beste java-kbffie gioye jaya-tbee; EISOfrtOEK KWALITEIT A. A. W. D0ELEMAN. ZIERIKZEE. GEDROOGD! PULP WINTER- BALSEM WINTER HANDEN. BEZUINIGING. Verkoopkantoor voor Schouwen-Dulveland UW LAATSTE KANS, HAAST U. Spaarbank der Centrale Boaz-Bank Coöperatieve Centrale Spaar- en tascMankJoaz" Argentijnsch bevroren VLEESCH Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij van IMaeni Jali a Leune te Stavaaiasa. f 1,20 per pond. 1.1, BBIMS. IrowirsliM. 1. G. PAIROUX, Raviostr. 407. lm. Zakje blauw Destrée 30 cent per ons. 11. CMSNHDSE, liMHibr*. DUS, EISCHT STAAT AAN DE SPITS C. M EU WE SE, Zierikzee* - In onze Balans- Opruiming worden niet alleen de goedkoopere, doch ook de beste kwaliteiten en de nieuwste modellen voor veel verminderde prijzen aangeboden. C. MIUWESE; Zierikzee. - In onze Balans- Opruiming bestaat thans weder de gelegenheid U voor buitengewoon lage prijzen te voorzien van de bekende solide Heeren- en Jongenskleeding van PEEK CLOPPENBURG, Profiteert hiervan DE VLIEGENDE AMERIKA AN AMSTERDAM. Rentevsrgoiding voor Spaargsldan 3% AMSTERDAM. Creditrente Rekening-Courant 2'/2 Stoomwasscherij en Giansstrijkinrichting „De Lelie" 3E$,dflki!HL« X JOL A. VAN RIESEN te Bergén-op-Zoom ST00MEN. i.p VERVEN. Agmt: f.i P. KLOK, Imïm. isch! dit spsrk m Uw SAIET. II UHMIII li IllimillOM. GECEE6EQTEE9DE HGUIWAREÜ. J. J. STEUR, Burgh. ALEWIIXIE'S Bcbludiseder. 1 PROEVEN QUFANTSAJET, Firma S. WIENER Co., Middalfaurg. B|J 5 pond 5 et. lager per pond. GENEEST DIRECT Verkrijgbaar bij P. G. d VALK - ZIBRIKZEÏ. Wie zl)n zak bemini die koopt bij mij, daar ik de beste, de sterkste en de gemakkelijkste klompen heb, goed en goedkoop, dit is de zaak, on die ik verkoop zijn goed en zoiider fouten, alles 1ste soort. Goede 1ste soort geschilderde Mans klompen f 1,10, goede eerste soort ge schilderd© Vronwenklompen f 1. - Wilgen Mansklompen f 1,80 - Uithoornsohe Puntklompen, Mane f 1. Hoe kan dat Omdat ik ze zelf schilder en alleen mijne verf reken en geen arbeid, daarom kan dat. Ik lever aan geen enkelen winkel klompen om voort te verkoopen, alleen aan mijn wagen en thuis. Mij beleefd aanbevelend, Iedere verstandige huismoeder gebruikt In deze slechte tijden UITSLUITEND Geurig en waterhoudend Enorm habbon w|j verkocht, maar aan alles komt een eind. Zoo sal deze uitverkoop ZATERDAG 6 FEBRUARI 1926 eindigen. Lang znlt U het onthouden, maar tevens lang zal het duren voor dat U weer zulke koopjes zult krijgen. Dameskousen 49 cent. Wollen Kousen 99 cent. Heeren Overhemden f 1,50. Zjjden Overhemden f 3,50. Winterpantoffels f 1,55. Heerensokken wol 65 cent. Jaeger Vrouwenbroeken f 1,75. Theeschortjes f 1,50. Kinder Hansoppen f 1,20. Peper- en Zoutjassen f 2,50. Wollen Sjaal van f 10 nu voor f 1. Jongens warm Ondergoed 70 cent. Palmolivezeep 23 cent. Bedsprei, 2-persoons f 3,25. Truien, Truipakjes enz. 99 cent. Zware Heerenborstrok f 1,75. Heeren Jaeger Broek f 1,25. Macco Heerenborstrok f 1,75. Boorden voor 10 cent. Blauwe Jassen 2-rjj f 2,25. Blauwe Kielen 2-rjj f 1,75. Tafelkleeden van f 8, nu voor f 2,75. Dames Overgooierhemd 60 cent. Grauwe Vrouwenbroeken f 1,40. Dames Onderjurken f 2, Vrouwen gevoerde Borstrokken f 1,26. Dames Flanel Hemd 98 cent. Corsetlijfjes van f 2,25f 1,25. Heeren Handschoenen 98 cent. Simson Werkjas nu f 3,75. Dames- en Heeren Parapluies. Fantasie Heerensokken 50 cent. Marine Truien prima 49 cent. Duitsche Overhemden f 1,25. Zware Heeren Onderbroeken f 1,85. Heeren Jaeger Borstrok f 1,25. Dames Directoir f 1,25. Dames- en Meisjesdirectoirs van af 35 cent. - v/h BöCKLINQ - DAM ZIERIKZEE WINKELIERS RABAT. ALLES MOET WEG Rentevergoeding voor Deposito's: 8 dagen opzegging31/, I 1 maand opzegging 38/, 3 maanden opzegging. .4 6 maanden opzegging 41/, °/t Correspondenten te St.-Annaland, Brouwershaven, Bruinisse, Nieuwerkerk, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Stavenisse, Tholen en-Zierikzee. WenschtU een BETROUWBAAR, GOEDE WASSCHERIJ die Uwe Goederen helder en zorgvuldig aflevert Vraag dan onze zedr billijke prijzen aan. ta DORDRECHT, voEdoot U gahaal. De Directie: AUG, BIERENS. Het gezondste fijnste VLEESCH. Zeer voordeelis in prijs. Alleen verkrijgbaar: Aanbevelend. OPGERICHT ARNO 1816. Ondergeteekenden brengen hiermede ter algemeene bennis, dnt benoemd Is tot Correspondent Toor Bergen-op-Zoom en Omstreken, de Heer KANTOOR (NIEUWE PARALLELWEG), b|j wlen men zich ter bekoming vnn Inlichtingen en ter deelneming kan vervoegen A. H. TROMP en ZONEN, Direoteuren MANUFACTUREN. Tl St.-MiUtlllfljk First SCHERPENDE. HEYiUM&JlUiSVRQUW Uit voorraad leverbaar door Vraagt prijsopgave van t Gebr. HUL8INGA, ÏJsselmonde. Vertegenwoordiger Pakken van 5 kilo i f 1,30 B per pnk, waarin verpakt een kenrig porselein Eierdopje. Baalt) os van 50 kilo's h f 9,50 per baal, waarin verpakt een emallle Voedersehaal. Verkrijgb-aar bi): I C. J. Lindhout te Zlerikzee; J. Moerland te NieuworkerkM. I Kloota te OostsrlandM. P. I Blass te Drelschorj P. van Putten te Noordgouwe A. J Constsndse te Bronwerohaven M. Veraeput te BenesseB- J. bU de Vate te Soharendijke 8. KikOokerae te Bruinisse; Stoutjesdljk te 81nt-Maartene- d«k. - - - Met verwijzing naar bovenstaande advertentie, beveelt ondergeteckende zlcb beleefd aan TOT HET VERZEKEREN TEGEN BRANDSCHADE VAN ONROEBENDE EN ROERENDE GOEDEREN ln bovengenoemde Maatschappij. A. VAN RIESEN, Correspondent. Januari 19 36. genomen met verschillende soorten SAJET hebben het B E W IJ S geleverd dat de waarvan iedere knot voorzien is van neven staand etiket, de voor- deeligste en sterkste in gebruik is. Eoht van kleur. Voor wederverkoopsrs alleen verkrijgbaar

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1926 | | pagina 8