de scheldebode J Feest bij de Zeeuwse Nutsspaarbank! Verzamelaar van scheepsattributen 150 Miljoen spaartegoed in zicht is voor de Zeeuwse Nutsspaarbank de reden voor haar spaarders op Wereldspaardag het onderstaande te doen: uitreiking van de bekende spaarbankkalender aan al onze kantoren voor iedere spaarder een leuke attractie onder over legging van het spaarbankboekje. een gezellige wedstrijd met een groot aantal prijzen voor iedereen die mee wil doen. De Zeeuwse Nutsspaarbank ook in het komende spaar- jaar de veilige en komfortabele weg voor alle geldzaken van het gehele gezin. de zuidwester combinatie 25-29 OKTOBER WERELDSPAARDAG huis aan huis-blad 22e jaargang no. 42 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem - breda donderdag 21 oktober 1971 Foto's Vlissingen Kostbaar zie vervolg elders in dit blad Kopiëren documentecht im RUITER de scheldebode Ylissinger Roelse maakt van zijn huis een scheepsmuseum VLISSINGEN Kon Tiki, op het strand van Westduin, wie kent het niet. Exploitant van deze strandbar is de heer Roelse jr. Als u hier nog nooit geweest bent moet u volgend jaar, als de tent weer opgebouwd is, toch eens gaan kijken, want deze bar is een compleet zeemuseum. De heer Roelse is verzamelaar van al deze dingen die op bekende schepen hebben gezeten en waarvan h|j ook verschillende plakboeken heeft. Dit alles is begonnen, ongeveer zeven jaar geleden toen de heer Roelse ziek is geweest en geruime tjjd het bed moest houden. H|j heeft toen geschreven om materiaal van deze maatschappijen en prompt kreeg h|j plakkers, stickers, enveloppen en natuurlijk fotomateriaal van de ver schillende schepen. In deze zeven jaar heeft hij plus minus 15.000 foto's verzameld waar onder ook foto's van bijvoorbeeld de kiellegging van een schip tot de tewaterlating. Er zijn ook foto's aan wezig van de scheepsmotoren en het interieur van de verschillende boten en verder een heel plakboek van de schepen die in deze tijd bij de Kon. Maatschappij De Schelde zijn ge bouwd en hersteld. Dit alles is na tuurlijk zeer interessant. Er zijn na tuurlijk heel wat plakboeken nodig, want alles laten slingeren ligt niet in de aard van deze voormalige bakker die reeds zo'n 55 jaar in de Vrouwestraat woont, daar is geboren cn getogen. Het liefste zou hij een soort droog zaaltje of schuurtje willen hebben waar hij alles overzichtelijk ten toon kan stellen. Als dat het geval is kan hij bijvoorbeeld ook eens verschillende klassen van scholen uitnodigen om al deze interessante hobby's te komen bekijken, helaas is daar nu absoluut geen plaats ge noeg voor. Het plakboekenprobleem heeft hij opgelost door bij de drogist te vragen om oude behangboeken. Verder zijn er veel foto's van de berging van schepen na de oorlog 40-45. Deze zijn vooral interessant omdat er vele details opstaan van de verschillende scheepsbenodigheden en aangezien de heer Roelse, net zo min als zijn 4 zoons, gevaren heeft, moeten foto's hem wel eens helpen bij het opstellen van de diverse dingen die hij in de loop der jaren heeft verzameld. In het plakboek van de Kon. Mij De Schelde komen ook foto's voor van de Maipu, het schip dat van de helling liep, een dag had proefgevaren en toen is vergaan. Dit over de scheepsplakboeken. Daarnaast verzamelt deze hobbyist foto's van oud-Vlissingen —originele en hij heeft enkele zeer mooie exemplaren van de oude buitenha ven, compleet met zeilboten. Deze foto dateert uit 1895. Onder de ori- gine-prenten bevinden zich enkele bekroonde. Als geintje verzameld hij ook spotprenten met boten, zee lui, e.d. Deze komen dikwijls voor op kalenders en hij lijst ze dan in en hangt ze aan een muur in Kon- Tiki. Wist u overigens dat Kon-Tiki vernoemd is naar de reizen die Thor Heijerdahl destijds heeft gemaakt Deze verzamelaar heeft het grote geluk dat hij een vrouw heeft die em in deze hobby's steunt, hoewel ze er ook wel eens het bijltje bij neer zou willen gooien, maar iedere keer bezwijkt ze weer voor de mooie dingen die haar man mee naar huis neemt. Omdat er bij de vele scheepsarti kelen nogal wat koper zit, heeft hij er zijn hobbij van gemaakt alles goed te laten blinken. Hoeveel huis- OPLAGE 32.500 EX Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis op Walcheren en in Breskens. ADMINISTRATIE: N.V. Uitgevers Mij. De Stem, Breda, Reigerstraat 16 Telefoon 01600 - 22341 Postgiro 1114111 Bank: Alg. Bank Ned. N.V. Breda Ned. Credietbank N.V. Breda ADVERTENTIE-EXPL.: I. van der Hoeven, Vlissingen, Spuiplein 94 Telefoon 01184 - 6830 REDAKTIE: Mevr. B. F. Mulder-Kenter, Vlissingen, M. Hobbemalaan 38 Telefoon 01184 - 7778 Druk: 1 oezending techn. mat. n.v. Rotadruk Axel, Nassaustraat 3, telefoon 01155 - 2320. vrqywen zullen nu zeggen, man, hoe kun je, terwijl de heer Roelse zegt: koper moet glimmen. Soms komt er iemand bij hem met iets dat jaren lang onder water heeft gezeten en dat helemaal groen geworden is en aangetast door schelpjes die zich erop vast hebben gezet. De goede gever weet er zelf dan over het algemeen geen raad mee en als de heer Roelse dan een week of veer tien dagen later hem het betreffende stuk laat zien, wil men meestal niet geloven dat dit hetzelfde is. Het verzamelen van deze scheep sartikelen is begonnen toen men op het strand een originele „tent" wou hebben en daarvoor bracht men een paar fuiken en wat glazen ballen mee om de boei op te sieren. Van dit kwam men ertoe een paar bak en stuurboordlichten neer te zetten en toen dit balletje rolde kwam van het een het ander. Zo heeft hij op het strand van Zoutelande een boei gevonden van de Schevenlngen 110 en toen in het Concertgebouw de Griekse boot Alca werd verkocht, die waarschijnlijk is vergaan b|j Rilland Bath, heeft de heer Roelse daarvan het kompas, het stuurwiel, wat verf en linnengoed gekocht. H|j was ook bezig geweest met de ra dar, maar dit was te kostbaar, het moest 15.000 gulden opbrengen. De radiorecentie is ook in handen van de heer Roelse. Van het Skandinavi- sche schip Johann Knutsen heeft h|j indertijd het grote kompas en de iogklokken gekocht. Dit via Rijks waterstaat bjj inschrijving verkocht schip was vergaan op de ree van Vlissingen en had op het Eiland gelegen voor de sloop. De tros, die bij de berging werd gebruikt, heeft het schip in tweeën gesneden. Het grootste gedeelte van deze scheepsinventaris gaat ieder voor jaar mee naar het strand om Kon- Tiki op te sieren. In de herfst wordt het koper thuis opgepoetst en de ijzeren voorwerpen gaan in kisten. Dit is nog niet de gehele verzame ling. De heer Roelse heeft in de voormalige bakkerij een hobby ka mer ingericht waar hij de muren betimmerd heeft met het hout uit de Boerderij van Concertgebouw. Hier staat een gezellige zit en veel van de scheepsinventaris is er opgesteld. Dat wij, Zeeuwen, ons regel matig „in nevelen hullen" is algemeen hekend. lieve Oester- liefhebbers. Hiermee bedoel in nu eens niet dat wij, zoals de Hollanders en Brabanders be weren, zo gesloten en ondoor grondelijk zijn. Nee, ook niet de beruchte mist en „zeewolf' waarvan de schepen en veer bootpassagiers op Wester- en Oosterschelde zo vaak de dupe zijn geworden. Ook niet met de wal men van kattepies die hier te genwoordig in de mode zijn, maar wel iest dergelijks, iets van luchtverontreiniging. Het lijkt wel of je vandaag de dag over niets anders meer kunt praten, horen, lezen of schrij ven, om van rekenen en zingen maar te „zwijgen". Maar ja, beste noeste Doesterfans, het mo&t ook wel, want anders valt er na het jaar 1984 helemaal niets meer te praten, rekenen, lezen of zingen. Dan doet een ieder er het zwijgentoe, want dan zouden we wel eens met z'n allen naar de maan kunnen zijn, omdat we op het onder maanse uitgepraat zijn. Dood. Gewoon dood. Doodgewoon. Idi oot gewoon dat we nog steeds maar door blijven gaan met naar die afgrond toe te hollen. „Wie er het eerste is, een, twee, drieDus blijven we voorlo pig schrijven over luchtveront reiniging. Praten heeft allang geen zin meer, omdat we nog slechts kunnen kuchen of roche len. Ugche, uchcheWe raken zo langzamerhand finaal vergif tigd door onze hoofdader, de Rijn, of we worden uitgerookt. Bent u al uitgerookt O, u rookt nog, hebt nog geen moed gehad om te stoppen. Stop hoest, stop rook. Wie deze week wel mas saal zijn uitgerookt: alle inwo ners van een torenflat in Goes- Zuid. Niet dat ze nu van Max Tailleur allemaal duizend gul den in het handje hebben ge kregen en hun sigaretten in de sloot voor hun woning hebben gegooid onder het motto „het is uit met het roken", neen, zij werden geheel onvrijwillig uit gerookt. Een agrariër meende vlak onder de flat een vreugde vuurtje te moeten aansteken vanwege de goede bietenoogst. Al zijn vochtige bietenblaren gooide hij er op en hij vergat naar de windrichting te kijken! Heel Goes lag binnen de kortste keren onder zijn rook inplaats van, zoals men normaal zou zeggen, dat zijn perceel „onder de rook van Goes" lag. Ook het St.-Joanna-ziekenhuis, dat nog geen air-conditionering heeft maar de luchtverversing nog met de ramen regelt, lag te proesten. Het was net maandag, wasdag, dus de Zuidgoesenaars en hun kinderen liepen de rest van de week met een paling geurtje rond. De bewoners van de torenflat, die anders hun ra men al moeten sluiten en soms moeten vluchten voor de wal men van de sloot, het open riool voor hun huis, werden ditmaal geheel uitgerookt. Vandaar dat het wel erg goed is dat er een meetnet van allerlei soorten luchtverontreiniging komt in het Sloegebied. De zogenoemde „snuffelpalen". In Goes-Zuid hebben ze die niet nodig. Daar ruiken ze het zo wel. En toch ook maar goed dat de provinci ale raad voor de luchtverontrei- neging (waarom die er "voor" is en niet tegen, snapt trouwens geen mens....( op verzoek van de gemeente Vlissingen metin gen gaan verrichten van „kolen damp" in de „buitenlucht in het Sloe". Ofwel, zoals kwade ton gen beweren, het meten van de luchtjes van die arme Sloe bers, die eigenlijk rijke Stin kerds zijn". Kortom, er blijft voorlopig nog een luchtje aan zitten. En, wees nou eerlijk bes te mensen, toch liever kooldamp dan bietendamp. Want we zitten weer midden in de zuurkooltijd. Zalig. Met ,,rook"worst. DOESTER van uw waardevolle diploma's getuigschriften etc. klaar in een wip bij BOEKHANDEL OO ZEEUWSE NITSSPMRBANK KANTOREN Vlissingen Coosje Buskenstraat 145, Postbus 23, Bonedijkestraat/hoek Hogeweg 87, Alexander Gogelweg 1 (Paauwenburg), Korenbloemlaan. MIDDELBURG Lange Delft 36, Postbus 88, Maasstraat 66. Rentmeesterlaan, Zuiderbaken, rijdend bijkantoor. SOUBURG: Oranjeplein 13 OOSTKAPELLE: Duinweg/Noordweg GOES: Grote Markt 12 KAPELLE: Van der Biltlaan 51 BRESKENS: Dorpsstraat 47 OOSTBURG: Oprit 3 TERNEUZEN: Axelsestraat 104 ZITTINGEN: AARDENBURG. N1EUWVLIET. SLUIS. KORTGENE: Hoofdstraat 37 WOLPHAARTSDUK: Wolfertplein 2 KRUININGEN: Markt (Rijdend Bijkantoor) AXEL: Noordstraat 37

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1971 | | pagina 1