Automatiek en Snelbuffet Jacobs viert 3 mei het 60-jarig jubileum in de sport Natuurfotograaf van 1992 Fobieën en dwangneurosen Nieuw pand voor Jan Alink Bistro De Monnick geopend Excursie Fort Ellewoutsdijk Concert Kamper Mannenkoor en organist Klaas Jan Mulder Surabaya sponsort OCMA Eerste vrouwen sloeproeiteam SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 28 APRIL1993 305 Landelijke Fietsdag HUISARTSEN TANDARTSEN VERLOSKUNDIGEN APOTHEEK DIERENARTSEN Try-out in de Piek KERKDIENSTEN Kinderkleding voor Vluchtelingenwerk GOES - Automatiek en Snelbuffet Jacobs viert het dia manten jubileum. Bakken doet de familie Jacobs al zestig jaar. Vroeger waren het broodjes in de Brood-, Beschuit- en Ban ketbakkerij, tegenwoordig ver zorgen zij de warme maaltijd, verkopen friet en snacks en genieten een uitstekende be kendheid als broodjeszaak. In 1933 begon vader Jacobs en zijn vrouw te bakken en de bakkerij is door hun drie kin deren Bep, Theo en Hans voor gezet als een automatiekhal, waar uiteraard ook patates-fri- tes te krijgen is. Theo Jacobs vertelt hierover: „In 1960 open den wij hier de eerste automa tiekhal van Goes en misschien wel de eerste in Zeeland. De woonkamer moest hiervoor op geofferd worden." Rondom Automatiek Snelbuf fet Jacobs is er ondertussen wel een en ander veranderd. „Ja", zegt Theo, „Wij zijn hier op het eind van de Kreukelmarkt een van de weinige originele pand jes. En wij veranderen ook, zelf broodjes bakken is er al lang niet meer bij, wij halen al onze broodjes bij bakker Bouwman in Kruiningen". De activiteiten beperken zich niet tot Goes, maar strekken zich ver daar buiten uit. Theo Jacobs: „Er worden hier lunch pakketten klaar gemaakt die worden afgehaald of wegge bracht, zelfs naar Vlissingen, Middelburg, Noord-Beveland of Schouwen-Duiveland. Ik denk, dat wij aan de meeste bedrijven in Goes en omgeving leveren. In het seizoen staan er Zeeuwse mosselen op de kaart. Wij hebben een breed publiek, veel vaste klanten, ook uit Bel gië. Er zijn er wel bij, die bellen van te voren op dat ze komen met een bus van 75 man. Of dat gelegen komt, ja, dat komt altijd gelegen, 75 man. Maar het is evengoed makkellijk al je dat van te voren weet". Een onlangs gehouden enquête wees uit, dat Jacobs Automa tiek Snelbuffet, als frietzaak, het langst met dezelfde eige naar en onder dezelfde naam werkte. „We zitten warempel bijna in de .vierde generatie. Dat zal wel komen, omdat wij kwaliteit altijd hoog in ons Bep, Hans en Theo Jacobs in de zaak aan de Kreukelmarkt in Goes Foto: tannie de jonge vaandel hebben staan, wij ma- nog jaren te doen en al die tijd ken alles 2elf en voor een op hetzelfde vertrouwde schappelijk prijs. We hopen dat adres". GOES - Elke vijf minuten je handen wassen, tot bloedens toe. Steeds weer controleren of het gas wel uit is, voor je de deur uitgaat. Voorbeelden van ernstige dwangneurosen, ook wel dwanghandelingen ge noemd. Tienduizenden Neder landers hebben hierdoor geen sociaal leven meer. Familie en vrienden worden er dagelijks mee geconfronteerd. De Stich ting Fobieclub Nederland houdt op maandag 3 mei in hotel Terminus aan het Sta tionsplein een voorlichtings avond over fobie em dwang voor patiënten en hun familie leden, vrienden en andere geïn teresseerden. Mensen met ernstige dwangverschijnselen leven in de ban van hun ziekte: ze moé ten bepaalde handelingen uit voeren of hebben een hardnek kig terugkerende gedachte, die ze niet meer kwijt raken. An deren hebben pleinvrees of ag- orafobie. Ze durven de straat niet meer op omdat ze bang zijn een angstaanval te krijgen. Ze beginnen erg te transpire ren, te trillen en hebben last van hartkloppingen. De patiënten vinden hun eigen gedrag wel vreemd, maar niet zó erg dat ze er mee naar de dokter zouden gaan. Er is echter hulp mogelijk in de vorm van begeleidende ge sprekken en geneesmiddelen. De voorlichtingsavond be gint met een videofilm over dwanghandelingen en fobieën. De aandoeningen worden daar na kort toegelicht door de op richtster van de stichting en een psycholoog. Vervolgens kunnen vragen gesteld worden. De avond begint om 20.00 uur en is kosteloos. Een kijkje in de showroom van Jan Alink aan de Kleverskerk- seweg foto: harry de lange MIDDELBURG - Wel eens ge zien hoe een vakman échte meubelen maakt? Nee? Dan is het zeker de moeite waard om een bezoek te brengen aan Alink aan de Nieuwe Klevers- kerseweg in Middelburg. Tot 1 mei heeft Alink open dagen dus dé kans om eens in de keuken van de vakman te kijken. Ge woon 'binnendoor' van Middel burg naar Arnemuiden en het kan niet missen. Voorheen zat het bedrijf zowel in de Vlissingse binnenstad als op een Middelburgs industrie terrein. Zoals met de meeste bedrijven die het goed doen en het dus voor de wind gaat, groeide ook Alink uit z'n jasje en werd het omzien naar een ander pand. Omdat allerlei al ternatieven onmogelijk bleken, werd het dus nieuwbouw. En hoe. Op een showroomopper vlakte van een dikke 230 vier kante meter staan diverse meu belen, stoelen en tafels van 'Club-8', nog echt massieve keukens, badkamermeubelen en schuifkasten. Club-8 is een serie meubelen van een vlot en eigentijds ontwerp, met als doelgroep de leeftijd 20-30 jaar en de zogeheten 'starters'. En is er een meubel, kast, keu ken of wat dan ook dat niet in de showroom staat, of u heeft iets ergens gezien of zelf be dacht, dan bent u bij Alink bijzonder welkom. Want nog steeds teveel mensen weten niet dat bij Alink gewoon meu belen kunnen worden gemaakt zoals de klant dat wil. „Heeft iemand een idee? Prima. Wij maken een tekeningetje, zetten er een prijs bij en de klant beslist uiteindelijk", zegt Jan Alink. „Zegt de klant toch maar liever 'nee', dan kost hem of haar dat niets. Duurder dan in de winkel zijn we zeer zeker niet. Tenminste als we over echte materialen praten in plaats van waaibomenhout en goedkoop spaanplaat". Hetzelfde geldt overigens voor alles -in talloze houtsoorten wat Alink in eigen werkplaats maakt. De keukens zitten dege lijk in elkaar en kunnen even als de schuifdeurkasten tegen een stootje. En wie iets bij Alink laat maken, weet ten minste dat-ie iets unieks in huis heeft. Hierbij wil ik reageren op het artikel over het eerste vrou- wenroeiteam van Zeeland, het Martitiem Instituut 'De Ruyter' heeft zoals u misschien wel weet ook enkele roeiteams, waaronder sinds enkele jaren ook een vrouwensloeproeiteam. Dit damesteam, de 'Van Om meren' heeft zelfs de boulevar drace van zaterdag 3 april ge wonnen. Het team zal samen met de andere roeiteams van het MIR aanstaande Hemel vaart deelnemen aan de roei- sloepenrace Harlingen-Ter- schelling. William Willart Kanariesprenk 279 VLissingen Kantoor: Scheldestraat 7-9, 4381 RP Vlissingen, tel. 01184-19910. fax:01184-11446 Openingstijden kantoor 08.30-12.30 en 13.30-17.00 uur. MIDDELBURG - Het specialiteitenrestaurant Ten Weyngaert in de Wijngaardstraat heeft een ongewone gast. Het is een houtduif. In een plantebak voor het raam op de eerste verdieping heeft zij een nest gemaakt en daarin op 30 maart twee eieren gelegd. Na een broedtijd van precies twee weken zijn de eieren uitgekomen. Jammer genoeg ging het ene jonkie de volgende dag al dood. Het andere maakt het echter prima en groeit voorspoedig. Moeders heeft het er druk mee want het jong moet om de uur gevoed worden. Vanachter hun tafeltje in het restaurant kunnen de gasten dat nauwkeurig volgen. FOTO HARRY DE LANGE Lekker en voordelig eten bij De Monnick. Links Ed Noordermeer foto: harry de lange VLISSINGEN - Waar kun je in Vlissingen lekker en tegen een betaalbare prijs het buikje rond eten? Volgens Ed Noor dermeer nergens. En dus begon hij zijn eigen bistro 'De Mon nick' aan de Aagje Dekenstraat 3. 'Betaalbaar, lekker en alles kan', is het credo van de 35-jarige uitbater. 'Alles kan' is in dit geval niet een bistro die alleen maar 's avonds is geopend, maar vanaf het ontbijt tot en met het diner, desnoods nog om elf uur 's avonds. Voor een ontbijt kun nen de hongerigen kiezen uit een origineel English Break fast, een Belgisch ontbijt of de Hungry man. Voor de Neder lander, die gewend is om 's ochtends slaapdronken een kop thee plus een boterham naar binnen te werken misschien een goed idee om eens buiten de deur te ontbijten. In het buitenland en dan met name in de Zuidelijke landen is het heel gewoon. Op het gebied van de lunch is natuurlijk alles moge lijk en het aanbod van De Monnick varieert van uitsmij ters tot en met diverse salades en diverse soorten pannekoe ken. En dan de avond. Door talloze combinaties serveert 'De Monnick' honderd ver schillende drie-gangen menu's, wemelt het van de variëteiten op het gebied van vis, vlees en vegetarisch en een Hollandse rijsttafel moet iedereen eens hebben geprobeerd. De bistro zelf biedt plaats aan tachtig man/vrouw, verdeeld over twee verdiepingen. Als speciale ser vice heeft Noordermeer een ontbijtservice in het leven ge roepen. Gewoon een kwestie van bellen en het ontbijt wordt keurig aan huis afgeleverd. Zin in een feest? Geen probleem. Noordermeer maékt er een. In clusief drank- en eetbenodigd- heden en eventueel ook nog met entertainers, muzikanten, toeters en bellen. Of het dan bij de jarige thuis is of in de Bistro maakt niet uit. DOMBURG - Zaterdag 8 mei is het landelijke fietsdag en de gezamenlijke VVV's hebben op Noord-Walcheren een aantrek kelijke fietsroute samengesteld, De route loopt afwisselend door bosgebied, polderland schap en over dijken. De lengte is ongeveer vijfenderig kilome ter. De opstapplaatsen zijn bij de deelnemende VW's van Domburg, Oostkapelle, Vrou wenpolder, Aagtekerke en Westkapelle. Daar kunnen de deelnemers zich inschrijven (tussen 9.00 en 13.00 uur) en een routekaart kopen. Een deel van de opbrengst van GOES - De Vereniging Na tuurmonumenten heeft voor zaterdag 1 mei een excursie op het programma staan door Fort Ellewoutsdijk. De opzichter verwacht de deelnemers aan de excursie om 10.00 uur op de binnenplaats van het Fort. Er wordt een geringe vergoeding gevraagd. Fort Ellewoutsdijk is ooit ge bouwd om de Westerschelde te kunnen verdedigen. Nadat Bel gië zich in 1830 had afgeschei den van Nederland, kreeg de gehele Westerschelde de status van een verdedigbare zuid grens van Nederland. In 1834 werd bij Koninklijk Besluit be sloten tot de bouw van een fort bij Ellewoutsdijk. Dit fort bestaat uit twee ge deelten. Een deel is gebouwd en een deel bestaat uit een aardlichaam. Het gebouwde deel bestaat uit een aaneen schakeling van 19 rechthoekige ruimten, die overwelfd zijn met een tongewelf. Aan de uitein den van dit gedeelte staat een gemetselde trap, die de binnen plaats met de bovenkant van het fort verbind. Het hele fort is omsloten met water. Eind jaren zeventig kwam Fort de Landelijke Fietsdag is be stemd voor de Hartstichting die het geld wil bestemmen voor haar centrum De Harte nark, een centrum waar in de zomerperiode aangepaste va kanties voor kinderen met een aangeboren hartafwijking wor den georganiseerd. De Landelijke Fietsdag valt sa men met de Landelijke Molen dag. De route over Noord-Wal cheren doet ook de daar aan wezige molens aan. De molens zijn te bezichtigen tot vijf uur. Vlissingen - Koninginnedag Van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12225 Za B. Bosch, Badhuisstraat 81, tel. 12233 Zo G. de Greef, W. Kloo- slaan 1, tel. 68021 Middelburg - Koninginnedag F. Buytendijk, Noordweg 353, tel. 39933 Za. F. Buytendijk, Noordweg 353, tel 39933 Zo. F. Berghauser Pont, Herenstraat 18, tel. 39933 5 mei A. van Heusden, Bellinkplein 3, tel. 39933. Souburg, Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid, Arnemuiden en Nieuwland - Koninginnedag J. Ponten, Oude Rijksweg 6 Nieuw land, tel. 01182-1340 Za. N. Kap- teijn, Lekstraat 6 Oost-Souburg, tel. 01184-61630 Zo. J. Visser, Wachttoren 19 Middelburg, tel 01180- 37431 Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke, Veere en Vrouwen polder - Koninginnedag R. van Tol, Markt 12, Veere, tel. 01181-1271 Za en zo R. van Tol, Markt 12, Veere, tel. 01181-1271 5 mei R. Ubels en M. Helmes, Vroonstraat 11 Seroosker ke, tel. 01189-1212 Domburg, Aagtekerke, Westka pelle, Koudekerke, Meliskerke, Biggekerke en Zoutelande - Koninginnedag en Za tot 12 uur F. van Eede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel 01187-1234, za vanaf 12 uur en zo P. Noorlander, Middelburgsestraat 94, Koudeker ke, tel. 01185-1231 West- en Midden Walcheren - Koniginnedag en Za en zo B. Bou- wense, Valkenisseweg 14, Bigge kerke, tel. 01185-2190 Koninginnedag M. Rackwitsz, Vol- derijlaagte 1, Middelburg, tel. 01180-35688 Za. en zo J. van der Heijden, Turfkaai 1, Middelburg, tel. 01180-12738 Middelburg - K Boot tel 01180-39865 Vlissingen - Vr. za. zo. A. de Gaaij, tel. 01180-23836 Middelburg - Vr 30 april tot vr 7 mei Apotheek Ringeling, Lange Delft 133 Vlissingen - Vr 30 april tot vr 7 mei Apotheek Paauwenburg, Troelstra- weg 2a, tel. 70717 Gezelschapsdieren - Za en zo Dierenkliniek Walcheren Korte Noordstraat 61 Middelburg tel 01180-37077. R Roskam Kelder- weg 1 Meliskerke tel 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle Ellewoutsdijk met zijn prachti ge omgeving in handen van Natuurmonumenten. Hoewel het behouden van de natuur de eerste taak van de vereniging is, draagt Natuurmonumenten ook de zorg voor cultuurmonu menten, als deze min of meer bij een natuurgebied horen. Daarom restaureert de vereni ging het Fort op dit moment. VLISSINGEN - DE Zeeuwse band Drowning Accidents geeft op Koninginnedag een try-out in jongerencentrum De Piek aan de Hellebaardier straat. Dit optreden is bedoeld als voorbereiding van een reeks concerten die de band in het land gaat geven, o.a. op de festivals Klomppop en Anywa- ve. De Drowning Accidents omschrijven zichzelf als een progressieve gitaarband die zich laat inspireren door na men als Sonic Youth, Smashing Pumpkins en The Young Gods. Het optreden in de Piek begint om 21.30 uur, de toegang is gratis. Oude Domburgseweg 33a tel 01188-1443. Koninginnedag A. Ruys, Stadsschuur 1, Middelburg, tel. 01180-13118. Za en Zo E. v.d. Akker, Kanaalstraat 3, Oost-Sou burg, tel 01184-60850. A. Meijns, Oostkapelseweg 12, Grijpskerke, tel. 01189-3060 Vogelopvang Mid den Zeeland tel. 01180-28288 Rooms-katholieke kerk. Dom burg 1e,3e en 5e za 19.15 uur, Middelburg Petrus en Pauluskerk Zo 10 uur Hoeksteen zo 11.30 uur Oost-Souburg Martinuskerk Zo 10 uur Vlissingen Open Hof Zo 11.15 Lieve Vrouwekerk Za 19.00 Zo. 9.30 Nederlands hervormde kerk. Aagtekerke 10 en 19 uur Domburg 10 en 19 Gapinge 9 uur, Grijpsker ke 10.00 uur. Kleverskerke 10.30 Koudekerke 9.30 uur; 19.30 Mid delburg Koorkerk 19 Nieuwland 9 uur Ritthem 10.30 uur, Oostkapelle 10 uur Oost-Souburg 9.30 en 19 uur Serooskerke 10 uur Veere 11.00 uur Vlissingen, St. Ja- cobskerk 10 uur Johanneskerk 9.30 en 19 uur Open Hof 9.30 uur Schaapskooi 9.30 uur Ter Reede 19 uur Vrouwenpolder 9.30 uur Westkapelle 9.30 en 19 uur. Ziekenhuis Walcheren 10 uur Gereformeerde kerk. Koudekerke 9.30 en 19 uur Meliskerke 10 en 14.30 uur Oost-Souburg 9.30 uur Vlissingen Petruskerk Zo. 9.30 uur Gereformeerde gemeente. Vlis singen 9.30 en 16 uur. Gerefor meerde kerk vrijgemaakt. Middelburg 9.30 en 16.30 Vlissin gen Zo 9.30 en 16.30 uur Christe lijke gereformeerde kerk. Middel burg Zo. 9.30 en 16.30 uur Vlissin gen Zo. 9.30 en 16.30 uur Neder lands gereformeerde kerk Mid delburg 9.30 en 17.00 uur Evange liegemeente Middelburg 9.30 Oost-Souburg 10. Leger des Heils Middelburg 10 en 19 uur. Vlissingen 10 uur Anglicaanse kerk Vlissingen-Oost 10.30 en 19.30 Zevendedagsad ventisten Middelburg za 11 uur Vlissingen za 9.30 uur Doopsgezinde Gemeente Vlissin gen 9.30 uur Middelburg 11 uur Kristen Zuidmolukse kerk Koude kerke uur Oost-Souburg 10.00 uur Pinkstergemeente Middelburg wo 19.30 zo 15.30. Vlissingen wo 19.30 zo 14.30. Pinksterkerk Vlis singen wo 19.30 zo 14.30 Baptis tengemeente Middelburg 10. Nieuw Apostolische kerk West- Souburg wo 20 zo 9.30 en 17 Volle evangeliegemeente Arnemuiden do 20 zo 10 Serooskerke do 19 West-Souburg zo 10 Eglise Wal- lonne Middelburg uur Angli caanse Kerk Vlissingen-Oost Zo. 10.30 en 19.30 uur. De Christengemeenschap OOSTKAPELLE - In het Zeeuws Biologisch Museum is van 30 april t/m 6 juni de tentoonstelling "Wildlife Photographer of the Year 1992" te zien. Deze fototentoonstelling is sa mengesteld door BBC Wildlife Magazine en het Natural His tory Museum in Londen. De tentoonstelling die tegelijker tijd in Groot-Brittannië en in Nederland rondreist omvat een 150-tal bekroonde foto's geko zen uit een totaal van ruim 10.000 stuks natuurfoto's die vanuit de hele wereld werden ingezonden. De winnende foto van 1992 is gemaakt in de regenwouden van Peru door de Zwitserse natuurfotograaf André Bartschi. Tropische landen als Costa Ri ca, Venezuela, Ecuador, Bolivia en met name Peru, zijn Bar- tischi's favoriete werkterrein. Daar fotografeert hij graag de enorme verscheidenheid aan flora en fauna van het tropisch regenwoud. Ook toont hij in zijn foto's de resultaten van systematische vernietiging van het tropisch regenwoud. VLISSINGEN - De Werkgroep Vluchtelingenwerk heeft be hoefte aan kinderzomerkle- ding. Mensen die goede en bruikbare kleding kwijt willen kunnen contact opnemen met de werkgroep. Deze tdefo_ nisch te bereiken via 01184-11444. Ook vrijwilligers kunnen zich bij de werkgroep opgeven. Advertentie-exploitatie: Jos Rentmeester Yolanda Krijger tel. privé 01195-5379 tel. privé 01184-11351 Bezorgklachten: Voor bezorgklachten bellen tijdens kantooruren: 01184-19910. Redactie-adres: Scheldestraat 7-9, 4381 RP Vissingen, tel. 01184-19910. fax:01184-11446 Redacteur: Johanna Brouwer tel. privé 01180-40113 Correspondenten: Andrien Smeels Jaap Klein Ad Roos Fotograaf: Harry de Lange tel. privé 01180-39719 tel. privé 01180-25185 tel. privé 01182- 2860 tel. privé 01180-25195 KAPELLE - Het Christelijk Kampermannenkoor o.l.v. Klaas Jan Mulder laat zaterdag 1 mei van zich horen in de Nederlands Hervormde Kerk te Kapelle. Het Kampermannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' telt on geveer 175 leden. Deze avond staan hoofdzakelijk Vader landse liederen op het pro gramma, dit in verband met Koninginnedag en Bevrijdings dag. Dit Oranjeconcert wordt geor- ganiseerd door comité Zuid- Beveland van de Stichting Woord en Daad. De heer C. Walhout zal tijdens een appèl woord iets vertellen over het werk van Woord en Daad en de noodzaak van hulp aan het arme land Burkina Faso. Door hulpprogramma's probeert de stichting ook daar de mensen kracht en moed te geven om de hand aan de ploeg te slaan. Tijdens de samenzang wordt een collecte gehouden t.b.v. het werk in Burkino Faso. Aanvang 19.30 uur, toegangs kaarten voor 7,50 aan de kerk verkrijgbaar. Kampermannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' MIDDELBURG - Indonesisch restaurant Surabaya sponsort het zaalvoetbalteam van de OCMA. Het zaalvoetbalteam bestaat tivintig jaar en houdt op 1 mei een toernooi in de Kruitmolen. Surabaya stelt voor dit toernooi de bekers beschikbaar.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1993 | | pagina 5