PZC Kie uw caaeau: de WK cricket in een land met gewelddadig regime radio vandaag televisie woensdag 16 april 2003 Kritiek Wereldomroep schrapt 17 banen Vijfitig tips over Michelle Willard Film Adrenaline is geen succes Veerseweg 104, Middelburg, tel. 0118-643558 J Bosch fornuis of keuken mo Sporters hebben niets met politiek door Berrit de Lange HILVERSUM - Nederland geldt als een ontwikkelingsland in de cricketwereld. Toch kon het Ne derlands team zich plaatsen voor het WK dat in februari werd afgewerkt in Zuid-Afrika, Kenia en Zimbabwe. Maar is het wel gepast om cric ket te spelen in Zimbabwe, het land dat gebukt gaat onder het uiterst gewelddadige regime van dictator Mugabe? De RTL 5-sportdocumentaire- reeks In de ban van sport reisde in februari mee met het cricket team om van dichtbij vast te leg gen hoe de Nederlandse cric keters omgingen met dit morele dilemma. Documentairemaker Raymond Bouwman en zijn ploeg wilden hun documentaire larderen met beelden van het dagelijks leven in Zimbabwe. RADIO 1 AM1008KHz/FM104,4MHz Elk heel uur en om 6.30,7.30,8.30,12.30, 13.30, 17.30 (met beursnieuws) en 18.30 uur NOS Nieuws NOS: 6.04 Journaal. VARA: 9.04 De och tenden. NOS: 12.07 Journaal. NCRV: 13.33 Stand.nl. AVRO: 14.04 lopdeMid- dag. NOS: 17.07 Journaal. NPS: 19.04 Kunststof. NOS: 20.04 Langs de lijn. 23.07 Met het oog op morgen. NCRV: 0.04 Documentaire. Herh. VPRO: 0.45 Ra dio Bergeijk. Herh. EO: 1.04 Vandaag of morgen. 2.30 Voor wie niet slapen kan. 4.02-6.00 Wakker op weg VPRO: 6.02 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat. KRO: 7.05 Vroeg op 4. EO: 9.02 Muziek voor miljoenen. 10.00 Ochtendconcert. La petite Bande. 11.30 Coda. AVRO: 12.05 Brood spelen. NPS: 13.30 NPS in de middag. NCRV: 16.30 A4. TROS: 18.02 Muziek aan tafel. VPRO: 19.00 Senza parole. 20,02 Het Avondconcert. 23.00 Luna express. NPS: 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4: 1.00-6.00 Euroclassic notturno RADIO 2 FM97.8 MHz 747 AM AM747KHz, 402m Elk heel uur nieuws Radio 2: Radio 2 Albumweek. VARA: 6.05 Ontbijtradio. TROS: 9.05 Gouden uren. KRO: 12.05Tijd voor twee met Frits Spits. AVRO: 14.05 Schiffers.fm. NCRV: 17.05 Knooppunt Kranenbarg. EO: 19.05 De gouden greep. KRO: 20.05 Theater van het sentiment. NCRV: 23.05 De geschiedenis van het standaardal bum. EO: 0.04 De randen van de nacht. NCRV: 1.02 De Radio 2 Muzieknacht. TROS: 3.02-6.00 De Radio 2 Muzieknacht RADIO 3 FM99,8 MHz Elk heel uur nieuwsen om 13.00en 18.00 3FM Nieuws en van 6.30 t/m 19.00 eigen jongerenbulletins VARA: 6.06 Stenders vroeg. AVRO: 9.06 Arbeidsvitaminen. VARA: 12.06 Denk aan Henk. KRO: 14.06 JAcobus. BNN: 16.06 ruuddewild.nl. NPS: 18.12 Isabelle. 20.06 NPS op 3FM. VPRO: 22.06 Club Lek. NPS: 1.02 Juul. 3.02 Teun, vuur, Gijs. AVRO: 4.02-6.00 Giel Beelen OMROEP ZEELAND FM87,9 MHz RADIO 4 FM95.0 MHz Om 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 18.00, 20.00 en 0.00 uur Nieuws 7.05 Omroep Zeeland nieuws. 9.04 Mu ziek door de week. 10.04 Kanaalstraat 64. 11.04 'n uurtje Bert. 12.05 Omroep Zee land nieuws. 13.32 Laat maar vieren. 16.04 De kern. 17.05-18.30 Omroep Zee land nieuws Het filmen van rijen mensen voor winkels en kantoren kwam de tv-ploeg echter op een arres tatie te staan. Met het dringende advies zich te beperken tot het WK cricket mocht de tv-ploeg de cel weer verlaten. Martelingen zijn aan de orde van de dag, vrijheid van me ningsuiting ontbreekt volledig en mensenrechten worden op grote schaal geschonden. Kort om, „Zimbabwe is geen land waar je een leuk cricketwed strijdje gaat spelen", zegt Wiep Bassie van Zimbabwe Watch in de documentaire. Voor het Nederlands team was het echter een afgedane zaak: ze hadden lang en hard genoeg ge traind om eindelijk eens aan een WK deel te nemen. Daar kon zelfs die ene wedstrijd in Zim babwe niets aan afdoen. Een begrijpelijk standpunt voor sporters, zo blijkt uit de docu mentaire. Niet in het minst om dat de adviezen van verant woordelijke autoriteiten nogal uiteenlopen. Het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika vindt dat de sport een eigen ver antwoordelijkheid heeft, de Ko ninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB) wil politiek en sport gescheiden houden en de Nederlandse regering kon of wilde geen krachtdadig stand punt innemen. Bovendien kwam de discussie in Nederland nogal laat op gang. Pas nadat Engeland besloot niet te spelen in Zimbabwe werd het Neder lands team geconfronteerd met hevige kritiek op deelname. Eenmaal in Zimbabwe wordt het team nauwelijks geconfron teerd met de verwerpelijkheden van het regime-Mugabe, zo blijkt in de documentaire. Het hotel is beveiligd alsof er een groep wereldleiders te gast is. De cricketers worden in een door politie geëscorteerde bus naar het zwaar bewaakt trai ningsveld gereden. De coach: „Het WK cricket behoort tot de drie grootste sportevenementen ter wereld. We moeten het opne men tegen topteams. We hebben helemaal geen tijd om ons bezig Nieuws: Elk heel uur t/m 18.00 en om 6.30, 7.30, 8.30, 17.30, 21.00, 22.00 en 0.00 uur. Beursnieuws: 17.06 uur NOS: 6.02 Journaal. KRO: 8.31 Dolce Vita. NCRV: 10.02 Plein publiek. VPRO: 11.02 MaDiWoDoVPRO. VPRO/HUMAN/TELEAC/NOT/RNW: 12.05 Wereldnet. VPRO: 12.45 Radio Bergeijk. RVU: 13.05 Halte 747 AM: De Sint Pietersberg in Maastricht. TELEAC/NOT: 13.30 Tele- Scoop Actueel. TROS: 14.02 Radar. TELEAC/NOT: 15.02 Faros Cultuur. NCRV: 16.02 Documentai re: De joodse zuurhandel. VPRO: 16.45 Radio Bergeijk. NOS: 17.05 Journaal. NPS: 18.30 Radio Urbania. PP: 19.00 D66. NPS: 19.10 Nieuws en ac tualiteiten in hetTurks. 19.40 Nieuws en actualiteiten in het Marokkaans en Ber bers. 20.30 Nieuwsen actualiteiten in het Chinees. RKK/KRO: 21.02 Achter de dag. 21.55 Scheepspraat. VPRO: 22.02 De avonden. 0.02 NightTrain. 1.00-6.00Zie Radio 1 REUS The Big Friendly Giant/De gro te vriendelijke reus (1990) is een mooie animatiefilm van Brian Cosgrove naar Roald Dahls boek over een vriendelijke reus en een weesmeisje die proberen te verhinderen dat afschuwelij ke reuzen alle kinderen op aarde opeten. VRT 2, Ketnet, 9,25 uur SINBAD De zeeman (Patrick Wayneuit de sprookjes van 1001 nacht helpt een prins die omgetoverd is tot aap in Sinbad and the Eye of the Tiger (1977) van Sam Wa- namaker, een vervolg op The Golden Voyage of Sinbad. SBS 6,13.05 uur GOLDEN GUN Roger Moore vertolkt voor de tweede keer de rol van agent 007 in The Man with the Golden Gun (1974) van Guy Hamilton, waarin James Bond het op neemt tegen een schurk (Chris topher Lee) die zijn tegenstan ders uit de weg ruimt met een gouden pistool. Ook met Britt Ekland en Maud Adams. SBS 6,20.00 uur Morgan Freeman (links) en Tim Robbins in The Shawshank Redemption. MURDERS Black widow murders: The Blanche Taylor Moore show (1993) van Alan Metzger is een op feiten gebaseerd drama over een vrouw, wier minnaars alle maal stierven aan een vreemde ziekte. Met Elizabeth Montgo mery, David Clennon en John M. Jackson. RTL 4,20.30 uur SHAWSHANK Tim Robbins en Morgan Free man acteren overtuigend in The Shawshank Redemption (1994), een ijzersterk drama van Frank Darabont over de vriendschap tussen een tot levenslang ver oordeelde bankdirecteur en een gevangene die alles weet te rit selen. V8,20.30 uur te houden met politiek." Aan de vooravond van de wedstrijd in Zimbabwe wordt het Neder lands team ontvangen op de am bassade. De ambassadeur roept de cricketers op alsnog te over wegen niet te spelen. De ambassade zal in ieder geval niet vertegenwoordigd zijn op de tribune. Tot grote ergernis van René van Ierschot, voorzit ter van de KN CB:,,Ditiswel het allerlaatste moment om een ferm politiek standpunt in te nemen." De wedstrijd in Zimbabwe werd door de oppositie aangegrepen om te protesteren tegen het regi me. Er werden 42 arrestaties verricht. GPD RTL 5,23.00 uur HILVERSUM - De Wereldomroep gooit volgend jaarhefe. om. Er komen minder Nederlandstalige radio-uitzendL in Europa en het televisieprogramma Studio NL stopt. De-" dio-uitzendingen in andere talen worden beperkt. Dereotj; nisatie kost zeventien banen en bespaart 3,5 miljoen Volgens directeur L. Bouwens zijn gedwongen ontslag® vermijdelijk. Hoeveel weet hij niet. In het reorganisatieplan is geld vrijgemaakt voor nieuwe® viteiten, zoals een Arabische website gericht op het Midi?. Oosten. Ook komen er extra radio-uitzendingen voorSuirj me en de Antillen en extra radio-programma's gericht»;6 landen die tot. de EU toetreden. In januari wilde Bouwens nog extra aandacht besteden^ Turken en Arabieren in Nederland om daarmee de int®; te bevorderen. Daar is nu geen geld meer voor. De Porti» afdeling maakt niet langer radioprogramma's, maar zal® website onderhouden. GPD DEN HAAG - De politie heeft vijftig tips ontvangen overs mysterieuze verdwij ning in Den Haag in 19 85 van de desti; 3-jarige Michelle Willard. Het onderzoek werd onlangshf opend en maandagavond besteedde het televisieprogran» Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Het programc toonde een zogenoemde verouderingsfoto die doordeAi® kaanse FBI is gemaakt. Het onderzoeksteam wil met belt van de media de zaak alsnog oplossen. Een mogelijke moe; op het meisje zou in augustus verjaren. De vader van het meisje werd in 1991 vermoord. Hetrn® woonde indertijd bij haar gescheiden vader. ANP AMSTERDAM - Het Nederlandse publiek heeft Adrenal de nieuwe actiefilm met actrice Georgina Verbaan, hetalji lopen weekeinde zo goed als links laten liggen. Niet meent zeshonderd mensen bezochten de film, die in tien grotebi: scoopzalen draait. Adrenaline van regisseur Roel Reiné vertelt het verhaak een groep Zuid-Afrikaanse waaghalzen die spectaculai stunts uitvoeren. De film kostte 750.000 euro. Defilmisvas half juni in de videotheken te vinden. ANP V8, 20.30 uur HUSBAND Een politicus (Jeremy Northam) is de ideale echtgenoot voor een puriteinse dame (Cate Blan- chett), maar een intrigante (Ju- lianne Moore) gooit roet in het eten in de romantische komedie An Ideal Husband (1999) van Oliver Parker, naar Oscar Wil de's gelijknamige blijspel. VRT 2 Canvas, 21.00 uur IMEDERLAIMD-1 6.45 AVRO Nederland in beweging 6.59 AKN/NOS Goedemorgen Ne derland 9.00 .NOS Journaal 9.10 AVRO Nederland in beweging 9.28 Get the picture 9,§5 KRO Tien voor taal 10.45 NCFfV Man bijt hond 11.10 TROS Dierenhospitaal 11.38 AVRO Gezondh,eidsplein 12.05 EO Hetelfde uur 12.47 KRO Nederland komt thuis 13.45'IKON Live 14.15 Wilde Ganzen 14.18 AVRO Muse- umgasten 14.40 KRO George and Mildred 15.07 TROS Schlagerfesti val 16.00 NOS Journaal 16.10AKN NL Net 16.33 RKK/KRO Studio RKK 17.00 NOS Journaal 17.07 TELE AC/NOT Wetlands, kraamkamers van de natuur 17.35 AVRO Ge zondheidsplein 18.02 KRO My fa mily 18.32 Nederland komt thuis 19.02 NCRV Man bijt hond 19.30 AVRO Getthe picture, quiz 20.00 NOS Journaal 20.30 NCRV Netwerk 21.05 KRO Sloophamer, film 22.40 HUMAN Reisverhalen: Er gaat hier geen trein 23.35 TELEAC/NOT Je lijfje leven. Een orgaan van een ander 0.05-2.00 NCRV Netwerk NEDERLAND-2 7.00, 8.00 en 9.00 NOS Journaal met gebarentolk 12.00 Journaal 12.05 TROS Lingo 12.30 Lunch tv 13.40 Habets 16.10 AVRO Sabrina 16.35 VARA Heartbreak High 17.20 PP PvdA 17.30 EO/TROS/NOS Twee Van daag 18.58 TROS Lingo, spel 19.30 Zoovenirs 20.00 EO Kinderziekenhuis, serie 20.30 NCRV New York police, serie 21.20 AVRO Close up: Het geheim van de Inca's 22.15 EO JongLeren: Van papa mag het niet, van mama wel 22.55 NOS Sportjournaal 23.12 Studio Sport: Vak M 23.57 SOCUTERA NOVIB 0.00 NOS Journaal 0.23 EO/TROS Twee Vandaag 1.15-7.00 NOS Journaal en Sport journaal NEDERLAND-3 22.20 NPS/VARA/NOS Nova/Den Haag vandaag 23.17 VARA Manchild, serie 23.52 VPRO Import: Labyrinth of truth 0.57-1.47 NPS/VARA/NOS Nova- /Den Haag vandaag RTL4 6.45 Nieuws 8.10 Shop 9.00 Nieuws 9.10 As the world turns 10.00 Lijn 4 10.30 Goede tijden, slechte tijden 11.00 Lijn 4 11.30 The bold and the beautiful 12.00 Lijn 4 12.30 Puzzeltijd 13.20 Vragenvuur 14.15 Shop 15.05 Oprah Winfrey show 16.00 Nieuws 16.05 As the world turns 17.00 Nieuws 17.05 Aperitivo 17.35 The bold the beautiful 18.00 Nieuws 18.30 Boulevard 19.15 Volgens hem, volgens haar 19.30 Nieuws 20.00 Goede tijden, slechte tijden 20.30 Black widow murders: The Blanche Taylor Moore show, film 22.15 Bij mij thuis 22,30 Barend Van Dorp, gesprek 23.30 Nieuws 23.50 Boulevard 0.30-1.20 Barend Van Dorp 2.20-6.45 Nieuws RTL5 SBS6 7.00 Z@ppelin 9.00 TELEAC/NOT Koekeloere 9.15 Huisje boompje beestje 9.35 Teletubbies 10.00 Tweenies 10.20 Ik kom uit... 10.40 Sketches in English 11.00 Seks: Lust of last? 11.20 De Beer van Bern en andere Europese verhalen 11.45 Z@ppelin 13.00 NOS Jour naal 13.05 Sportjournaal 13.13 VARA B&W 13.42 VPRO Villa Ach terwerk 15.43 TROS De wereld van K3 16.23 NCRV Dokument junior 16.40 IKON Naar de brugklas 16.55 EO Mir@kel 17.30 KRO Kindertijd 18.00 NPS Sesamstraat 18.15 VPRO Villa Achterwerk 18.30 NPS Het Klokhuis 18.50 NOS Jeugd journaal 19.03 NPS Dunya Desie, serie 19.33 VARA B&W, gesprek 20.05 NPS Film: At dawning 20.15 Het uur van de wolf: Ramses 21.30 RVU Kaap de Goede Hoop, magazine 22.00 NOS Journaal YORIIM FOX KIDS DUITSLAND-1 Jeremy Northam en Cate Blanchett in de romantische komedie An ideal husband. VRT2 Canvas, 21.00 uur 8.00 Z Nieuws 12.20 Z Het gesprek 12.30 Z Nieuws 12.50 Z Het ge sprek 13.00 Z Nieuws 13.20 Z Het gesprek 13.30 Z Nieuws 13.50 Z Het gesprek 14.00 Z Nieuws 18.00 Star Trek: Deep Space Nine 18.50 Stapel op auto's 19.20 O moeder wat is het heet 20.00 Yacht vision, magazine 20.30 Engels voetbal: voorbe schouwing, 21.00 Arsenal - Manchester United 23.00 In de ban van sport 0.00-0.50 Highlander, serie 20.00 Birth stories 20.30 The secret life of us, serie 21.30 Moresextipsforgirls, repor tages 22.00 The sands of time, serie (2) 23.00 Dr. Phil, talkshow 23.50 Baywatch Hawaii, serie 0.40 Homeshopping 1.40 Nieuws OMROEP ZEELAND 18.00 NOS-Journaal 18.21 Omroep Zeeland nieuws 18.39 Onderstroom 19.00 Omroep Zeeland nieuws 19.17 Onderstroom 19.39-9.00 Tekst-tv/Herhalingen BELGIË NED-1 VRT 12.10 The young the restless 13.05 Sinbad and the eye of the ti ger, film 15.10 Ricki Lake 16.00 V &D tv 16.55 Jake and the Fatman 17.55 Amstel Cup: voorbeschou wing, 18.00 Feyenoord - Ajax, 19.50 Nabeschouwing 20.00 The man with the golden gun, film 22.30 Hart van Nederland 22.50 Shownieuws 23.10 Amstel Cup, verslag 0.00 Adam's family 0.40 The A-Team, serie 1.35 Nachtprogramma 6.15 Snorkels 6.40 Boes 7.00 Dex- ter's laboratory 7.15 Ed, Edd n Ed dy 7.30 Grim and Evil 7.55 Alfred J. Kwak 8.15 Clifford the big red dog 8.40-9.00 Boes 12.00 Alfred J. Kwak 12.25 Yu-gi-oh 12.50-13.15 Dinky Di's 15.20 Dragonball Z 15.45 Beyblade 16.10 Beast wars 16.35 The Gundam wing 17.00 The Tribe 17.30 Everybody loves Ray mond 17.55 Mad about you 18.25 Friends 18.53 Sevens 19.00 Alter native love 19.30 Onderweg naar morgen BELGIE NED-2 VRT 10.55-12.00 Boven de sneeuw grens 14.45 Wielrennen KETNET 17.00 Tweenies 17.20 Karrewiet 17.35 Disney Festival 18.10 Level X 18.25 Groot licht 18.40 Stafkes straffe kost 18.55 Oggy en de kak kerlakken 19.05 Mijn ouders ko men van Mars 19.30 Skippy CANVAS 20.00 Terzake 21.00 An ideal husband, film 22.40 Bewogen leven, Onrein 23.40 De rechtvaardige rechters, satire 0.10-6.00 Terzake, herhaling NICKELODEON 10.00-12.00 Donna op TV1 12.35 Blokken 13.00 Journaal 13.35 Thuis 14.00 Dedrie wijzen 14.35 All creaturesgreatand small 15.25 Be dreigde wereld 16.15 Muziekclips 16.30 Home improvement 16.55 De dingen des levens 17.35 Buren 18.00 Journaal 18.10 De rode loper 18.30 Blokken 19.00 Journaal 19.50 Man bijt hond 20.20 Thuis, serie 20.45 Het rapport Quisquater, sati re 21.10 Recht op recht, serie 22.00 Ooggetuige, magazine 22.15 De laatste show 23.04 KENO-uitslagen 23.05 Journaal laat 23.28 Piek 3 23.35 Man bijt hond 23.55 De rode loper, magazine 0.15-9.00 Journaal, doorlopende 6.00 The wild Thornberrys 6.25 Ratjetoe 6.50 CatDog 7.15 Rocket power 7.40 SpongeBob SquarePants 8.05 Rocko's modern life 8.35 Magic schoolbus 9.00 Dommel 9.20 Mopatop's shop 9.30 Merlin 9.40 Thomas 9.55 Muis 10.00 Do- ra 10.25 Muis 10.30 Rolie Polie Olie 10.40 Jellabies 10.50 Bruintje beer 11.IOThomas 11.25Merlin 11.35 Mopa- top'sshop 11.45 Bassie&Adriaan 12.10 Ratjetoe 12.35 The wild Thornberrys 13.00 Hey Arnold! 13.30 Aaahh! Real monsters 13.50 Rocko's modern life 14.15 CatDog 14.40 Ratjetoe 15.05 The wild Thornberrys 15.35 As told by Gin ger 16.00 Sabrina 16.25 Saved by the bell 16.50 De boze bevers 17.20 CatDog 17.45 SpongeBob SquarePants 18.10 Rocket power 18.35 Kablam! VERONICA 19.00 V-HQ 20.00 Testbeeld 20.30 Countdown: The files 21.30 Bijna be roemd 22.00 Nightclub 23.00 Webcam- girls 0.00 VDate.nl 2.00-6.00 Nachtpro gramma NET! KETNET 7.00 Hopla 7.05 Pingu 7.10 Piet Pi raat 7.15 Bob de bouwer 7.25 De boomhut 7.40 Samson soap 8.05 Beestenbos is boos 8.30 Disney festival 9.00 Doug 9.25 De grote vriendelijke reus, film CANVAS 15.00 The upper hand 15.30 Disney feest 15.55 God, the devil Bob 16.20 The Simpsons 16.55 Earth: Final conflict 17.40 Ned Stacey 18.10 Roseanne 18.40 Charmed 19.30 Dharma Greg 20.00 Medical detectives 20.30 Char med 21.25 Buffy the vampire slayer 22.15 Angel 23.10 Dharma Greg 23.35 Roseanne 0.10 Rude awakening 0.40 Nachtprogramma 6.00 Why why family 6.20 Jim Button 6.45 Oliver Twist 7.05 Hamtaro 7.25 Me- dabots 7.50 Heart dance award 7.55 Po- kémon 8.20 Ernst Bobbie en de rest 8.30 Bob de Bouwer 8.40 Franklin 8.50 Verveelde heks 9.15 Jim Button 9.35 De drieling 10.00 Honeybee Hutch 10.20 Bobby's world 10.40 Prinses Sissi 11.05 Dennis the menace 11.25 Peter Pan the Pirates 11.50 De drieling 12.10 Ernst Bobbie en de rest 12.25 Pokémon 12.50 Flint the time detective 13.10 Wal ter Melon 13.35 Miniserie 14.40 Schud den tot het sneeuwt 14.50 Spydogs 15.00 Clip 15.10 Mon colie knights 15.30 Angela Anaconda 15.50 Kidsfrom room 402 16.15 Sitting ducks 16.30 Pokémon 16.55 Totally spies 17.15 Medabots 17.40 Shin Chan V8 18.00 Married with children 18.30 Fresh prince of Bel-Air 19.05 The pretender 20.05 The making of Dreamcatcher 20.30 The Shawshank Redemption, film 23.10 V: The final battle, miniserie (1) 0.50 The beastmaster 1.40 Nachtpro gramma FRANKRIJK-2 TV5 ARTE 5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05 Die glückliche Familie 10.00 Heute 10.03 Brisant 10.25 Um Himmels Willen 11.15 Heimatmelodien: Kein schoner Land 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ta- gesschau 14.10 Ein Bayer auf Rügen 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege - Die Talkshow 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 ARD vor acht 20.00 Tagesschau 20.15 Schwabenkinder, film (2003) van Jo Baier 22.05 Zuflucht Wildnis: Hippos Traum vom tiefen Wasser 22.30 Ta- gesthemen 23.00 Friedman 23.30 Angriff auf die Liberty 0.15 Nachtmaga- zin 0.35 Aprile, film (1998) van Nanni Moretti met NanniMoretti 1.50 In der Hitze der Nacht 2.35 Tagesschau 2.40 Fliege - Die Talkshow 3.40 Friedman 4.10 Die schönsten Bahnstrecken Euro- pas 5.00 Tagesschau 5.05 Zuflucht Wildnis DUITSLAND-2 5.50 Clip Bruce Springsteen 5.55 Les Z'amours 6.30 Télématin 8.35 Days of Our Lives 9.00 The Bold and the Beauti ful 9.25 Karrément Déconseillé Aux Adultes 10.55 Flash Info 11.05 Motus 11.40 Les Z'amours 12.15 Pyramide 13.00 Nieuws 13.45 Derrick 14.50 Der Alte 15.55 Water Rats 16.45 Des chiffres et des lettres 17.20 La cible 17.55 Top of the Pops 18.30 Friends 18.55 On a tout essayé 19.50 J-60 20.00 Journal 20.55 Fatou I'espoir, film van Daniel Vigne 22.35 (Ja se discute 0.45 Nieuws 1.10 Des mots de minuit 2.40 E.R. 3.40 24 heures d'info 3.55 Clip Bruce Spring steen 4.00 On aura tout lu 4.50 Outre- mers 5.15 24 heures d'info 6.00 Nieuws 6.20 Afrikaans nieuws 6.30 Télématin 8.00 Canadees nieuws 8.30 Télétourisme 9.00 Infos 9.05 Zig Zag ca fé 10.00 Nieuws 10.15 Le dessous des cartes 10.30 Noms de dieux 11.30 Cent titres 12.00 Infos 12.05 Temps présent 13.00 Belgisch nieuws 13.30 Des chiffres et des lettres 14.00 Nieuws 14.30 Un weekend pour le dire, film (2002) van Jean-Pierre Vergne 16.00 Nieuws 16.15 Le journal de l'éco 16.20 TV5, l'invité 16.30 Découverte 17.00 In fos 17.05 Pyramide 17.30 Questions pour un champion 18.00 Nieuws 18.15 Maigret et l'homme du banc, film (1993) van Etienne Périer 20.00 Infos 20.05 Zo ne science 20.30 Frans nieuws 21.00 Belgisch magazine 22.00 Nieuws 22.30 Chartrand et Simonne, film (1999) van Alain Chartrand met Luc Picard 0.00 Zwitsers nieuws 0.30 Afrikaans nieuws 0.45TV5, l'invité 0.50 Cultures et dépen- dances/Double-je 3.05-4.00 Le point DUITSLAND-3 14.00 Album de familie: Nouveaux droits pour la familie 14.30 Voyages, voyages: Tasmanie 15.15 Le cas Kissin ger 16.35 L'invasion des castors 17.00 Capté! 17.30 Fleur de cannelle 19.00 II y a cent ans en Forêt-Noire 3 19.45 Info 20.15 Reportage 20.45 Histoire de la CIA: De la guerre du Golfe au 11 septem- bre 21.40 Sylvie Guillem 22.35 Presque rien, film van Sébastien Lifshitz (1999) met Jérémie Elkaïm 0.10 La conquête de la paroi nord de l'Eiger - Comme en 1938 1.05-2.56 Five Days One Summer, film van Fred Zinneman (1982) met Sean Connery RTL TV richt 17.00 Home improvement 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 EX- CLUSIV - Das Star-Magazin 18.45 Aktu- ell 19.10 Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Silent Witness: Faith 22.10 Stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30 Golden Girls 1.00 Home improvement 1.30 Das Fa- miliengericht 2.20 Die Oliver Geissen Show 3.10 Nachtjournal 3.35 Shop 4.20 Das Jugendgericht 5.10 Exclusiv - Weekend foreign legion 3.00 Being in love 4.0! Angkor: The lost city 5.00 Shipwreck# tectives ENGELAND-1 5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne- Service taglich 10.00 Heu te 10.03 Freundefürs Leben 10.50 Reich und Schön 11.30 PRAXIS taglich 12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe Deutschland Aansl.: Presseschau 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute - in Deutschland 14.15 Discovery - Die Welt entdecken 15.00 Heute 15.10 Streit um Drei 16.00 Heute - in Europa 16.15 Wun- derbare Welt 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute Aansl.: NKL-Tagesmillion 18.00 SOKO Kitzbü- hel 18.50 LOTTO am Mittwoch 19.00 Heute 19.25 Die Rettungsflieger 20.15 Nicht ohne meinen Anwalt 21.00 ZDF.reporter 21.45 Heute-journal 22.15 Abenteuer Forschung 22.45 Schock - Ei- ne Frau in Angst, miniserie (2 en slot) van Ben Verbong 0.15 Heute nacht 0.30 Derrick 1.30 Heute 1.35 Und das am Montagmorgen, film (1959) van Luigi Comencini met O.W. Fischer 3.00 Heute 3.05 ZDF.reporter 3.50 Streit um drei 4.40 Citydreams 5.00 Hallo Deutschland ENGELAND-2 6.30 Schooltelevisie 7.30 Planet Wis sen: Tiefsee 8.30 Tagesschau vor 20 Jahren 8.45 Hier und Heute - Streifzüge 9.00 Wildes Europa: Von Wasserfallen, Flüssen und Seen 9.45 Weltreisen: Eine Reise duch die Negev 10.15 Die story: Max Strauss und sein schweres Erbe 11.00 Nano 11.30 Albatros: 1320 Kilo meter Rhein 12.00 Hier und Heute - Re portage 12.15 0800 Düsseldorf 12.45 Aktuell 13.00 ServiceZeit Reisen 13.30 Hier und Heute unterwegs 14.00 Willi wills wissen 14.25 Catweazle 14.50 Klei ne Geschichten von wilden Tieren 15.00 Planet Wissen: Der Wald 16.00 Aktuell 16.15 Daheim unterwegs 18.00 Lokal- zeit 18.05 Hier und Heute - Reportage 18.20 ServiceZeit Familie 18.50 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 20.00 Ta gesschau 20.15 Hart aberfair- das Reiz- thema 21.45 Aktuell 22.00 FrauTV 22.30 Menschen hautnah: Albtraum Absturz 23.15 Die Schöpfer der Einkaufswelten 0.30 Ein Tag im Leben der Endverbrau- cher 1.15 Von New Yorkzum Mississip pi - Eine Jazzreise in die Neue Welt mit den German All Stars 2.00-6.30 Lokal zeit BBC WORLD NGC 6.00 Punkt 6 7.00 Unter uns 7.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 8.05 Shop 9.00 Punkt9 9.30 Mein Baby 10.00 Dr. Stefan Frank 11.00 Schiiler-lehrer duell 11.30 Familien duell 12.00 Punkt 12 - Das Mit- tagsjournaal 13.00 Die Oliver Geissen Show 14.00 Das Strafgericht 15.00 Das Familiengericht 16.00 Das Jugendge- CNN 7.00 Breakfast 10.00 Kilroy Aansl.: Nieuws 11.00 Housecall in the country Aansl.: Nieuws 12.00 Big strong boys 12.30 Trading up Aansl.: Nieuws 13.00 Cash in the attic 13.30 Wipeout 14.00 Nieuws 14.45 Neighbours 15.05 Doc tors 15.35 Murder, she wrote 16.25 Children's BBC 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws 20.00 To catch a thief 20.30 Death by DIY 20.55 The National Lottery midweek draws 21.00 UK's worst...? 21.30 Rogue traders 22.00 Brits in Bang kok 23.00 Nieuws Aansl.: Liberal Demo crats 23.40 Michael Palin and the ladies who loved Matisse 0.40 Boksen 2.45 Sign zone: Rail cops 3.25 The food poli ce 3.55 Panorama 4.35 Watchdog 5.05 Twins: The identity test 6.35-7.00 News 24 6.00 BizNews 9.00 Business centra 10.30 World report 11.30 World sporc 12.00 Business international 13.3C World sport 14.00 Larry King 15.00Busi ness international 16.30 World spot 17.00 Your world today 21.00 Worl: news Europe 21.30 World business to day 22.00 World news Europe 22.3! World business today 23.00 InsigM 23.30 World sport 0.00 Lou Dobbsiw neyline 1.00 NewsBiz today 2.30Insight 3.00 Larry King live 4.00 Newsnightwilli Aaron Brown 5.30 Moneyline MUSIC FACTORY 6.00 CyberChoice 7.00 Factory fa® 11.00 Mister Mood 11.30 And the no» nees are 12.00 SMS photo chat 13.00En wat vind jij? 14.00 Interactive ctaï 15.00 Play 17.00 And the nominees»! 17.30 Guess what? 18.00 SMS chat!» tist chat 19.00 And the nominees»! 19.30 Face my face 20.00 En watvinjj 21.00 Mejay 22.00 Factory facts 0,000 berChoice 7.00 Open university 8.00 Kinderseries 12.00 Running wild, film (1995) van Duncan McLachlan met Brooke Shields 13.35 Their first mistake, filmmet Laurel en Hardy 13.55Thechimp, filmmet Lau rel en Hardy 14.20 Lifeline 14.30 Wor king lunch 15.00 I married a witch, film (1942) van René Clair met Fredric March 16.15 Nieuws 16.25 Escape to the coun try 17.25 Ready, steady, cook 18.10 Weakest link Aansl.: the Liberal Demo crats 19.00 Treasure hunt 19.50 TOTP2 20.30 Hollywood science 21.00 Home- Front 22.00 The lost palace of Hampton Court: A meet the ancestors special 22.50 E-mails you wish you hadn't sent 23.00 Dead ringers 23.30 Newsnight 0.20BBCFouronTwo: Ape hunters 1.20 The witness 1.30-7.00 Learning zone MTV EUROPE 6.00 Greatest hits 11.00 ClipClasstó 12.00 Movie special: Just married 13f Top 40 16.00 Live 18.00 Dag top 518» Jackass 19.00 Greatest hits 19.30Sm of Madonna III 20.00 Greatest hits20J Jackass 21.00 Greatest hits 21.30W Osbournes 22.00 Winterjam buildupj 22.30 Making the video 23.00 Soil» 23.30 Nacht Top 5 0.00 Raw LOON# zone MEZZO 6.30 World business report 8.45 Sport today 9.30 Tomorrow's world 10.30 HARDtalk 11.30 Reporters 12.30 Asia to day 12.45 World business report 13.30 HARDtalk 14.30 World business report 14.45 Sport today 15.30 Click online 16.30 Asia today 17.30 HARDtalk 18.15 World business report 18.30 Fast track 18.45 Holiday 19.30 World business re port 19.45 Sport today 20.30 HARDtalk 21.30 Decisive weapons 22.30 World business report 23.30 Reporters 0.30 World business report 0.45 Asia today 1.30 HARDtalk 2.30 Fast track 2.45 Holi day 3.30 Africa direct 4.30 Asia today 4.45 World business report 5.30 HARD talk 7.30 Ochtendtv 10.00 Fragile melo# 11.00 Hopkinson in Aix-en-Prov» 11.55 Hopkinson Smith interprets» Bach 13.00 The history of music. 1 viole de gambe 13.30 A I'affiche 134 century of black voices 14.45 The ran Quatorand Michel Portal 16.15The v tory of music: Percussions 16.45AR che 17.00 Nijinski-Fokine 19.30 and Debussy 20.30 A I'affiche 20.4bu fenbach: Orphée aux enters 2245 Rachkovski 23.45 A I'affiche C Lagrène 1.00 Nachttv EUROSPORT 8.30 Goals 10.00 Gewichtheffen Youth only zone magazine 12-30 only zone session 13.00 Super 14.00 Gewichtheffen 15.30 Bo a- 16.30 Gewichtheffen 18.00 Su orstelen 19.00 News flits 19.15Gewi heffen 21.00 Snooker 22.30 News rep-_ 22.45 Buitensport 23.15 Touring 23.45 Autosport 0.15 Gewichttiene 1.15 News report DISCOVERY CHANNEL 6.00 Today's business Europe 8.00 Eu rope squawk box 10.00 European mar ket watch 12.00 Destination space 13.00 Dogs with jobs 13.30 Monkey business 14.00 Science of sport: Winter sport 15.00 Lost worlds: Humans: Who are we? Human invasion 16.00 Builtforthe kill: Rainforest 17.00 Destination space 18.00 Humans: Who are we? 19.00 Dogs with jobs 19.30 Monkey business 20.00 Science of love: Being in love 21.00 Rid dles of the dead: Angkor: The lost city 22.00 Detectives of the deep: Batavia's bones 23.00 Warriors of the French foreign legion 0.00 Angkor: The lost city 1.00 Shipwreck detectives: Batavia's bones 2.00 Warriors of the French 9.00 Rex Hunt fishing Globe trekker: New Zealand cabs: Bangkok 11,15The Jeff Cow perience: India: Land of J,;;* 12.10 Scrapheap: Egg shod-' molition day: Three Rivers 9 14.00 Big stuff: Water 15.00 t machines: Ice master 16.00Glo i ker: Mexico Cityguide IT.OORex shing adventures 18.00 SCj t 19.00 Journey of the giant 20.0 born 20.30 A car is reborn,2L day: Deadly playground 22.0U weapons 23.00 Roots of cont» 'j treme machines: The landspee 1.00 Battlefield: Battle of Bnn U People's century: 1975 -Waro 3.00 Nachtprogramma S5 Advertentie I.p.v. standaard kookplaat en oven Actie geldt bij aankoop van een keuken vanaf 4.500,-, en niet in combinatie met andere acties en loopt t/m 30 april 2003.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 8