr. 306), formaat 37x50cm., abonnementen fl. 4,60 per jaar., gem. 4 pagina's per krant.

Beschikbaar:

1912 (jrg. 9, nr. 878) -1917 (jrg. 15, nr. 1494); 1918 (jrg. 1, nr. 1) – 1920 (jrg. 3, nr. 306).


Maas- en Scheldebode

Geschiedenis: Voerde de ondertitel: antirevolutionair orgaan voor de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse eilanden. De krant hanteerde in haar kop de spreuk ‘In Hoc Signo Vinces’ (in dit teken zult u dienen) met daarboven het symbool van Pax Christi en verwijzingen naar de bijbelboeken Mattheus 16:16, Jesaja 44:6 en Openbaringen 22:13 en 22:16. W. Boekhoven uit Sommelsdijk was de uitgever van de krant en M.H. Mulder uit Ouddorp de eerste redacteur. Jarenlang was Karel van Spronsen de redacteur van de bode, later werd hij bekend onder het pseudoniem Rudolf van Reest. Op 29 mei 1937 verscheen de laatste Maas- en Scheldebode. De krant voelde te veel concurrentie van landelijke dagbladen die ook volop verkrijgbaar waren op het eiland. De redactie raad de leden aan lid te worden van de (reformatorische) Rotterdammer, waarvan redacteur Opstelten uit Sommelsdijk het Flakeese katern zal gaan verzorgen.


Inhoud: Op de voorpagina doorgaans een commentaar van de redactie en een feuilleton. Op de tweede pagina volgden (internationale) korte nieuwsberichten en lokale nieuwsberichten (vooral van Goeree-Overflakkee), kerknieuws en marktberichten. Ook de op de volgende pagina’s volgende advertenties waren doorgaans van de middenstand van het eiland. Vanwege de felle toon die in de ingezonden stukken werd gebezigd werd de krant ook wel de Smaad- en scheldbode of Maatje Scheldsmoel genoemd. Ook in verkiezingstijd verschenen vaak felle stukken. Zo werden in oktober 1906 paginagrote advertenties geplaatst waarin de antirevolutionaire kiesvereniging opriep in Middelharnis op haar kandidaat Warnaer te stemmen, opdat de tegenstanders niet zouden winnen.


Verschijning: Wekelijks op vrijdag vanaf 1886; vanaf maart 1891 onregelmatig 2x per week. Vanaf 1905 2x per week op woensdag en zaterdag. De eerste decennia was de krant vier pagina’s groot, na ca. 1900 acht pagina’s. Prijs 4 cent (vijf jaar later 5 cent) per stuk, 40 cent per kwartaal (vijf jaar later 50 cent) en bezorging in de Verenigde Staten kostte fl. 3,50 per jaar mits vooruitbetaald. De Maas- en Scheldebode bleef lang onregelmatig uitkomen, soms zelfs een gehele maand niet (november 1902).


Beschikbaar:

4 maart 1886 - 29 mei 1937, nrs. 1 t/m 4900 met hiaten.

Afwezig zijn:
Jrg.13-14, maart 1899 t/m februari 1900, nr. 698 t/m 750

Jrg.12, 12 november 1897, nr. 630.
Jrg.12, 26 november 1897, nr. 632.
Jrg. 7, 22 april 1892, pag. 2 ontbreekt.

Jrg. 5, 28 februari 1890, nr. 209

Jrg. 5, 3 januari 1890, nr. 201
Jrg. 47-48, maart 1932 t/m februari 1933, nr. 3828 t/m 3932


[De volgende pagina's ontbreken binnen deze reeks (datum/pagina): 1 mei 1915/4, 7 en 8, 10 mei 1915/6.]

  Middelburgsche Courant

Geschiedenis:

Vanaf 1758

Hoewel de Middelburgsche Courant de oudste Zeeuwse krant is bezorgde Coole, een nieuwstijding beschrijver al in de 16de eeuw nouvelles en kranten voor ₤Vls. 4,- per jaar. Op 26 april 1758 verscheen de eerste Middelburgsche Courant. De eerste redacteur was P.H. Hoijman, die na onenigheid met de uitgever al in 1759 werd ontslagen. De volgende bekende redacteur was Paul Jean de Convenant die in ieder geval in 1780 in dienst was. Deze plaatste nogal eens kritische kanttekeningen richting stadsbestuur, waardoor er nu en dan gecensureerd werd in de krant. Bij het opnieuw aanbesteden van het octrooi in 1793 ging de uitgever door, maar stopte Convenant, die zelf het octrooi had willen kopen. Dit kostte 1.000 gulden recognitiegeld per jaar aan de stadsregering. Rond 1790 kwamen de eerste advertenties in de krant in de vorm van rouwberichten, vragen om dienstbodes, boekverkopingen en veilingen. In de Napoleontische tijd ging de MC zware tijden tegemoet. Op last van de keizer moest de krant worden omgedoopt in Journal du Département des Bouches de l’Escaut. Ook werd vanaf de Bataafse tijd de kop ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’ gevoerd. De krant mocht alleen nog bestaan uit staatsnieuws, artikelen over de letterkunde, wetenschappen en kunst. De krant moest in het Frans, dus drukte de uitgever hem in het Nederlands en het Frans. Door het dalende inwoneraantal van Middelburg bleef het moeilijk de krant draaiende te houden. Ook de infrastructuur van de provincie voorkwam dat de MC verder kon groeien; het verspreidingsgebied bleef beperkt tot Walcheren.

Na 1854

Een geschil over het betalen van recognitiegeld aan de gemeente Middelburg leidde er in 1854 toe dat er geen mededelingen van de stedelijke regering meer werden gedrukt. Een ander conflict volgde met de rechtbank omdat de MC de initialen van verdachten in de krant plaatste –dit is zij (soms zelfs met vermelding van de hele naam) ook tot in lengte van dagen blijven doen, zich beroepend op de persvrijheid. 1854 was een belangrijk jaar voor het verspreiden van een actuele krant. In Vlissingen en een jaar later in Middelburg werden telegraafkantoren opgericht. Bij de opening van de spoorweg Bergen op Zoom-Goes in 1869 zag de redactie kans met behulp van koeriers de krant met de verslagen van de ochtendfestiviteiten nog bij het eind van het diner in Goes aan de aanwezigen aan te bieden. In datzelfde jaar werd het dagbladzegel afgeschaft, zodat de krant zonder prijsverhoging 6x in plaats van 4x per week kon verschijnen. De krant was anno 1873 al een eeuw in bezit van de familie Abrahams, die onder dwang van een grote club prominente liberale inwoners werd gedwonen de krant om te vormen. Dat leidde er in 1874 toe dat de krant een NV werd. Alleen hoofdredacteur H.P. Abrahams bepaalde tot dan wat er in de krant kwam. Daarbij had hij zijn eigen stokpaardjes: de letteren, schone kunsten en maatschappelijke vraagstukken. De van oorsprong liberale krant was echter vooral conservatief geworden en de liberalen ergerden zich aan het met naam en toenaam noemen van verdachten. De nieuwe hoofdredacteur Pisuisse kwam te werken onder een Raad van Commissarissen. Verdachten werden vanaf nu met de initialen genoemd en er kwam meer aandacht voor economisch nieuws. De regio was in dat tijdvak industrieel immers volop in beweging. Vanaf 1876 verscheen de krant op vel-formaat in plaats van het daarvoor gebruikte half-vel formaat. De winst van de krant beliep rond 1904 ongeveer 4.000 gulden per jaar. Inmiddels besteedde de krant ook aandacht aan letterkunde, beeldende kunst en culturele activiteiten en had zij diverse anonieme correspondenten in bijvoorbeeld Brussel, Amsterdam en Den Haag. De krant had een liberale signatuur, maar stond ook open voor andere opinies. Toen Kamerlid S. van Houten echter de liberale Tak van Poortvliet aanviel werd hij door de hoofdredacteur in een naschrift tegengesproken; waarna Van Houten zijn medewerking beëindigde. In 1930 veranderde de krant haar naam in een meer Zeeuwse: de Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche Courant. In 1933 ging de Goessche Courant daarin op, en in 1940 (na het bombardement van 17 mei) was een samenwerking met de Vlissingsche Courant in drie weken tijd geregeld, waarmee de vorming van een echt provinciaal brede courant gestalte aannam. Deze verscheen onder steeds strengere Duitse censuur tot dolle dinsdag. Na de bevrijding kwam er een verschijningsverbod dat op 3 april 1945 werd opgeheven. De krant heette vanaf 1945 Provinciale Zeeuwsche Courant. De eigennaam PZC werd pas in 1973 aangenomen.


Inhoud: Vooral buitenlands nieuws, handelsberichten en scheepvaartberichten. Naast de kolommen werden ook de marges van de krant in de 18de en 19de eeuw gebruikt, waar de tekst in vertikale kolommen werd gedrukt.


Verschijning: 2x per week, afm. 36x24 cm. Uitgever: A.L. en M.H. Callenfels, S. Maldergreen en L. Taillefert; op 1 augustus 1780 werd de krant gedrukt door: de boekverkopers Johannes en Willem Abrahams. Formaat werd in 1838 vergroot. Vanaf 1814 verschijnt de krant 3x per week, vanaf 1864 wordt dat 4x per week, na 1869 zelfs 6x per week (afschaffing dagbladzegel).


Beschikbaar:
1758 t/m 1785
1786, 14 september

1787, 3 en 5 juli
1791, 1, 8 en 15 december

1792, 25 februari

1795

1796, 2 en 7 januari, 7, 11 februari, 5-7 april, 20 mei, 15 november, 22 december
1797, 25 mei, 16 september

1798-1802

1803, 1 jan – 27 oktober

1804, 19 juli

1805, 2 april t/m 1811, 16 mei

1811, 1 januari – 16 mei, 19, 25, 30 mei, 2 juni, 4 juli, 31 augustus, 26 en 30 september, 12 oktober

1813, 26 november, 17, 21, 24, 28, december

1814, 1 en 7 januari, 8 oktober, 3 december

1816, 1 januari - 16 april, 20-23 april, 27 april-13 augustus, 17 augustus-19 september, 24-28 september.

1815-1816

1816, 1 januari

1819, 18 september-31 december

1820 t/m 1940


Nieuwe Goessche Courant

Geschiedenis: Wordt beschouwd als het ‘ultra Dordrechtsch-orthodoxe en antirevolutionaire blad’ Voor het nummer 3 januari 1867 werd op een veiling van de firma Martinus Nijhoff uit Den Haag in 1896 f. 40,- neergeteld. Hoewel een klein krantje heeft de NGC zich wel bekendheid verschaft. De algemene Synode van de Nederlands Hervormde kerk stelde aan haar gemeenten voor op 22 juli 1866 een biddag te houden, waarmee vrijwel alle gemeenten instemden. De orhodox gereformeerden verketterden deze zomerdag omdat deze boetedag op een zondag moest worden gehouden. De officiële titel van de krant luidde: Nieuwe Goesche Courant. Nieuwsblad voor Tholen, Zuid- en Noord-Beveland. Per oktober 1880 werd de naam van de krant: Het Zuiden, Nieuwe Goesche Courant. Christelijk Historisch blad voor Zeeland.


Inhoud: Orthodox reformatorisch commentaar op de samenleving.


Verschijning: 1866-1875


Beschikbaar:

2 januari 1868 - 30 december 1880


Nieuwe Zeeuwsche Courant

Nieuwe Zeeuwsche Courant. Katholiek orgaan voor de Zeeuwsche eilanden

Geschiedenis:

Gedrukt bij Oosterban & le Cointre in Goes en Middelburg. Geïllustreerd zondagsblad. Voortzetting van de Zeeuwsche courant. Verder voortgezet als kopblad van: Dagblad voor Noord-Brabant onder de titel Dagblad van Zeeland.

 

Inhoud:

Enige vooroorlogse katholieke krant (indien de Volkswil/Natuurrecht als liberaal wordt beschouwd) in Zeeland.

 

Verschijning:

Verschijnt aanvankelijk 2x per week, later 3x per week; vanaf 1920 dagelijks en vanaf 1923 3x per week in de periode 1904-1934.

 

Beschikbaar:

1904-1934


Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen

Geschiedenis:
Gedrukt bij uitgeverij C. Dieleman te Groede vanaf 1891, vanaf 1892 in Breskens. De krant had uitdrukkelijk als oogmerk geen politieke of religieuze richting te kiezen, maar neutraal te zijn. Vanaf april 1901 werd de krant voortgezet als: Breskensche Courant, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor het voormalige vierde district. Zie aldaar.

Inhoud:
Het voornaamste nieuws uit binnen- en buitenland, plaatselijke nieuwstijdingen uit de omtrek, verslagen van gemeenteraadszittingen en berichten van de burgerlijke stand en vonnissen van het kantongerecht uit het kanton Oostburg. Bevat verder meldingen van de vertrektijden van openbaar vervoer, handelsberichten en het voor die tijd gebruikelijke feuilleton op de voorpagina. De krant bestaat voor circa een kwart uit advertenties.

Verschijning:
Wekelijks elke vrijdagavond. Vanaf 1897 elke zaterdag en na 1900 elke dinsdag- en vrijdagavond in wisselende formaten. Prijs in 1891 fl. 1,60 per jaar en in 1901 fl. 2,- per jaar. Bevat 2 tot gemiddeld 4 pagina’s.

Beschikbaar:
1855
1860-1875
3 oktober 1891 - 2 april 1901, nrs. 1 t/m 579.Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad

Geschiedenis: De krant startte in 1908 als Noord-Bevelands advertentieblad en werd uitgegeven door M.H. Marcusse in Wissenkerke. In 1926 had de krant al 1.800 abonnees. Verscheen vanaf 1933 als Noord-Bevelands nieuws- en advertentieblad. Na 25 oktober 1941 verscheen de krant tot 1945 enkele jaren niet. In 1986 wordt de krant opgeheven.


Inhoud: informatie en voorlichting van plaatselijke gemeenteraden, feuilletons, lokaal nieuws (met name over de middenstand), lokale sport en veel advertenties. In geval er geen nieuws is verscheen de krant zelfs in het geheel als advertentieblad. Na de Tweede Wereldoorlog is er ook aandacht voor verjaardagen van het koningshuis.


Verschijning: 1x per week op zaterdag, in de jaren tachtig op donderdag; formaat 27x43 cm. (1926), 32x49 cm. (1960) en 35x50cm. (1986). Abonnementen kosten f 1,-/f. 2,25 per jaar / per jaar incl. porto in 1926, f. 2,50/5,25 (1960), f.20,- / f. 35,- (1986)


Beschikbaar:

1895, 14 september

1908, 24 oktober
1909, 13 februari, 18 september, 23 oktober
1910, 5 februari

1911, 23 september, 21 oktober
1912, 23 en 30 maart, 21 september, 5 en 26 oktober, 9, 23 en 30 november

1913, 25 januari, 10 mei, 18 oktober, 6 december

1914, 21 maart, 25 april, 4 juli, 2 oktober

1915, 12 en 20 maart, 3 juli

1916, 8 januari, 15 oktober

1918, 20 juli

1919, 12 april

1920, 8 mei

1924, 2 augustus

1926- t/m 18 oktober 1941

1945- t/m 17 juli 1986


Onze Eilanden

Nieuws- en advertentieblad voor de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden / Onze Eilanden. Weekblad gewijd aan handel, landbouw en industrie waarin opgenomen het weekblad “Vooruit!”

Geschiedenis:
Redactie bevindt zich te Middelharnis. Onze Eilanden werd in de oorlogsjaren 1916 en 1917 opgenomen in “Vooruit!”, waarna dit blad in 1918 in Onze Eilanden werd opgenomen. Net als Vooruit! Bestaat Onze Eilanden voor driekwart uit (inter)nationaal nieuws en slechts een kwart advertenties. Het Onze Eilanden dat in november 1918 als jrg. 1 nr. 1 verschijnt heeft echter een andere opzet. De redactie wil niet langer de geëffende paden bewandelen maar is onduidelijk over haar nieuwe koers: ‘Wij geven dus geen program, het heele leven is ons program, de rijke wereld ons arbeidsveld.’ Eindredacteur wordt J.J.L. van Zuylen. De nieuwe uitgever is nu ‘N.V. Uitgeversmaatschappij Onze Eilanden.’

Inhoud: Op de eerste pagina over vijf kolommen breed een feuilleton. Buitenlands overzicht (waaronder ook ‘de oorlog’ in de periode 1914-1918), binnenland, plaatselijk nieuws, landbouw, advertenties, schetsen uit de rechtszaal –een merkwaardige rubriek waarbij verhalen naar het leven gegrepen die in de rechtbank eindigen voor het voetlicht worden gebracht. Na de hernieuwde uitgave en herstart van de jaargangen in 1918 beloofd de redactie te vernieuwen, maar de inhoud van het weekblad blijft, op de komst van een sportgedeelte na- goeddeels dezelfde. Wel worden steeds vaker foto’s geplaatst.

Verschijning: wekelijks op zaterdag. Prijs 50 cent per kwartaal en 5 cent per nummer. Omvang 4 pagina’s. Vanaf november 1918 wordt de prijs 75 cent per kwartaal en 7 cent voor losse nummers. De krant bevat dan 6 pagina’s. Jaargangen starten in de derde week van november.

Beschikbaar:

-2 mei 1908 (jrg. 15, no. 23) t/m 21 november 1908 (jrg. 15, no. 52)

-27 november 1909 (jrg. 17, no. 1) t/m 13 november 1915 (jrg. 22, no. 52)

-1 november 1918- 31 oktober 1934 en (jrg. 1, no. 1 t/m jrg. 16, no. 101)

De latere jaargangen bevatten diverse hiaten in de vorm van uitgeknipte krantenartikelen.


Opbouw

Christelijk-Nationaal streekblad voor Goedereede en Overflakkee

Geschiedenis: De redactie zetelde aan de Zaadbaan en later de Voorstraat te Middelharnis en bestond uit negen personen waaronder de dominees W. Anker en N. de Jong. De krant heeft een protestants-christelijke, anti-revolutionaire signatuur.

 

Inhoud: Daar waar andere kranten zich al richten op het internationale nieuws blijft de herdenking van de gevallen in mei 1947 nog voorpaginanieuws voor Opbouw. Toch heeft berichtgeving over de ontwikkelingen in Indië van meet af aan de interesse van de redactie, die de verrichtingen van Van Mook duidelijk afkeurt en Indonesië onder Nederlands koloniaal gezag terug wil. De krant bevat veel bestuurlijke mededelingen en beschouwingen en veel plaatselijk nieuws, per dorp gegroepeerd. Verder zijn er rubrieken als meditatie voor de zondag, de Stadse Raad, de Brug (waarin ook lezers aan het debat deelnemen) een strip met de wonderlijke avonturen van Koppie en één of twee pagina’s advertenties.

 

Verschijning: wekelijks op zaterdag, maar vanaf 9 november 1945 tweemaal per week op dinsdag en vrijdag. Prijs f. 1,50 per kwartaal, 15 cent voor losse nummers. Bevatte aanvankelijk 2 tot 4 pagina’s, de laatste twee jaar 6 tot 8 pagina’s.

 

Beschikbaar:

12 mei 1945 (1ste jrg., no. 1) - 2 mei 1947 (3de jrg. no. 98)

Afwezig;

-zaterdag 19 mei (1ste jrg., no. 3) 1945 (deel pagina 1).

-Januari 1947, (3de jrg. no’s 66 t/m 72)


Provinciale Zeeuwse Courant

Provinciale Zeeuwse Courant

PZC

Geschiedenis: In 1940 (na het bombardement van 17 mei) was een samenwerking tussen de Middelburgsche Courant en de Vlissingsche Courant in drie weken tijd geregeld. De eerste Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche Courant verscheen op 23 mei 1940. Deze krant verscheen onder steeds strengere Duitse censuur tot dolle dinsdag onder de naam Provinciale Zeeuwsche Courant waarin opgenomen de Middelburgsche-, Vlissingsche-, Goesche- en Breskensche Courant. Na de bevrijding kwam er een verschijningsverbod dat op 3 april 1945 werd opgeheven. De krant heette vanaf 1945 Provinciale Zeeuwsche Courant. De eigennaam PZC werd pas  op 7 april 1973 aangenomen. Begin jaren negentig verschijnen de eerste kleurenfoto’s op de voorpagina van de krant die na 1995 geleidelijk geheel in kleur gedrukt zou worden.


Inhoud: Aanvankelijk was de PZC nog een conservatieve krant. Vanaf de jaren zeventig wordt het dagblad linkser; thans wil de krant een geheel onafhankelijk -niet ideëel- imago uitdragen. Met het verdwijnen van de meeste concurrenten wordt het draagvlak onder de Zeeuwse bevolking heel breed. Door het grote aantal trouwe abonnees blijft het dagblad lange tijd het enige onafhankelijke provinciale dagblad binnen de GPD-kranten. De kwaliteit van de PZC is in de jaren vijftig tot tachtig hoog. Met name in de bijlagen van de krant kunnen de journalisten goed inspelen op het lezerspubliek en met gedegen, eigen artikelen komen.
Vanaf de jaren tachtig worden vier edities uitgebracht: Schouwen-Duiveland, de Bevelanden / Tholen, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. Iedere Zeeuw kan met (sport)nieuws uit zijn eigen lokale omgeving worden bereikt. Na de overname door Wegener in 2007 verschijnt de krant vanaf februari van dat jaar op tabloidformaat. Actueel en algemeen Zeeuws nieuws wordt nu, na de voorpagina op de tweede en derde pagina van de krant geplaatst. Andere vaste katernen en rubrieken zijn op woensdag buiten, op vrijdag wonen en de uitkrant en op zaterdag spectrum (veel reisverslagen) en media, economie, binnenland, buitenland, cultuur en sport. In maart 2013 wordt Wegener overgenomen door de Persgroep en vanaf 26 mei 2015 veranderd de lay-out van de krant in die van de door de Persgroep gedrukte kranten zoals het AD.


Verschijning: 6x per week m.u.v. zondag en feestdagen; 42x56 cm.; na 1 februari 2007 tabloid (29x41 cm.). Prijs jaarabonnement f. 9,20 (1940), € 261,75 (in 2010).


Beschikbaar:

-1940, 31 mei t/m 1944, 4 september (periode voor 31 mei 1940 zoeken via Middelburgsche Courant)

-I.v.m. oorlogssituatie en verschijningsverbod na de bevrijding niet verschenen tussen 5 september 1944 en 2 april 1945.

-1945, 3 april t/m heden (minus actuele jaargang; 22 juli 1968 en 29 december 2000 ontbreken)

-Krullebak 1981 t/m 8 december 1998 (zie aldaar).


Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999)

Geschiedenis: Tegelijkertijd met de introductie van het jeugdjournaal en in navolging van enkele landelijke kranten kwam de PZC in 1981 met een jeugdkrant, die van meet af aan een succes was en zeventien jaar zou blijven bestaan. Vanaf 1999 stopte de krant, maar de redactie beloofde dat er vanaf dan wekelijks op donderdag twee jeugdpagina’s in de krant kwamen en er kwam een pagina met wekelijks aandacht voor popmuziek.


Inhoud: De hoofdpagina kwam doorgaans met (inter)nationaal of provinciaal nieuws dat die maand belangrijk was geweest. Grote artikelen hebben vaak de flora en fauna als onderwerp, of de bescherming hiervan. Ook artikelen over innovaties en technische ontwikkelingen werden op een laagdrempelig niveau aangekaart. De krant bevatte een sportitem dat was toegespitst op sportende jeugd van 10-16 jaar. Er was een rubriek met puzzels en spelletjes en net als in de gewone PZC kwam er een rubriek ‘lezers schrijven’ voor de kinderen. Een rubriek die aan zijn eigen succes ten onder ging waren de advertenties; ‘de krullebakjes.’ Door het geringe advertentietarief maakten veel volwassenen misbruik om hier hun eigen tweedehands spullen te koop aan te bieden, waarna de redactie ertoe overging maximumprijzen in te stellen. De Krullebak had een eigen stripcartoon in de vorm van Kees Krul. Daarnaast stond in elke krant een nieuwe cartoon die door een van de lezertjes werd getekend en opgestuurd.


Verschijning: Elke tweede dinsdag van de maand. Tabloidformaat van vier pagina’s dat overdwars op een grote pagina in de krant werd uitgevouwen en uitneembaar was. Gratis bij de reguliere PZC.


Beschikbaar:

13 januari 1981 - 8 december 1998


De Schakel

De Schakel. Nieuws- en Advertentieblad voor West-Zeeuws-Vlaanderen
Vanaf 1959
De Schakel. Algemeen nieuwsblad voor West-Zeeuws-Vlaanderen

Geschiedenis
: Het weekblad stond onder redactie van de Werkgroep Wederopbouw West Zeeuws-Vlaanderen en verscheen voor het eerst op 12 januari 1945 (in oranje). Hoofdredacteur van de Schakel was A. Hoolhorst uit Oostburg. De krant werd gedrukt bij Fa. Smoor & de Hulster te Breskens.

Inhoud: Anti-socialistisch en intellectueel sterk confessioneel-conservatieve richting gericht op promotie van de landbouw en plattelandsbevolking.
Bevat een beschouwing over de actuele politieke zaken in Nederland, een feuilleton, plaatselijk nieuws, een voetbaldiagnose en wedstrijdaankondigingen van onder meer voetbal en duivensport, verder onregelmatig aankondigingen van preekbeurten, burgerlijke stand en enige pagina’s advertenties.

Verschijning: wekelijks op vrijdag, formaat: 21.5x28 cm / 25x38 cm. (in 1947)., 31,5x46cm (vanaf mei 1948), 4 pag.- 6 pag., prijs: f. 1,25 per kwartaal/f. 1,40 per kwartaal per post (in 1945); f 1,-/1,15 (in 1947), f. 1,10/1,25 (in 1955), f. 1,50/1,90 (in 1964) en f. 1,90/2,30 vanaf 1966.

Beschikbaar:

12 januari 1945 t/m 10 juni 1966.


Scheldebode

Scheldebode. Advertentieblad voor Vlissingen en West-Zeeuws-Vlaanderen
Scheldebode. Nieuws- en advertentieblad voor Zuid-Beveland

Geschiedenis. Hoewel de titel anders doet vermoeden werd het advertentieblad ook buiten de beoogde regio bezorgd op Walcheren. Het werd uitgegeven door de Scheldebode in Vlissingen. Deze ging in 2002 op in de Faam/de Vlissinger. Het Zuid-Bevelandse nieuws- en advertentieblad de Scheldebode, werd in 1971 voortgezet door de Reimerswaalse krant.

Inhoud: regionale nieuwsberichten over activiteiten en actualiteit. Bevat verder lokaal middenstandsnieuws en advertenties.

Verschijning:  1949-2002, wekelijks. Formaat 32x47 cm. (1949-1968) en 44x60 cm. (1969-2002), variërend van 4 t/m ca. 18 pag.


Beschikbaar:

1949-1973


1975-2002


Schoondijkse Courant

Geschiedenis: De Schoondijkse Courant wordt gedrukt bij C. Dieleman in Breskens. Over de redactie is niets bekend.

Inhoud:
Commentaar en bespreking van belangrijk binnenlands nieuws en een feuilleton op de voorpagina. Kort binnen- en buitenlands nieuws en provinciale berichten en rechtbankverslagen. Het grootste deel bestaat uit advertenties uit de regio West-Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen .

Verschijning:
1890 tot 1910?, 2x per week op dinsdag- en vrijdagavond. Abonnementen f 2,- per jaar. Omvang 6 pag.

Beschikbaar:

19 november 1910.


Sheboygan Nieuwsbode

Geschiedenis: Jacob Quintus (1821-1906), een onderwijzer uit Zonnemaire bedacht het model voor de Nederlandse pers in de VS naar opzet van de Zierikzeesche Nieuwsbode. Het nieuws werkte twee kanten op. Men kon zich in Brouwershaven bij Jacobs broer Dirk abonneren op de Sheboygan Nieuwsbode, terwijl Jacob de immigranten voorzag van de Zierikzeesche Nieuwsbode. De eerste Zeeuwse krant van New York steunde aanvankelijk de Democraten, maar na voortzetting van de slavernij in de Noordelijke staten liep Quintus over naar de Republikeinen

Inhoud: Nieuws uit Amerikaanse vestigingen van Nederlandse immigranten, advertneties van plaatselijke kooplieden en een samenvatting van het nieuws uit Nederland. De naam en de inhoud van de titelpagina leken op de Zierikzeesche Nieuwsbode. De Amerikaanse versie toont een paar opmerkelijke verschillen. De Zeeuwse ruiter is beschaafd en rijdt langs een deftige omgeving; de Amerikaanse koerier heeft haast en draaft door het platteland als een ruiter van de Pony Express.

Verschijning: wekelijks elke dinsdag, abonnementsprijzen $1,50 per jaar, $1,- per halfjaar en $0,50 per 3 maanden.

Beschikbaar:

1849, 16 oktober, 6, 13, 20 en 27 november, 4, 11 en 18 december

1850-1857 (3 november 1857 ontbreekt)

1858 (26 januari, 2 februari, 13 april en 8 december ontbreken)

1859 (19 en 26 januari, 2 en 9 februari, 2 , 27 en 30 maart, 8 juni en 6 juli ontbreken)

1860 t/m 8 mei 1861 (m.u.v. 23 januari t/m 6 maart 1861)


Sluisch Weekblad. Nieuws- en advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen

Geschiedenis: 17 februari 1860 opgericht. In 1876 veranderde het Sluisch Weekblad van uitgever. P. Steins verving J. Schansman ; zowel de prijs van het blad als de advertenties ondergingen een kleine verlaging. Eind 1886 hield het blad op te bestaan. Johan Hendrik van Dale heeft enige tijd (zonder naamsbekendheid) als redacteur voor het Sluisch Weekblad gewerkt.

Inhoud: Bevat hoofdartikelen in zeer conservatieve richting, nieuwstijdingen en uitvoerige beschouwingen over kerkelijke aangelegenheden. Opmerkelijk is dat het blad vanaf 1 juli 1863 een omslag maakte van een antirevolutionair naar een liberaal blad. De krant opent met een beschouwing over het internationale nieuws, internationaal nieuws, waaronder de rubriek ‘telegrammen’, waarna het nationale nieuws (ook streekberichten) wordt vermeld. De laatste pagina bevat: marktberichten (van de graanmarkt te Aardenburg), beursberichten, stoombootdiensten, en advertenties. Dienstregelingen van treinen, veerdiensten en rijtuigen, lokale advertenties, ingezonden brieven. Later ook feuilletons en lokale nieuwsberichten.

Verschijning: 1860-1881 wekelijks op vrijdag, tussen 1872 en 2 juli 1875 2x per week op dinsdag en vrijdag, daarna weer 1x per week met extra uitgaven; formaat: 27x38 cm., prijs: f. 1,15 per 3 mnd./ 1,30 per 3 mnd. buiten de regio (in 1860). Vanaf 1870 op dinsdag en vrijdag (100x per jaar). Prijs f 1,15 (3 mnd) of 0,10 per nr. (1868) en in 1881 f 1,- (3 mnd) en 0,07 per nr. In de gehele periode bevat de krant 4 pag.; Formaat: 26x37,5 cm.

Beschikbaar: 24 februari 1860, 1863-1878, 1880-1881 met hiaten

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot

Geschiedenis: Al voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in de dagen van de mobilisatie verschijnt de Soldatencourant voor het eerst op 18 augustus 1914. De krant zal tijdens de oorlogsjaren blijven bestaan en wordt daarna opgeheven. Tijdens het gehele bestaan van de krant werd de eindredactie gevoerd door D. Manassen.

Inhoud: Alle oorlogsnieuws, bevorderingen en mutaties (Uit Leger en Vloot) binnen het leger. Nieuws wordt per land besproken. De toonzetting is neutraal vanuit beide kampen. Ook vanuit Nederland is er oorlogsnieuws, maar ook zijn er sportuitslagen, nieuwsberichten, reclamepagina’s en een damrubriek.

Verschijning: 3x per week op woensdag, vrijdag en zondag. Prijs 1 cent voor militairen, 2 cent voor niet-militairen (3 cent vanaf 1915) en f 1,50 per 3 maanden. Formaat 43 x 58,5 cm. De krant verscheen in een oplage van 50.000 exemplaren. Bevat 4 pagina’s.

Beschikbaar: Woensdag 18 augustus 1914 (nr.1) t/m woensdag 15 augustus 1917 (nr. 469).
Do. 20 augustus 1914 (nr.2) t/m 15 augustus 1915 (nr. 156)
Woe. 18 augustus 1915 (nr. 157) t/m zo. 13 augustus 1916 (nr. 312)
Woe. 16 augustus 1916 (nr. 313) t/m woe 15 augustus 1917 (nr. 469).

de Stem

 

De Stem, voor God Koning en Vaderland. Editie Zeeland

De Stem. Dagblad voor Zuidwest Nederland

BN/de Stem


Geschiedenis:

Direct na de bevrijding gestarte krant die op 27 november 1944 verscheen en aanvankelijk uitgegeven werd door Stichting de Stem aan de Oostkade 16 te Sas van Gent. Regionaal hoofddirecteur was toen A.J. van der Meer. Later werd W. Groffen redacteur van de Editie Zeeland. Er waren kantoren te Middelburg, Goes.

In 1975 nam Uitgeversmaatschappij de Stem (later BN/de Stem) de abonnees van de Vrije Zeeuw over. Hoofdredacteur werd L. Leijendekker. De redactie had toen nog kantoren in Hulst, Goes en Terneuzen. De Vrije Zeeuw werd vanaf 1970 al gedrukt door Uitgeversmaatschappij de Stem B.V. Wanneer de krant precies overging blijft echter ongewis omdat deze gedurende 1975 al meermalen als ‘de Stem’ verscheen om dan weer nummers lang als ‘Vrije Zeeuw’te verschijnen, totdat na 10 november 1975 de titel ‘de Stem’ definitief werd gebruikt.

 

Inhoud:

De Stem is altijd een krant geweest waarvan het regiokatern Zeeland, er slechts een van de vele was. BN/de Stem had diverse regionale katernen waarvan het katern Zeeuws-Vlaanderen binnen Zeeland de enige is. Na de overname door Wegener in 2007 verscheen de krant vanaf februari van dat jaar op tabloidformaat.


Verschijning:

Dagelijks, 6x per week m.u.v. zondag en feestdagen; prijs aanvankelijk fl. 15,60 per jaar, maar in 1946 verlaagd tot 6 cent per nummer en fl. 13,56 per jaar. Formaat (1975) 42x56 cm.; na 1 februari 2007 tabloid (29x41 cm.). Prijs jaarabonnement fl. 24,70 per kwartaal, losse nrs. 45 cent (1975), € 261,75 per jaar (in 2010). Formaat 42x58 cm., vanaf 18 februari 2007 tabloid. Vanaf 1975- heden.

 

Beschikbaar:

1944, 7 juni - 30 december

1945-1997

 Met dank aan Edwin Hamelink voor de periode 27 nov. 1944 t/m 12 mei 1945 en 2 juli t/m 31 dec. 1945 

 

 


Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen

Nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen (1854-1861)
Algemeen nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Terneuzensche Courant (1861-1875)
Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen (1876 tot 4 juli 1877)
Ter Neuzensche Courant, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen (4 juli 1877 - 1944)


Geschiedenis:

Het Nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen werd gedrukt bij C.W. Overbeeke in Terneuzen tussen 1854 en 1861. Daarna waarschijnlijk voorgezet als het Algemeen nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwch-Vlaanderen (Tern Neuzensche Courant). Deze werd gedrukt bij Beilanus & d’Hont en Comp. in Terneuzen sinds 1861. Vanaf 1876 tot 1877 verschenen onder de titel: Neuzensche courant, daarna Ter Neuzensche Courant. Vanaf mei 1884 uitgegeven door P.J. van de Sande. Na de bevrijding kwam hier Het gemeenteblad voor Terneuzen voor in de plaats en later de Vrije Zeeuw. De krant kende nooit een duidelijke politieke signatuur noch werden politieke beschouwingen gehouden.


Inhoud:
Binnen- en buitenlandse nieuwsberichten, beursberichten, Terneuzens nieuws (uit de gemeenteraad), mededelingen van de overheid, advertenties,  dienstregelingen. In de Ter Neuzensche Courant bevonden zich onder meer de rubrieken met staatsloterij-uitslagen, rechtbankverslagen, een feuilleton en gemengde berichten.


Verschijning:
(Nieuwsblad en Algemeen Nieuws- en advertentieblad) 1x per week op woensdag, formaat 28x47 cm. en vanaf 1866 34x42 cm., abonnementen fl. 3,20 per jaar., omvang ca. 2 pag. per krant.
(Ter Neuzensche Courant) 2x per week; vanaf de jaren 1890 3x per week op dinsdag, donderdag en zaterdag; vanaf 1 januari 1943, 2x per week/onregelmatig, formaat 33x46 cm., abonnement fl. 4,- per jaar. omvang na 1890 ca. 4 en op zaterdag 5-6 pag.
1876-1944, jrg. 1 t/m 84, nrs. 1 t/m 10640.


Beschikbaar:
(Nieuws- en advertentieblad) 1855 (jrg.2) nrs.53-104, 1860 (jrg.7) nr.320 - 1861(jrg.8) nr.382
(Algemeen nieuws- en advertentieblad) 1861 (jrg.1) nr.1 – 1875 (jrg.15) nr.1106
(Ter Neuzensche Courant) 1876 (jrg. 1, nr. 1) t/m 29 december 1944 (jrg. 84, nr. 10640)


Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland

Geschiedenis:
Gedrukt bij M. de Jonge in Terneuzen vanaf 1889. In 1918 -het jaartal zal geen toeval zijn met het oog op de Belgische annexatieplannen van Zeeuwsch-Vlaanderen- voortgezet als Zeeuwsch Nieuwsblad. Het Volksblad werd met een zeer duidelijke letter gedrukt en beantwoordde daarmee aan de titel. Inhoudelijk was het wel op een meer select publiek van protestants-christelijke lezers gericht, waarbij er kennelijk ook verspreiding in België was ofschoon de krant zich vooral op de omgeving van Terneuzen richtte.

Inhoud:
Het Volksblad bevatte nationaal en internationaal nieuws, lokaal nieuws, advertenties van lokale middenstand, een feuilleton en berichten uit de Tweede Kamer.
Het Nieuwblad bevatte rubrieken zoals veeteelt, kerknieuws, binnen- en buitenlands nieuws, gemengd nieuws en Haagsche brieven (waarin de besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer werd gevolgd).

Verschijning:
.
(Volksblad) 2x per week op woensdag en zaterdag, 1889-1917, formaat 34x44 cm., abonnementen fl. 3,- per jaar en fl. 3,80 voor bezorging in België, gem. 4 pag. per krant.

(Nieuwsblad) 2x per week op dinsdag en vrijdag, en spoedig op woensdag en zaterdag, 1918-1919, formaat 34x38 cm., abonnementen fl. 3,- per jaar., gem. 4 pag. per krant.

Beschikbaar:

21 februari 1911 (jrg. 22, nr. 2129) – 29 december 1917 (jrg.28, nr. 2839)

1918-1919.


de Vlissinger

Geschiedenis: De Vlissinger verscheen vanaf 1971 als wekelijks  huis-aan-huisblad in Vlissingen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koudekerke, Biggekerke, Zoutelande en Westkapelle. Werd in combinatie met de Faam op geheel Walcheren uitgegeven door de Provinciale Zeeuwse Courant. In 1997 ging de krant samen met de Faam in De Faam/de Vlissinger, wekelijks huis aan huis op heel Walcheren. Vanaf 1983 tot en met 1996 was de inhoud echter al bijna identiek aan die van de Faam. Koptitel en informatiepagina's van de gemeenten Vlissingen en Middelburg (In den blauw geruiten kiel/door het oog van de Lange Jan) en op de stad gerichte artikelen weken af. Vanaf 2004 hierin opgenomen: Woningkrant Midden-Zeeland. Vanaf 1997, zie de Faam en voor de periode 25 augustus t/m december 1982 zie eveneens de Faam.


Inhoud: advertentieblad voor de regio Walcheren, met aandacht voor advertenties van de lokale middenstand en opening van nieuwe bedrijven. Daarnaast persoonlijk nieuws over lokale verenigingen en stichtingen, nieuw verschenen publicaties en informatie van de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen over wet- en regelgeving en verleende vergunningen.


Verschijning: 1971-1996. Verschijnt wekelijks. Formaat: 44x59 cm. (t/m 1981), 42x59 cm (1982-1996). Verspreiding gratis in Vlissingen en op het eiland Walcheren.


Beschikbaar:

1983-1996 (voor periode 25 augustus t/m december 1982 zie; de Faam)

Vlissingse Courant

Geschiedenis: Ofschoon er gezien de bevolkingsomvang nog weinig basis bestaat voor een dagblad begint de Zeeuwsche Zeetijdingen en Vlissingsche Courant vanaf 1802 te verschijnen. Uit die eerste jaren is weinig bekend. Vanaf juli 1834 wordt er een nieuwe start gemaakt met de krant. Deze houdt in 1848 op te bestaan en wordt –nadat de redactie eerder al naar Middelburg was verhuisd- omgedoopt in Zeeuwsche Courant. Nadat in de periode 1863-1871 het Vlissingsch Weekblad verschijnt, wordt dit, met een uitgifte van twee maal per week, voortgezet als Vlissingsche Courant in 1872. Opmerkelijk is dat in 1900 sprake is van de 38ste jaargang, zodat ook de jaren van schorsing –de tijd van het Vlissingsch Weekblad- hierin opgenomen zijn vanaf 1861.

In 1940 fuseert de Vlissingsche Courant met de Middelburgsche Courant, waarna de Provinciale Middelburgsche Zeeuwse Courant op één pers (de andere was door het bombardement kapot gegaan) kan worden gedraaid.

 

Inhoud: Aanvankelijk bestaat de inhoud uit mededelingen van de stadsregering, nieuwstijdingen, mengelingen, advertenties en zeetijdingen over de vaart op Antwerpen. Vanaf 1839 begint de courant een uitgesproken politiek karakter te krijgen. Zo wordt er geprotesteerd tegen de wijze waarop de grondwet tot stand komt. Ook de Middelburgsche- en Goessche Courant mochten er in de commentaren aan geloven, maar bleven daar rustig onder. Wel leverden de beledigingen de krant enige processen op. In 1843 en later jaren was de krant spreekbuis van liberalen zoals D. Donker Curtius en P.L.F.Blussé. In 1846 werd de uitgever voor de Middelburgse rechtbank gedaagd in verband met plaatsing van een ingezonden stuk in de krant.

 

Verschijning: Vanaf 1802 bij Corbeleyn, hoek Korte Noordstraat F3 en F4, aanvankelijk wekelijks, maar vanaf juli 2x per week door kostenstijgingen houdt de krant op 30 juni 1808 op te bestaan. Vanaf 2 juli 1834 wordt de Vlissingsche Courant 3x per week (dinsdag, donderdag, zaterdag) uitgegeven door Mahne uit de Slijkstraat. Abonnementsprijs 2,25 per kwartaal, formaat 26x44 cm.. Vanaf 1888, 6x per week vanaf 1899. Ook de jaren dat de krant geschorst was worden meegeteld in de jaargangnummering, die in 1900 zijn 38ste jaargang ingaat. In 1837 is het formaat 26x44 cm.


 

Beschikbaar:

1808, 17 en 20 januari

1835-1848

1872-1940.


Vlissings Weekblad

Geschiedenis: Op 1 februari 1861 opgericht onder ultra-katholieke signatuur. Vanaf 1863 onder neutraal-christelijke berichtgeving. Vanaf 1872 werd het weekblad opnieuw onder de naam Vlissingsche Courant voortgezet en werd het weer een krant.

 

Inhoud: De eerste twee jaren van het bestaan is de krant een politiek katholiek blad. Het blad brengt algemeen binnen- en buitenlands nieuws. Verder zijn er zeetijdingen, handelsberichten, advertenties en burgerlijke stand. Aanvankelijk steunde het blad hartstochtelijk de katholieke belangen, maar toen de aanhangers van de katholieke kerk zich terugtrokken matigde het weekblad ook zijn toon.

 

Verschijning: Van 1 februari 1861 op zaterdag en vanaf 1863 tot 1861 tweemaal per week, aanvankelijk op twee foliopagina’s, 20x30 cm., maar vanaf 1869 in kleiner formaat op vier foliovellen. vanaf 1872 onder de naam Vlissingsche Courant. Uitgave door F.H. Schiffer op de Nieuwendijk.

 

Beschikbaar:

1863 (3, 10, 17 en 24 januari ontbreken)

1864 - t/m 12 september 1868

1869 - 1871 (7 januari 1871 ontbreekt)


Volksblad

Geschiedenis: In december 1869 kwam voor het eerst een proefnummer uit van een eencents volksblad. Op 1 januari 1870 verscheen het eerste officiële nummer van de Vereeniging voor Volksbelangen. Deze vereniging gaf ook aanzet tot het oprichten van een Spaarbank. Vanaf 1 januari 1878 wordt het blad uitgegeven als Volksblad. Opmerkelijk is dat geen redacteuren worden genoemd in een colofon. De krant wordt uitgegeven door J.A. Ross, later door Kleeuwens en Ross en bereikt in 1891 een oplage van 1.500 exemplaren.

 

Inhoud: Het volksblad geeft achtereenvolgens berichten uit de regio Goes, het binnenland en (vooral opmerkelijke) berichten uit het buitenland. De krant opent met een opiniepagina over onderwerpen zoals het kopen op krediet (13 september 1890), een verslag van de resultaten van de Spaarbank te Goes, of een lezing over Domela Nieuwenhuis (29 april 1891). Ook bevat de krant vaak een feuilleton en vermelding van de dienstregeling van trein- en stoombootdiensten.

 

Verschijning: 1x per week op zat. t/m 1883, vanaf 1884 op woe. en zat. Formaat: 1881-1890, 20x32 cm., 1891-1923, 27x42 cm. Prijs: in in 1881 23 cent per halfjaar en 50 cent inclusief verzending, in 1890, 30 cent per halfjaar en f. 0,90 per post, 1 cent per los nummer, in 1891 25 cent per kwartaal en 45 cent per post. Losse nummers kosten 2 cent per stuk; in 1923, 50 cent per kwartaal en f. 1,50 per halfjaar per post.

 

Beschikbaar:

1871-1873

1881-1890

1919-1923


Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst

Geschiedenis: Nadat de Zeeuwsche Koerier de Hulster notaris H.A. van Dalsum niet meer steunde in zijn verkiezingsstrijd (Van Dalsum keerde zich tegen de geestelijkheid met name voor wat betreft hun standpunt ten aanzien van de antithese) richt deze de Volkswil op. Een Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst, richting: voor waarheid en recht, door eigen daad en door daad van anderen, zonder aanzien van persoon of partij. De liberale katholiek Van Dalsum liet zich scherp uit over zijn politieke tegenstanders die hij als naam-katholieken bestempelde. De lokale bisschop Luijten veroordeelde het blad meteen en maakte er antireclame voor bij zijn huisbezoeken.

Op 15 januari 1915 verbood het Territoriaal Militair Gezag in de provincie Zeeland het drukken, uitgeven, verspreiden, aanplakken of in de handel brengen van de Volkswil, dit i.v.m. de pro-Vlaamse tendens in het blad, terwijl Nederland de neutraliteit strikt wenste te handhaven. Vanaf half januari bracht Van Dalsum het Natuurrecht uit, waarin hij aanzetten voor een studie naar het natuurrecht gaf. Op 27 maart 1914 verscheen daarvan het laatste nummer. De Volkswil werd gedrukt bij Cuijle in Sint Jansteen.
Van Dalsums doelstellingen waren onder meer bevordering van de welvaart en de ontwikkeling van de werkman, het streven naar vakverenigingen, de bestrijding van de werkloosheid en een verbetering van de verhoudingen tussen de boeren en landarbeiders. Van Dalsums opmerking in de Volkswil dat het goed zou zijn om de grens met België te verleggen naar de Schelde viel in 1915 verkeerd in politieke kringen. Op 15 januari 1915 verbood het Territoriaal Militair Gezag in Zeeland het drukken, uitgeven, verspreiden en aanplakken of in de handel brengen van de Volkswil omdat het de neutraliteit zou schenden. Daarom verschenen de laatste nummers van het weekblad als ‘Het natuurrecht’. Het eerste nummer verscheen al meteen op 16 januari, en was opmaat voor een reeks bespiegelingen over het natuurrecht dat Van Dalsum altijd al had willen publiceren. Twee maanden later hield de krant echter definitief op te bestaan, tot spijt van de lezersschare. H. den Engelsman uit Middelburg dichtte: Gij die voor vrijheid strijdt,

daaraan uw leven wijdt,

blijf ons nog lang gespaard,

En pluk reeds hier op aard,

de vruchten van uw werk.

De laatste jaren van het bestaan werd de krant uitgegeven door C.J. Cuijle. Uit onvrede met Van Dalsums politieke statements verbood de geestelijkheid van de r.k. kerk in Hulst dat de gestorven vrouw van de uitgever op gewijde grond zou worden begraven.

 

Inhoud: Er vond een regelmatige uitwisseling van artikelen plaats met de Volkseeuw, een weekblad uit Brugge. Beide bladen hadden een grote aandacht voor de verbetering van de rechtspositie en werkomstandigheden van de arbeiders. Beide bladen kenmerkten zich door een afkeer van vermenging van politieke en geestelijke zaken. Rond hoogtijdagen verschenen er godsdienstige overwegingen. Het blad had aandacht voor educatieve en voorlichtende taken op maatschappelijk en kerkelijk terrein. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer arbeidsrecht, pensionering, kiesrecht, agenda’s van de gemeenteraad en Provinciale Staten, informatie over de r.k. kerk, voorlichting over meststoffen, bespreking van de agenda’s van gemeenteraad en Provinciale Staten van Zeeland, informatie over de rooms katholieke kerk in Nederland, Frankrijk en België, kerkelijke en maatschappelijke benoemingen, over wetsontwerpen en vorstellen tot grondwetsherziening, over onderwijs, etc. Ook artikelen uit landelijke dagbladen werden besproken. Zeer populair was de rubriek ‘voor den Ooievaar’, waarin de lezers steunbetuigingen en geld konden geven aan een aan lager wal geraakte inwoner van Paal die in een verkrotte schuit woonde en niet door de gemeenschap van steun werd voorzien.

Bron: J.H.J. de Kort, De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert van Dalsum (1868-1944). De worsteling van een liberaal katholiek met geloof en moderniteit (Tilburg: ZHC, 2009) m.n. pag. 205-210, 266-273.

Verschijning: 9 oktober 1909 – 15 januari 1915 / 16 januari 1915 – 27 maart 1915. Eerste oplage 1.000 exemplaren. Prijs 50 cent per 3 maanden; bevatte eerst 4, later 6 pagina’s, op groot formaat. Eenmaal per week op zaterdag. Formaat: 38x50cm.

 

Beschikbaar:

9 oktober 1909 – 15 januari 1915

23 januari 1915 – 27 maart 1915.


“Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede

Geschiedenis: Vanaf november 1899 gedrukt bij de Flakkeese Boek- en Handelsdrukkerij te Middelharnis. Ofschoon de titel anders doet vermoeden brengt Vooruit! Zowel internationaal, nationaal als lokaal nieuws en maken de advertenties slechts een gering deel van de inhoud van de krant uit. Tijdens de oorlogsjaren 1916-1917 werd onder de titel vermeld: ‘waarin tevens opgenomen ‘Onze Eilanden’. In 1918 werd Vooruit! zelf opgenomen in Onze Eilanden.

Inhoud: De voorpagina start met een beschouwing over de belangrijkste buiten- of binnenlandse politieke aangelegenheden, met daaronder een feuilleton. Bevat verder buitenlands overzicht, kameroverzicht, plaatselijk nieuws, officiële mededelingen, binnenlands nieuws, advertenties, kerkelijk nieuws, marktberichten, burgerlijke stand, verkopingen.

Verschijning: Wekelijks op woensdag. Prijs 50 cent per kwartaal en 5 cent per nummer. Jaargangen starten in de derde week van november.

Beschikbaar:

-30 november 1904 (5de jrg. No. 1) – 15 november 1905 (5de jrg. no. 51)

-23 november 1910 (jrg. 11, no. 1) – 12 november 1912 (13de jrg. no. 52).

-18 november 1914 (15de jrg. no. 1) – 3 november 1917 (17de jrg., no. 52).


Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland

Geschiedenis:

Voortzetting van Vrije stemmen uit de Ganzestad, dat op 30 januari 1945 overgaat in Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland, die titel komt echter pas vanaf 20 februari 1945 op de krant te staan. Daarmee geeft de redactie het signaal aan de lezers dat zij een dagblad voor Zeeland wil maken en niet langer slechts oorlogskrant wil zijn. De algehele leiding berust bij B.G. Kloosterziel en S.L. Boerma. Hoofdredacteur is J. Koekebakker. De redactie is gevestigd aan Beestenmarkt 2 in Goes. Vanaf 11 november 1946 wordt Vrije Stemmen gecombineerd met de Provinciale Zeeuwse Courant.


Inhoud:

Aanvankelijk nog wel oorlogsberichten, ook met betrekking op de bevrijde regio. Na de oorlog komt er echter spoedig aandacht voor internationale politieke ontwikkelingen.


Verschijning:

Van 30 januari 1945 6x per week van ma. t/m zat. tot en met 9 november 1946. Abonnementen kosten 26 cent per week en f. 13,20 per jaar; losse nummers 5 cent per stuk. Formaat 27x40cm., vanaf 26 september 1945, 40x55 cm.


Beschikbaar:

20 februari 1945 - 9 november 1946 (voor periode 30  januari tot en met 19 febrauri 1945, zie: Vrije Stemmen uit de Ganzenstad).


Vrije Stemmen uit de Ganzestad

Geschiedenis: Verschijning startte al voor de bevrijding van Goes (29 oktober 1944) met het verspreiden van illegale stencils die wekelijks uitkwamen. Vanaf 4 november 1944 verschijnt de Vrije stemmen uit de Ganzestad als dagelijkse krant in een pamfletvorm. Een aan twee zijden bedrukt vel. De redactie wordt gevormd door R. Zuidema en de algehele leiding berust bij B.G. Kloosterziel en S.L. Boerma. In 1945 wordt Zuidema vervangen door J. Koekebakker en in datzelfde jaar verhuist de redactie ook van de Kerkstraat nr. 40 naar Beestenmarkt 2. Vanaf 30 januari 1945 heet de krant Vrije stemmen: dagblad voor Zeeland.

 

Inhoud: Oorlogsberichten, ook met betrekking op de bevrijde regio. Na de oorlog aandacht voor internationale politieke ontwikkelingen.

 

Verschijning: Van 7 september t/m 30 oktober 1944 wekelijks, vanaf 4 november 6x per week van ma. t/m zat. Abonnementen kosten 26 cent per week; losse nummers 5 cent per stuk. Formaat 25x32 cm, vanaf 30 januari 1945, 27x40cm., vanaf 26 september 1945, 40x55 cm.

 

Beschikbaar:

7 september 1944 t/m 19 februari 1945, met hiaten.de Vrije Zeeuw

Geschiedenis:
De krant de Vrije Zeeuw werd op last van het Militair Gezag uitgegeven in de bevrijde delen van Zeeland en had aanvankelijk geen journalisten in dienst. De krant verscheen in twee edities, feitelijk twee verschillende kranten. De eerste Vrije Zeeuw verscheen op 16 november 1944 in de Bevelanden en op Walcheren. Er zat een redactie in zowel Goes, Middelburg als Vlissingen en de krant werd bij Jacq. Smit te Souburg gedrukt. Vanaf 3 april 1945 ging deze krant over in Zeeuwsch-Dagblad. Protestants-christelijk blad voor Zeeland. Na 31 maart 1945 verscheen alleen nog de in Terneuzen gedrukte editie van de Vrije Zeeuw.

Het eerste exemplaar van de Vrije Zeeuw in Zeeuws-Vlaanderen verscheen op 21 november 1944 en werd bij P.J. van de Sande in Terneuzen gedrukt op last van het Militair Gezag. Pas vanaf 14 december 1945 verscheen de krant onder vrije redactie. De Terneuzense redactie bestond uit S.W. Henry (later J.H. Bannier) en P.L.D.J. van Oeveren. De krant was de opvolger van het Gemeenteblad voor Terneuzen.

De Zeeuws-Vlaamse redactie werd later door I. van de Sande gevormd. In 1975 werd de krant overgenomen door Uitgeversmaatschappij de Stem en weer later door BN/de Stem. De redactie bleef in 1975 gewoon in Terneuzen.
Beide kranten worden onder dezelfde naam aangeboden binnen Krantenbank Zeeland. Indien de data overeenstemmen wordt eerst de Walchers/Bevelandse editie weergegeven, gevolgd door de Zeeuws-Vlaamse uitgave (tot en met 31 maart 1945). Dit betekent dat op dezelfde datum twee verschillende krantennummers kunnen voorkomen. Vrijdag 22 december 1944 bevat bijvoorbeeld jaargang 1 nummer 22 (editie Walcheren/Bevelanden), maar ook jaargang 1 nummer 10 (editie Zeeuws-Vlaanderen).


Inhoud:

De krant bevatte aanvankelijk vooral oorlogsnieuws en nieuws m.b.t. distributie van voedsel. Lange tijd bleef (inter)nationaal nieuws de voorpagina beheersen, waarna provinciaal en stadsnieuws volgde, en daarna pas nationaal nieuws en zaken als sport, overlijdensberichten en beursnieuws. In de jaren zestig verscheen een rubriek ‘voor de vrouw’ waarin huishoudelijke zaken (voedsel, planten, etc.) en mode aan bod kwamen.

 

Verschijning:

Dagelijks voor 23 cent per week, later f.3- per kwartaal en 5 cent voor losse nummers (1945), f.6,- per kwartaal en 9 cent voor losse nummers (1960), 24,70 per kwartaal en 43 cent per los nummer (1975).
De Zeeuws-Vlaamse editie verscheen aanvankelijk tweemaal per week, en later vijfmaal. Het abonnement op de Zeeuws-Vlaamse editie kostte in 1944 fl. 1,50 per kwartaal binnen Terneuzen en fl. 1,74 daarbuiten.

 

Beschikbaar:

16 november 1944 – 31 maart 1945 (editie Walcheren/Bevelanden)

21 november 1944 – 1975 (editie Zeeuws-Vlaanderen)


Vrij Goes

Geschiedenis:

Verzetskrant Vrij Goes begon haar uitgave op 1 november 1943. De subtitel varieert: elke 16 nummers werd van citaat veranderd. Zo was er “Ick blijf ghetrou” en vanaf oktober 1944 “De slaap van de rede brengt monsters voort”, naar een ets van Fransisco de Goya.

Kennelijk was het mogelijk een soort abonnement op het blad te nemen d.m.v. reguliere donatie, want het nummer van 11 oktober 1944 meldt dat diverse donaties beschikbaar worden gesteld aan drie fondsen: het ondersteuningsfonds voor oorlogsslachtoffers, het strijdersfonds voor nabestaanden van gevallenen in de strijd en het onderduikersfonds. Ook staan er correcties op vorige edities vermeld in de kop. Ook worden de bedragen van de donaties genoemd. Er is kennelijk wel onmin tussen de verzetsredacties want op 17 oktober meldt de redacteur dat hij Vrije Stemmen van de Ganzestad niet meer rond mag brengen omdat hij weigerde de uitgave van Vrij Goes te staken.

Inhoud:

Uitgetypte berichtgeving van de radio uitzending van de geallieerde zenders BBC en Radio Oranje. Bevat oproepen van de Nederlandse regering in ballingschap, waarschuwingen aan de bevolking,  nieuwsberichten van het lucht-, West-, Oost-, Balkan en Zuidfront, front in Nederland en Verre Oosten. Onder de titel: van de redactie worden bedragen genoemd die de redactie heeft ontvangen ter ondersteuning van de uitgave van de krant. Een opmerkelijk ingezonden stuk is ‘Een meisje van Goes stort haar hart uit’ van 15 november 1944, waarin de jongens van Goes wordt opgeroepen zich niet zo jaloers te gedragen indien de meisjes met de geallieerde soldaten dansen.


Verschijning:

dagelijks, ook op zondag; 21x28 cm, 1 pag.


Beschikbaar:

Nrs. 323, 325-327, 338-339, 341-342, 346-347, 352-353, 358-359, 360-362 (jaargang 1) en 3, 15 en 26 (jaargang 2)
Jaargang 1: 18 en 20-22 september, 3-4, 6-7, 11-12, 17-18, 23, 26-29 oktober 1944
Jaargang 2: 3, 15 en 26 november 1944.de Vrijheid. Periodiek voor Zeeland

Geschiedenis:

De makers van dit eenmalige nummer komen gezien de inhoud niet uit het georganiseerde verzet. Het ontbreekt aan goede actuele informatie en de daarbij gevoegde rijmpjes geven het geheel een bijzonder onprofessionele en nog minder intellectuele indruk. Als redactieadres wordt Dam 6 in Middelburg opgegeven, waar het hoofdkwartier van de Wehrmacht in Zeeland was gevestigd. De werkelijke redactie van het blad is onbekend. Het enige bekende exemplaar werd waarschijnlijk in mei 1944 gedrukt.


Inhoud:

Het doel van de redactie is:

1.De geest van verzet tegen de indringers en de NSB levend houden

2.Het publiek de ware feiten omtrent de binnen- en buitenlandse politiek voor ogen houden.

3.Algemene voorschriften geven ten aanzien van de houding tegen de bezetter en bij terugtrekking van de Wehrmacht.

Bevat enkele puberale rijmpjes. Daarnaast wordt vooral tegen instanties als NSB en WA geageerd. Opvallend is de opname van een kaart op de tweede pagina waarop Duitse vliegvelden in Normandië zijn aangegeven. Dat laatste duidt erop dat de krant voor juni 1944 uitgegeven zal zijn.


Verschijning:

Onregelmatig (slechts één nummer bekend), losse nummers 5 cent; formaat: 21x32 cm.; 2 pag.


Beschikbaar:

?-mei-1944            1 nummer (z.j.)         


Zeelantsche en Haeghsche Post-Tijdinghe

Geschiedenis:

Van de krant is slechts één exemplaar bewaard gebleven dat zich bevind in de archieven van de State Papers van The National Archives in Kew. De krant werd gedrukt door Pieter Jansen, een pseudoniem. Het is niet duidelijk of de krant in Middelburg/Vlissingen, Den Haag of Utrecht werd gedrukt. De Vlissingse drukker Geleyn Jansz. heeft in 1666 enkele gedrukte werken uitgegeven, maar er is niets bekend over een eventuele verwantschap met de drukker van de Zeelantsche en Haegsche Post-Tijdinghe. Gezien de maritieme nieuwsgaring liggen de eerstgenoemde plaatsen het meest voor de hand. In Middelburg en Vlissingen bevonden zich veel drukkers en kwam veel maritieme informatie binnen, terwijl Den Haag een groter lezersbereik had en verspreiding naar andere Hollandse steden makkelijker was dan vanuit Zeeland. Feitelijk was de krant meer een nieuwsbulletin waarin de actualiteit van een week werd gebundeld.

Inhoud:

De enige bekende krant bestaat uit zes rapporten afkomstig uit het binnenland. Het bevat buitenlands nieuws, maritieme berichten (over de oorlog) en politiek. In de publicatie ontbreekt een datum en een maand van uitgave. De berichten dateren van de 26ste, 25ste, 24ste en 26ste. Deze gaan over de scheepsbewegingen van de Nederlandse vloot en de gevangenneming van ritmeester Buat in de Gevangenpoort in Den Haag (deze werd later wegens landverraad onthoofd). Ook de verwoesting van West-Terschelling door de Engelsen en het verlies van de bij Vlieland voor anker liggende vloot worden genoemd. Het grootste deel van de krant gaat op aan de overwegingen van Cornelis Tromp om zijn nieuwe functie te weigeren en zijn dubieuze optreden tijdens de kort daarvoor gevoerde Tweedaagse Zeeslag (4-5 augustus). Het in de krant genoemde rapport werd in het geheim door Tromp zelf uitgegeven.

Verschijning: wekelijks; formaat: ca. 12x18 cm.; 2 pag. Buitenom deze uitgave zijn er geen andere uitgaven bekend. De Post-Tijdinghe past in een reeks van andere kort verschijnende nieuwsoverzichten die in de zomer van 1666 verschenen, zoals de Rotterdamse Zee- en Post-tijdingen.

Beschikbaar:

1666, [27] augustus

Met dank aan Erik van der Doe voor het beschikbaar stellen van deze krant.   

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland

Geschiedenis: Voortzetting van ‘het Zuiden. Christelijk-historisch blad.’ Goes uitgegeven door G.M. Klemberg en te Middelburg door F.P. D’huy, vanaf 191 bij Oosterbaan & Le Cointre. Net als bij de voorganger de Nieuwe Goesche Courant was het ditmaal de teleurstelling over het ten onder gaan van Het Zuiden die de antirevolutionairen deden besluiten Zeeland een eigen antirevolutionair christelijk-historisch orgaan –liefst een dagblad- te bezorgen. Op 2 mei 1886 werd in de consistorie van de Christelijk Gereformeerde Gemeente in Goes tot stichting van de Maatschappij tot Exploitatie van het Christelijk Historisch Nieuwsblad De Zeeuw besloten. Alle hoofdredacteuren waren lid van de Gereformeerde Kerk te Goes. Door de anti-Duitse houding van eindredacteur Zuidema verbood W. Münzer, Beauftragte des Reichskommissars in Zeeland per 10 oktober 1940 de uitgave van de krant. Pas op 12 mei 1941, nu met A. de Lange i.p.v. Zuidema als eindredacteur, mocht de krant weer uitkomen. Steeds vaker gebruikte de Duitse bezetter de krant om maatregelen aan te kondigen en werden ook pro-nazistische artikelen opgenomen. Na de oorlog werd de krant dan ook verboden. De Lange kreeg tot 1948 een persverbod. Door de onmogelijkheid de Zeeuw voort te zetten besloot redacteur Zuidema zich te verbinden aan de nieuwe krant ‘Zeeuwsch Dagblad.’

 

Inhoud: De scheiding der geesten binnen de antirevolutionairen eind negentiende eeuw stemde de redactie treurig. Verder werden vooral politieke en staatkundige zaken aan de orde, ook lokaal kerkelijk nieuws werd op de voorpagina geplaatst. De komst van de leerplichtwet werd met een rouwrand afgedrukt. De krant was vooral een verlengstuk van de partijpolitiek van Abraham Kuyper; lezers vond men dan ook vooral onder de ‘kleine Zeeuwse luyden’. Hoofdredacteur Zuidema betoogde sterk tegen het nationaal-socialisme in de jaren dertig. Advertenties waren er onder andere van Van Melle, de Amsterdamsche Boterhandel, de kerkorgelfabriek van A.S.J. Dekker te Goes, Blooker’s cacao en Van Houten’s cacao.

 

Verschijning: aanvankelijk 2x per week op maandag en vrijdag, Abonnement f. 0,65 per kwartaal franco per post bezorgd. Vanaf april 1887 3x op dinsdag, donderdag en zaterdag en vanaf 1905 dagelijks. Begonnen met 750 abonnees liep het ledental op tot ongeveer 4.000 in de jaren dertig en in 1944 zelfs 4.633.

Beschikbaar:


16 augustus 1886

5 oktober 1886 - 25 oktober 1944.

[De volgende pagina’s ontbreken binnen deze reeks (datum/pagina): 16 maart 1907/1, 6 april 1907/4, 10 april 1907/1, 28 mei 1907/1, 11 juni 1907/4, 26 juni 1907/2, 27 juni 1907/1, 28 juni 1907/1, 3 juli 1907/3, 15 juli 1907/2, 27 juli 1907/2 en 4, 17 augustus 1907/2, 23 augustus 1907/2, 24 augustus 1907/3, 29 augustus 1907/1, 31 augustus 1907/1, 12 september 1907/2, 18 september 1907/4, 20 september 1907/4, 31 oktober 1907/2, 1 november/, 7 november 1907/, 28 november 1907, 18 december 1907/2, 24 december 1907/4, januari 1908/1, 3 februari 1908/2, 29 februari 1908/2, 13 juni 1908/1, 1 juli 1908/1, 4 juli 1908/5, 5 oktober 1908/5, 10 oktober 1908/1, 29 oktober 1942/4.]


[De volgende pagina’s ontbreken binnen deze reeks (datum/pagina): 16 maart 1907/1, 6 april 1907/4, 10 april 1907/1, 28 mei 1907/1, 11 juni 1907/4, 26 juni 1907/2, 27 juni 1907/1, 28 juni 1907/1, 3 juli 1907/3, 15 juli 1907/2, 27 juli 1907/2 en 4, 17 augustus 1907/2, 23 augustus 1907/2, 24 augustus 1907/3, 29 augustus 1907/1, 31 augustus 1907/1, 12 september 1907/2, 18 september 1907/4, 20 september 1907/4, 31 oktober 1907/2, 1 november/, 7 november 1907/, 28 november 1907, 18 december 1907/2, 24 december 1907/4, januari 1908/1, 3 februari 1908/2, 29 februari 1908/2, 13 juni 1908/1, 1 juli 1908/1, 4 juli 1908/5, 5 oktober 1908/5, 10 oktober 1908/1, 29 oktober 1942/4.]


Zeeuwsch Dagblad

Geschiedenis: Nog voor de nationale bevrijding roept de Goese bankdirecteur J. Laport een bijeenkomst in het leven waar tot een provinciale christelijke pers wordt besloten in navolging van het ter ziele gegane dagblad ‘de Zeeuw.’ Twee oud-verzetsleden die zowel in het bestuur van ‘de Vrije Zeeuw’ als ‘Zeeuwsch Dagblad’ plaats nemen zorgen ervoor dat de eerste krant in het Zeeuws Dagblad zal worden opgenomen. Oud-redacteur Zuidema, die door zijn optreden tijdens de oorlog in de Zeeuw geen persverbod had van de nieuwe regering, trad in dienst voor Zeeuwsch Dagblad. De veertig bestuursleden kwamen uit de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Gemeente en de Christelijk Evangelische Gemeente. Het bestuur heeft een sterk anti-fascistische en anti-communistische ideologie voor het dagblad voor ogen. Een deel van de hervormde predikanten is dan ook tegen ZD gekant omdat deze een isolationistische politiek zou nastreven, terwijl dit nu juist na de oorlog niet de bedoeling was zo stelden zij; daarom koos deze groep partij voor de Provinciale Zeeuwsche Courant. Aldus ontstond een hervormd-gereformeerde (of antirevolutionair-christelijk-historische tegenstelling). Van 1 september 1949 tot circa januari 1951 werd ook een editie ‘Schouwsch dagblad’ uitgegeven, vanaf 1952 voor korte tijd zelfs met een editie voor Zeeuwsch Vlaanderen. De ondertitel van het ZD varieerde dan ook. Het ZD bevatte een supplement ‘Zeeuwsch weekend: ons familieblad behorende bij Zeeuwsch Dagblad.’ Zeeuwsch Dagblad verscheen bij ‘Stichting Zeeuwsch Dagblad’ in Goes, maar vanaf september 1958 hoorde het bij de groep van de nieuwsgroep van de Nieuwe Rotterdamse Courant. Die besluit op 22 augustus 1962 per 1 september het ZD te stoppen en de abonnenmentenkarthotheek over te doen aan het dagblad Trouw.

 

Inhoud: De krant was vooral gericht op protestants-christelijk Zeeland en lange tijd een geduchte concurrent van de Provinciale Zeeuwse Courant en Trouw, maar in 1962 bleek die concurrentie toch te zwaar en werd de krant opgeheven. Tegen zowel socialisme als communisme werd sterk gepropageerd en elke uiting van zondagsport, film, bioscoop, theater, dancing, circus, e.d. werd uit de kolommen van de krant geweerd. Naast buiten- en binnenlands nieuws, politiek-, kerk-, en schoolnieuws, waren er commentaren en rubrieken zoals ‘Zeeuws allerlei’ of ‘Zeeuwse Wandelingen’ over de Zeeuwse geschiedenis. In de rubriek ‘Flitsen’ werd puntig commentaar geleverd. Advertenties van loterijen, bioscopen, dancings e.d. werden geweigerd waardoor veel geld werd misgelopen. Vanaf 1 oktober werd het algemene nieuws overgenomen van het Algemeen Dagblad.

 

Verschijning: 1944-1945 en 3 april 1945- 1 september 1962 van maandag tot en met zaterdag. De hoogste oplage bedroeg 13.000 exemplaren en werd al in 1945 behaald, in oktober 1958 zijn er nog 6.500 abonnees over. Per 1 oktober 1947 wordt de prijs verhoogd van f. 3,30 naar 3.50 per kwartaal.

Beschikbaar:

3 april 1944 - 1 september 1962


De volgende kranten/pagina's ontbreken binnen deze reeks:

-1947: 30 juli, pag. 4

-1955: 1 en 19 februari, 15 en 19 maart, 13 en 28 mei, 16 juni 

-1959: 13 november


Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad

Geschiedenis: Gedrukt bij Littooy en Olthoff te Middelburg. Vanaf 1893 met als ondertitel: Weekblad voor de gereformeerde kerken in Zeeland . Vanaf 1913 werd hierin opgenomen: Zeeuwsch kerkblad : weekblad voor de gereformeerde kerken in Zeeland. Vanaf 1946 verschenen onder de titel Zeeuwse kerkbode met als ondertitel, indien aanwezig, varieert. Later met ondertitel: Officieel orgaan ten dienste van de gereformeerde kerken in Zeeland. Dit werd voortgezet als: CW: centraal weekblad voor de gereformeerde kerken in Nederland. Zeeuwse editie. Uitgave van de Particuliere Synode van de Gereformeerde kerken in Zeeland (2 juli 1948) en daarna van de Gereformeerde kerken in Zeeland (3 juli 1953). In 1945 werd de kerkbode gedrukt in een oplage van 1.800 stuks. Inhoud: regionaal kerknieuws, programma kerkdiensten en dominees.

Verschijning: formaat 23x31 cm., vanaf 1907 35x49 cm., tussen 1945-1951 29x39 cm. en vanaf 1953 35x49 cm. verschenen van 18 feb. 1887-6 feb. 1892 (1, nr. 1-5, nr. 260)

-jan. 1914-19 dec. 1941 (28, nr. 1-55, nr. 51)

-6 juli 1945-24 dec. 1970 (1NS, nr. 1-24NS, nr. 25) ƒ 1,30 p/j, losse nummers ƒ 0,04; 2 apr. 1887 (1, nr. 7): ƒ 0,50 per 20 nummers; 2 jan. 1914 (28, nr. 1): ƒ 1,40 p/j, losse nummers ƒ 0,03; 10 jan. 1919 (33, nr. 2): ƒ 3,00 p/j, losse nummers ƒ 0,05; 24 juli 1931 (45, nr. 30): ƒ4,00 p/j, losse nummers ƒ 0,08; 21 nov. 1941 (545, nr. 47): ƒ 3,00 p/j, losse nummers ƒ 0,08; 6 juli 1945 (1NS, nr. 1): ƒ 4,00 p/j, losse nummers ƒ 0,09; 3 juli 1953 (9NS, nr. 1): ƒ

5,50 p/j, losse nummers ƒ 0,12; 31 jan. 1964 (18NS, nr. 28): ƒ 7,00 p/j, losse nummers ƒ 0,15; 31 okt. 1986 (23NS, nr. 17): ƒ 10,00 p/j, losse nummers ƒ 0,15; 18 juni 1970 (24NS, nr. 46): ƒ 10,00 p/j, losse nummers ƒ 0,25.


Beschikbaar:

18 februari 1887 - 6 februari 1892

3 juli 1903 – 24 juni 1904


1907 - 1913

1915 - 19 december 1941

6 juli 1945 - 1946

1948-1951
1953- 24 december 1970


Zeeuwsche Koerier

Zeeuwsche Koerier, provinciaal Volksblad
Zeeuwsche Koerier, nieuwsberichten

Geschiedenis: Zeeuws-Vlaamse krant gedrukt te Sas van Gent, aanvankelijk alleen op zaterdag, maar later ook uitgegeven op woensdag en zaterdag en op het laatst op vrijdag. Bevatte nieuwsberichten en enige beschouwingen van algemene strekking, een feuilleton (waarvan men spoedig een roman samenstellen kon) en mededelingen met betrekking tot de landbouw. De Koerier was rond de eeuwwisseling in 1900 de meest gelezen krant van de provincie en werd later voorzien van de subtitel Provinciaal Nieuwsblad. 
De oorlogskrant, die in het najaar van 1944 dagelijks verscheen, had als ondertitel 'Nieuwsberichten' (van de B.B.C.).

Inhoud: Algemeen nieuws, beschouwingen en een feuilleton. De vierde pagina bevat doorgaans kerknieuws en op pagina drie staat ‘Even luisteren naar den zender uit het Vijfde’ waarin gebeurtenissen van de week (ook op provinciaal niveau) de revue passeren. Evenals Zeeuwsch Nieuwsblad wordt ook hier een land- en tuinbouw rubriek opgenomen. Het grootste deel van de krant gaat op aan advertenties.


Verschijning: Vanaf oktober 1894 – 24 november 1939. 1x per week, later 2x per week op woensdag en zaterdag. Formaat 36x50 cm., ca. 8 pagina’s.


Beschikbaar:

1913

1926

1929-1931

1937-1939

25 en 26 november 1944

Zeeuwsche Stroom

Zeeuwsche stroom

Geschiedenis:

Krant die in het tweede oorlogsjaar, 1941, werd gestart en tot het najaar van 1944 heeft bestaan. In verband met de bevrijding van het grootste deel van Zeeland in het najaar kwam de productie tot een abrupt einde. De Zeeuwsche stroom was een rechtstreeks door de NSB geïnitieerde en van redactie voorziene krant met een Zeeuwse kijk op de oorlogsontwikkelingen, waarbij enerzijds op zeer subjectieve wijze, middels opinie en cartoon, werd uitgehaald naar de geallieerde strijdmachten en oranje-aanhangers, maar anderzijds ook verhuld commentaar werd gegeven op Duitse maatregelen tegen de Zeeuwen.


Inhoud:

Inhoudelijke zaken over nationaal-socialistische leer, uitleg over maatregelen genomen door de Duitse bezetter, benoemingen van NSB-ers en commentaren op actuele ontwikkelingen in de oorlog. Bevatte meerdere vaste rubrieken zoals een opiniërend stuk op de voorpagina, meerdere cartoons, prijsvragen (waarbij men Hitlers Mein Kampf winnen kon) en een Zeeuwse dialect rubriek ‘Noe zèie ze!’, waarin de Zeeuwen Pier en Leine –net als in een pamflet- in dialoogvorm met argumenten de ontwikkelingen van de actualiteit bespraken.

 

Verschijning:

Vanaf 11 maart 1941 tot 26 augustus 1944. aanvankelijk tweewekelijks, daarna onregelmatig. Formaat. Ca. 32x42 cm; omvang: 4 pagina’s. Jaargangen lopen van maart tot en met februari, aangeduid in de patriottische maanden sprokkelmaand, grasmaand, hooimaand, slachtmaand, etc.

 

Beschikbaar:

Jrg. 1 (1941) t/m 4 (1944) hooimand 1944.
jrg. 1 (1941) nrs. 1, 11 maart 1941 t/m 24a, 26 sprokkelmaand 1942.

jrg. 2 (1942) nrs. 1 t/m 21 (1943)

jrg. 3 (1943) nrs. 1 t/m 14 (1944)

jrg. 4 (1944) nrs. 1 en 14 (1944) 27 louwmand en 27 hooimaand 1944

 

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad

-Zeeuwsch landbouwblad : orgaan van de Maatschappij tot bevordering van land- en tuinbouw en veeteelt in Zeeland van de Provinciale regelings-commissie voor de paardenfokkerij in Zeeland

-Zeeuwsch land- en tuinbouwblad : officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland
-Zeeuwsch landbouwblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering van land- en tuinbouw en veeteelt in Zeeland.
-Zeeuwsch landbouwblad waarin opgenomen het Noord-Brabantsch landbouwblad : officieel orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij, de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere vereenigingen

-Zeeuws landbouwblad

-ZLM Land- en tuinbouwblad.

Geschiedenis:

Het Zeeuwsch landbouwblad werd in 1908 opgezet door een zevental organisaties: de Maatschappij tot bevordering van land- en tuinbouw en veeteelt in Zeeland, Stamboek voor het Belgisch trekpaard, Provinciale regelings-commissie voor de paardenfokkerij in Zeeland, Nederlandse rundveestamboek, En de Vereenigingen tot bevordering der geitenfokkerij- en die van het rundvee in Zeeland en de Vereeniging ter verbeetering van het geitenras in Zeeland.

Van 1917-1920 verscheen het blad onder de titel: Zeeuwsch land- en tuinbouwblad: officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland. In 1921 werd de titel opnieuw Zeeuwsch landbouwblad, daaronder vielen de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij, de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw, Landbouw jongeren gemeenschap Zeeland en de Maatschappij tot bevordering van land- en tuinbouw en veeteelt in Zeeland. Vanaf 7 januari 1956 verschenen onder de titel Zeeuws landbouwblad. De ondertitel bleef variëren. Vanaf 1950 werd hierin opgenomen: Boerenjeugd. Het blad werd gedrukt bij P.J. van de Sande in Terneuzen. Vanaf juli 1956 ten dele voortgezet als: Noord-Brabants landbouwblad , hetgeen een voortzetting was van: Landbouwblad voor Zeeland en Noord-Brabant. De krant werd gedrukt bij P.J. van de Sande in Terneuzen. De krant werd voortgezet als: ZLM: land- en tuinbouwblad, dat werd uitgegeven door de Maatschappij tot Bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland, Maatschappij tot Bevordering van Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland en Noord-Brabant en Zuidelijke Landbouw Maatschappij. Deze krant werd vanaf 1963 gedrukt door de ZLM in Terneuzen. De krant werd na 1993 voortgezet als: ZMO-krant : weekblad van de Landbouwmaatschappij ZMO.

Inhoud: Berichten over de Zeeuwse landbouw, tuinbouw en veeteelt met informatie over technische en landbouwkundige ontwikkelingen; in de jaren vijftig en zestig met name over de mechanisering binnen de sector. Ook vanuit de Europese Gemeenschap wordt de besluitvorming bij de nieuwsberichten opgenomen. Daarnaast is er veel aandacht voor de provinciale en lokale sectorvergaderingen. Daarvoor is tevens een agenda opgenomen. Andere rubrieken zijn ‘radionieuws’ waarin gemeld wordt in welke radio uitzendingen meldingen met betrekking tot de landbouw zijn en er is plaats voor jubilea, de boerenjeugd, marktberichten en de rubriek ‘uit een geheim weekboek van Bram uit de Slikhoek’, dat een weekboek van de gebeurtenissen op en rond een boerderij volgt. Een bijzondere rubriek vormt ‘voor de vrouw van het platteland’, dat vanaf begin jaren vijftig tot de opheffing van het ZLM-land en tuinbouwblad eind 1993 zal blijven bestaan. In de jaren ’80 komen er rubrieken zoals verzekeringen en de ZLM kinderkrant bij; die laatste rubriek wordt in de jaren ’90 weer omgedoopt in de wat oudere categorie ‘jongeren’. Gaandeweg de jaren tachtig en negentig wordt het blad steeds bedrijfstechnischer en zakelijker inhoud gegeven. Nadat het ZLM land- en tuinbouwblad vanaf 1991 naast Zeeland ook voor Noord-Brabant en Limburg was bestemd, krijgt de opvolgende ZMO-krant vanaf 1994 een verspreidingsgebied tot in Gelderland en is de Zeeuwse invloed zo goed als verdwenen. De tuinders worden vanaf 1996 bediend met GLTO-nieuws (Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie).

Verschijning: vanaf 8 juli 1908 t/m 6 december 1941 en van 7 juli 1945-1993. wekelijks. Formaat: 27x39 cm (vanaf 1951); 30x39 cm. (vanaf 1965); 30x42 cm. (vanaf 1976). Alleen voor abonnees.

Beschikbaar:

1923, 21 + 28 juli

1951-1993


Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad

Zeeuwsch Nieuwsblad
Wegeling's Nieuwsblad, vraag en aanbod. Weekblad voor Walcheren


Geschiedenis:
Verscheen te Vlissingen bij de Zeeuwsche uitgeversmaatschappij.

 

Inhoud: Bevat diverse Zeeuwse nieuwsberichten waaronder mededelingen, benoemingen en activiteiten onder de noemer ‘Walcheren’s bazuin.’ Verder is er de rubriek burgerlijke stand en het wekelijkse ‘pennekrassen’, een opiniërend stuk. In Landbouw worden mededelingen en informatie over techniek en oogst vermeld. Verder is er de rubriek ’voor onze vrouwen.

 

Verschijning: wekelijks, 1919-1936, formaat: 38x50 cm. (1919), 32x47 cm. (1925-1936). Omvang: 6-8 pag.

Beschikbaar:

1919-1921

1925-1926

1929-1931

1935-1936.


Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning

Geschiedenis:

Het nulnummer werd via de Stichting Feest van Herkenning uitgegeven. Deze zet zich in om ouderen met beginnende dementie, maar ook een veel bredere groep van eenzame ouderen met elkaar te verbinden door middel van verhalen en objecten (onder meer het project met de ‘themakoffer’) uit het verleden. De eerste uitgave werd uitgegeven namens een daaruit gevormde aparte Stichting Zeeuws Weerzien. De redactie werd gevoerd door Hanneke de Vroe, redactieleden van Zeeuws Archief, ZB| Bibliotheek van Zeeland, de PZC. De vormgeving werd verzorgd door Ramon de Nennie en Leo Minnaard. Drukkerij Meulenberg verzorgt het drukwerk en de advertentiewerving.

Inhoud:

Bewerkte regionale krantenberichten en verhalen uit de na-oorlogse decennia, gericht op de doelgroep 50+. Rubrieken zijn onder meer ‘oude beroepen’, verdwenen bedrijven, ‘weer even thuis’, waarin mensen terugblikken op het huis en de tijd waarin ze opgroeiden, een column in dialect en een fotopagina met oude ansichtkaarten of foto’s gericht op het seizoen. De berichten blikken met name terug op cultuurhistorische typische Zeeuwse gebeurtenissen en zaken uit het dagelijks leven.Verschijning:

4x per jaar. Het nulnummer verscheen op 30 augustus 2018. Vanaf januari 2019 werd de krant regelier uitgegeven. Tabloidformaat, 30x42 cm.; omvang 12 pagina's; gratis verkrijgbaar; distributie via bibliotheken, lokale supermarkten, middenstand en verenigingen.


Beschikbaar:


  2018 - heden


Zierikzeesche Courant

Geschiedenis: De bevolking van Zierikzee bestond uit pakweg zesduizend personen toen de uitgever, Abraham de Vos op 6 maart 1797 de uitgave van de eerste Zierikzeesche Courant waagde. Diens weduwe nam in 1835 het roer over. Na haar dood werd zij in 1847 vervangen door firma Erven A. de Vos en de schoonzoon Hendrik Hardeman. Na diens dood hielden de zonen van Hardeman de zaak lopende totdat deze werd verkocht aan Hedde Lakenman uit Enkhuizen die zich als drukker te Zierikzee vestigde. De Zierikzeesche Courant werd na de opheffing opgenomen in de Zierikzeesche Nieuwsbode.

Van 1889 tot aan de opheffing werd de Nieuwsbode gedrukt door Lakenman & Ochtman te Zierikzee.


Inhoud: De inhoud bestond voornamelijk uit nieuwstijdingen en advertenties. Een eerste tegenslag was de gedwongen prijsverhoging van f5,- naar f6,- per jaar vanaf 1806, waarna de abonnees afnamen. Met de komst van de Zierikzeesche Nieuwsbode, in 1844, kwam er een geduchte concurrent bij.


Verschijning:
De Zierikzeesche Courant bestond van 6 maart 1797 tot 1 juni 1886 en kwam doorgaans tweemaal per week uit.

Beschikbaar:

1800, 17 mei

1805, 17, 20 en 24 mei, 17 en 24 juni, 1 juli, 5, 16 en 30 augustus, 16 en 30 september

1806, 30 mei, 2 juni, 8 en 22 september, 3 en 13 oktober

1807, 18 mei en 13 juli

1809

1812, 20 maart en 14 april

1813 9 t/m 31 december

1814-1888


Zierikzeesche Nieuwsbode

Geschiedenis: Dat op een klein eiland naast de Zierikzeesche Courant een tweede krant onstond was een symptoom van onvrede met de bestaande orde. De Zierikzeesche Nieuwsbode had een liberaal democratische teneur. Erbarmelijke sociale toestanden werden aan de kaak gesteld. De eerste paar jaar van het bestaan behoorde de Zierikzeesche Nieuwsbode tot de zogenaamde lilliputters, een krantenformaat dat door zijn omvang buiten artikel 27 der zegelwet van 3 oktober 1843 viel. P. de Looze begon in 1844 met de uitgave van de krant. In 1869 nam de zoon A.J. de Looze het bedrijf over en associeerde zich met J. Waale. Dit bedrijf werd overgedaan aan een vennootschap met zestig aandelen van duizend gulden. In 1900 werd de Zierikzeesche Courant opgenomen in de Nieuwsbode. De jaren van het belle epoque en het interbellum kenmerken zich door een wat ongelukkige redactionele stellingname (eerst tegen Engeland tijdens de Boerenoorlog en later pro-Duitsland in de eerste decennia van de eeuw). De krant kwam vrijwel ongeschonden door het rampjaar 1953, maar niet haar abonnees. Dezen verdwenen haast alle (tijdelijk) naar elders in het land. Tegelijk waren de deltawerken een geweldige nieuwe inspiratiebron voor de krant.


Inhoud: Aanvankelijk in een zeer kleine, maar duidelijk druk met aandacht voor binnen- en buitenlands nieuws, mengelwerk, ingezonden stukken, stadsnieuws, marktprijzen, vertrek van beurtschepen, afrijden van diligences, staatsloterijprijzen, advertenties en gemengde berichten. In die laatste berichten werden hatelijkheden en aanvallen op het rijks- en stadsbestuur steeds gebruikelijker. In de eerste jaren van het bestaan kon de Nieuwsbode dan ook op een veertiental rechtsvervolgingen bogen. Jan Zwemer schreef over deze rubriek 'gemengde berigten' twee artikelen in Zeeland in 2016 en 2017.


Verschijning: aanvankelijk 3x per week voor 2,5 cent, na 1846 tweemaal per week in wisselend formaat. Na 1869 verscheen de krant 3x per week op een heel vel van 70x54 cm. tegen f 1,50 per drie maanden. Na 22 februari 1944 verscheen de krant niet meer om vanaf 12 juni 1945 tot en met 1947 als ‘de Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland’ uit te komen. In de jaren 1945-1948 verschijnt de krant tijdelijk op een kleiner formaat. Hierna kreeg de krant zijn originele naam weer terug. Vanaf 1961 verscheen de krant 4x per week. Vanaf december 1988 tot en met januari 1996 verschenen met de bijlage Nieuwsbode extra, een huis- aan huisblad. Na 1996 werd dit het Extra Nieuwsblad.

Beschikbaar:

19 augustus 1844 - 30 april 1998

n.b. de volgende nrs. ontbreken tussen november 1900 en maart 1901: 7460-7464, 7466-7468, 7470, 7472-7479, 7485, 7487, 7489-7494, 7502, 7505-7508.


Het Zuiden, Christelijk-historisch blad

Geschiedenis: Uit teleurstelling over het ter ziele gaan van de Nieuwe Goesche Courant nam de ARP in Middelburg het initiatief om tot oprichting van een antirevolutionair dagblad voor de provincie te komen. Dat lukte, en vanaf 1 juli 1876 verscheen Het Zuiden. De Nieuwe Goesche Courant werd per oktober 1880 overgenomen. De krant werd eerst gedrukt bij Wedding in Middelburg (een der commissarissen), maar later bij P.G. Wijtman te Middelburg en Wed. A.C. de Jonge te Goes.

Inhoud: Spreekbuis voor de antirevolutionaire christelijke bevolking van Zeeland.

Verschijning: 3x per week op maandag, woensdag en vrijdag, vanaf 1 oktober 1884 wekelijks. Vanaf 1880 (nr.655) werd hierin opgenomen (tevens ondertitel) de Nieuwe Goesche courant: christelijk-historisch blad voor Zeeland. Waarschijnlijk werd in 1882 hierin opgenomen: Nieuwsblad voor Noord- en Zuid-Beveland hetgeen werd voortgezet als: De Zeeuw : christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland. Prijs eerst f. 2,- later f. 1,50 per kwartaal.

Beschikbaar:
4 juli 1876-1877
1879-1882
24 januari 1885 (m.u.v. 22 augustus, 5, 12, 19 en 26 september) t/m 22 mei 1886


Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Geschiedenis: Gedrukt bij Le Cointre in Middelburg en verschenen onder redactie van S. JU. Hulsebos, Ds. A. Littooij en Dr. L.H. Wagenaar.


Inhoud: Bij de koptitel treft men steevast twee teksten:

Want de Heere is onze Rechter, de Heere is onze Wetgever, de Heere is onze Koning; Hij zal ons behouden (Jesaja 33:22), en:

Doch Samuel zeide: Heeft de Heere lust aan Brandofferen en Slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen (I Sam. 15:22).

Bevat kerkelijke mededelingen van de gereformeerde kerken van de zuidelijke provincies. Bevat de afdelingen belijdenis en school, varia, officiële berichten, advertenties en opgave van de godsdienstoefeningen in de gereformeerde kerken van de classes Middelburg, “Zierikzee, Tholen, Goes, Axel, Klundert, Almkerk en ’s Hertogenbosch. De Godsdienstoefeningen (of preekbeurten) staan op de laatste bladzijde van de krant. De krant eerbiedigde over het algemeen andersdenkenden zonder daar in haar kolommen naar uit te vallen.

 

Verschijning: Wekelijks iedere vrijdag, omvang 4 pagina’s, formaat 26x38 cm.

Beschikbaar:

12 februari 1892 t/m 29 december 1899 (Volume 1 t/m 8)

3 mei 1901 –  30 december 1904 (Volume 10  t/m 13)  (beschikbaar medio 2015)