PZC YA FAMILIE BERICHTEN Marijke Marijke Provoost Marijke v JOHANNA RIEMKEDINA CORNELIA BOER woensdag 16 april 2003 Jan Sanderse Enige en algemene kennisgeving j Het leek zo'n gewone evergreen Maar het coda zat vol fouten Westenwind Zee en strand Waar ga je met me heen Gedachteloos dwaal ik in 't rond Voeren mij eindeloos Op zoek naar het Geluk, wat ik niet vond De herinnering van toen! Jokeline Boer Na een zeer intens, bewogen leven overleed mijn liefste bezit, mijn zeer talentvolle en innig geliefde vrouw (Jokeline) echtgenoot van Abraham Verhage 24-4-1932 Muziek was haar leven. A. Verhage Schubertlaan 18 4384 LN Vlissingen Op zaterdag 19 april zal er om 10.00 uur een korte samenkomst worden gehouden in de aula van de begraafplaats aan de Westelij ke Oude Havendijk 3 te Middelburg, waarna aansluitend de begra fenis zal plaatshebben op genoemde begraafplaats. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de condolean ceruimte aldaar. Jokeline hield van rode rozen! Jan Sanderse Wij zijn blij met de geboor te van onze zoon GIO Hij is geboren op 13 april 2003. Michael Picasouw en Elly van Zunderen Knip en Knap Haarverzorging Zuidvliedstraat 88 4461 HA Goes .-.«v.'v. Op D. V. donderdag 17 april 2003 hopen onze lieve ouders, groot- en overgrootouders C. MEULMEESTER en N. MEULMEESTER-VAN DALEN II hun 60-jarig huwelijk te herdenken. Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven. I Kinderen, Klein- en Achterkleinkinderen ;S Gelegenheid tot feliciteren, 17 april vanaf 19.30 uur in het verenigingsgebouw "de Arne" Arnemuiden, Houwestraat 11 cadeautip Haar leven ten volle geleefd, ons inspirerend met haar onverwoestbaar optimisme, indrukwekkend hoe ze haar lot tegemoet trad, is in alle rust, te midden van haar familie, van ons heengegaan onze lieve Domburg, 21 juni 1971 Madrid, 11 april 2003 Madrid, Juan Escudero Mufioz Domburg, Adrie Provoost Nel Provoost-Geertse Nijmegen, Wim Provoost Hitamar Provoost- Duran Leonard Domburg, Ina Ridderbos-Provoost Peter Ridderbos Niels Elvira Naaldwijk, Henk Provoost Erica van de Kerkhof-Provoost Geert V) Para la Persona mas importante que me conocido en mi vida que mas me ha ensenado y que mas me respetado por su intención, Siempre Buena" (Juan) De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 19 april om 11.00 uur in de Protestantse Kerk te Domburg. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats te Domburg, ingang Babelweg. Voor aanvang van de uitvaartdienst is er in de kerk gelegenheid om van Marijke afscheid te nemen. Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot con doleren in het Schuttershof. Correspondentieadres: P.J. Eloutstraat'3/4357 AH Domburg Geen bezoek aan "huis. Madrid, 11 april 2003 Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze dappere nicht Burgh-Haamstede.Jan Provoost Domburg: Laura en Jos v.d. Berg-Provoost St. Laurens: Jo en Yvonne Provoost-Schröders Neven en nichten Lieve Rust zacht. Yvonne Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij Intens bedroefd omdat wij hem moeten missen, maar dankbaar voor al het goede dal hij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat, na een moedig gedra gen lijden, van ons is heengegaan mijn lieve man, onze liefste vaderen schoonvader echtgenoot van jannetje de Ridder 31-07-1929 Vlissingen f 14-04-2003 Middelburg: Middelburg: J. Sanderse-de Ridder Baarn: //inkie Sanderse Tom Vijlbrief Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Sintjanshospice T)e Casembroot voor de liefdevolle verzorging. J Lof ter Veste 78 4333J IE Middelburg. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 17 april van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum Monuta "De Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissingen. 'Öe dienst van Woord en Gebed zal worden gehou den op vrijdag 18 april om 13.30 uur in voornoemd uitvaartcentrum. ^Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 14.30 uur op dej/tlgemeneBegraafplaats te Vlissingen. JVrt de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan wordt u verzocht om deze advertentie als zodanig te be schouwen. 2: f 15-4-2003 (Bedroefd, zijn wij om het overlijden van onze zwager en oom echtgenoot vanj. de Ridder in de leeftijd van 73 jaar. Vlissingen: J. cle Ridder Ede (Gld.): M. Timmerman-de 'Ridder Vlissingen: J. .Kok-de Ridder VlissittgetiJffloogettdooni ijdoogendoorn-de Ridder Middelburg: JRJCodde J. JCodde-de Ridder Vlissingen: G. de Ridder jfeven en nichten Vlissingen, 14 april 2003 Op een mooi plekje aan de hemel is een nieuw sterretje verschenen Op een mooie lentedag is mijn iieve, zorgzame man, onze vader en opa van ons weggenomen CORNELIS KLOOSTERMAN in de leeftijd van 73 jaar. Goes: Leny Kloosterman-Tramper Middelburg: Coby Leeuwenburgh-Kloosterman Dick Leeuwenburgh Patrick 14 april 2003 Rubenshof 36 4462 SM Goes Op zaterdag 19 april is er van 11.00-11.15 uur gele genheid om afscheid te nemen in het rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder, aan sluitend zal er een bijeenkomst worden gehouden. De begrafenis zal om 12.00 uur plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Biezelinge. Na afloop van de begrafenis is er in het rouwcen trum gelegenheid tot condoleren. Geen bezoek aan huis. Een ieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons lid JAN DEN BOER Seniorenbiljart Dow Onverdacht lï> ov/eril eden ome lieve kainte. Jo de. V/isser hlaar 0«sfcvtjbeid cn betrokkenheid b, on%e gewinnen Wlen we nooit oermeten en heincj E>os-selaaf Koos en Cot- Polderman E\\a eh Kees Tdortoaar fcaus en tHennj Bosselei Sinoon en <5ls boss Giesbefcb en tranis de Kok tkees- laul en -üh# &o$^elaar Jollen eh Ohhe "Woll E »*- U re k- int elaar koudekel-ke ^aarodaa^ OJissinaer) Qaytckerkt Wemeldioae Gtoetkafetlc Goe-s Heden is van ons heengegaan onze geliefde zuster en schoonzuster MARIE J. C. VAN DER GRAAF-LANDEGENT H. I. Landegent G. Landegent-Toxepeus en kinderen J. H. Landegent Haamstede, 13 april 2003 God heeif van ons weggenomen en opgenomen in Zijn Heerlijkheid CATHARINA JOHANNA STURM-JOOSSE Geboren 28 februari 1 929 Overleden 1 4 april 2003 Catrien, mama, oma is overleden na een jaar, dat vooral door ziekte werd bepaald. Maar ook na een lang en gelukkig huwelijk, waarin ze voor ons een lie ve en zorgzame vrouw, moeder en oma was. Daarom zijn we nu niet alleen verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend en nog be tekent. Zwaar valt ons dit verlies, maar we zijn niet zonder troost: Want wij weten, dat indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis (2 Cor. 5:1). Veere: A. J. Sturm Amersfoort: Piet Sturm en Wilma Sturm-van de Velde Carien en Rik André en Marieke Jaap Johan Haarlem: Arian Vuijk-Sturm en Harry Vuijk Joanne Wouter Stephanie Harderwijk: Arie Sturm en Marry Sturm-Bartels Karen Sander Kaai 101, 4351 AD Veere Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 1 8 april tussen 11.00 en 11.50 uur in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Schoolstraat 9 te Vrouwenpolder. Om 12.00 uur zal daar een samenkomst worden ge houden. Aansluitend zal om 13.00 uur de begrafenis plaats hebben op de algemene begraafplaats te Veere. Geen bezoek aan huis, geen bloemen. Zij die wij vergeten hebben een rouwbrief te sturen worden verzocht deze advertentie als zodanig te be schouwen. Na een ernstige ziekte heeft de Here, vrij onverwacht, tot Zich geroepen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante CATHARINA JOHANNA JOOSSE echtgenote van onze zwager Andréas Jacobus Sturm in de leeftijd van 74 jaar. Sterke de Here haar man verlies. Middelburg: Sarnia (Ont.) Canada: Kruiningen: Monster: Amersfoort: Oostkapelle: Ermelo: Middelburg: Brackenfell Z. Afrika: Vrouwenpolder: en kinderen met dit grote L. Joosse M. Hendrikse-Joosse F. Willeboer-Joosse T. Kuijvenhoven-Joosse J. R Kuijvenhoven J. H. Joosse-Schutte R Volmer-Joosse W. Joosse-v. d. Bunt A. Joosse R Joosse-Suurmond C. Luijk-Joosse H. Luijk A. Joosse J. Duvekot-Joosse W. Duvekot Neven en nichten Veere, 1 4 april 2003 Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. (Rom. 14:8) De Here heeft tot Zich genomen onze geliefde schoonzus en tante CATHARINA JOHANNA STURM-JOOSSE Vlissingen: C. Smit-Sturm Veere: E. Meulmeester-Sturm H. Meulmeester en neven en nichten Veere, 14 april 2003 Toen wij op die dag zagen hoe jij daar zo rustig lag verlost van pijn, verlost van angst - want voor de dood zijn wij 't bangst Die angst voor de dood is niet verdiend hij heeft gehandeld als een vriend hij heeft je zacht in slaap gesust - geen pijn, geen angst, ten slotte rust. Dankbaar voor de vele jaren die wij van haar goed heid en verbondenheid met ons mochten genieten, is geheel onverwacht van ons heengegaan onze zorgza me moeder, oma en overoma //ayc/a/e/utA/a/v/ui ÉÖZiAfoee/'t-fJee/u/e/'tse sinds 24 april 2000 weduwe van Cornelis Gerard Flikweert in de leeftijd van 86 jaar. Wolphaartsdijk: Bram en Corrie Flikweert Kees 1988 t Ina en Erik-fan, Gert-jan, Fabiënne Marianne en Kees Nettie 1963 f Schore: Lenie en Wil Lepoeter Annette en Patrick, Romy, Bryan Jacolien en Michael Marleen en Pieter Willeke en Wouter Met dank aan iedereen die haar heeft bijgestaan Goes, 13 april 2003 Correspondentieadres: Boomweidelaan 2, 4423 AP Schore. De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op donderdag 17 april om 12.45 uur in de aula van Zorgcentrum Gasthuis, Kievitlaan 64 te Goes. Voorafgaande aan deze dienst is er gelegenheid om afscheid te nemen in het mortuarium van het Gast huis. De begrafenis zal om 14.00 uur plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Wolphaartsdijk. Na af loop van de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in het Gemeenschapshuis "De Brug", Oostker- kestraat 3 te Wolphaartsdijk. Indien wij u vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met droefheid geven wij kennis van het onverwach te overlijden van onze schoonzuster en tante f/ayc/a/e/ni ^Ma/^iaOJee/ic/e/'t^e weduwe van Cornelis Gerard Flikweert 's-Heer Hendrikskinderen: A. M. Flikweert-Kraak Vlissingen: C. Karstanje-Flikweert Kamperland: P. Flikweert Wissenkerke: M. v. d. Moere-Flikweert neven en nichten En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden. Jesaja 464 Bedroefd om het grote verlies, maar oprecht dank baar voor alles wat zij tijdens haar leven voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede dat van ons is heengegaan, onze lieve, zorgzame moeder, oma en overoma GEERTJE VAN BELZEN-MEULMEESTER weduwe van Johannes van Belzen in de gezegende ouderdom van 88 jaar. Arnemuiden: Wim en Lies Arnemuiden: Mientje en Thijs (in herinnering) Middelburg: Nel en Lou Klein- en achterkleinkinderen Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel van Verpleeghuis de Vliedberg, afd. Golfbreker, voor de zeer liefdevolle verzorging van onze moeder. Koudekerke, 14 april 2003, Verpleeghuis de Vliedberg Correspondentieadres: Mansfeldstraat 7, 4341 EW Arnemuiden Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag a.s. van 19.00 tot 19.30 uur in het Rouwcentrum "Middelburg", Buitenhovelaan 1 te Middelburg. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 18 april om 12.15 uur op de algemene begraafplaats aan de Veerseweg te Arnemuiden Hieraan voorafgaand vindt er voor familie en geno digden een rouwdienst plaats in het verenigingsge bouw Rehoboth van de Nederlands Hervormde kerk te Arnemuiden, welke aanvangt om 11.15 uur en geleid zal worden door Candidaat L. de Wit. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het verenigingsgebouw Rehoboth. Bedroefd zijn wij om het overlijden van onze lieve opoe GEERTJE VAN BELZEN-MEULMEESTER Dankbaar kijken wij terug op de vele fijne herinneringen met opoe Meliskerke: Nellie en Kees Groenleer Wouter, Sanja, Jan, Anco Arnemuiden: Gerda en Philip Groenendijk Henk, Wout Meliskerke: (ohanneke de Visser André, Matthijs, jacomijn, Rianda Arnemuiden: Hans en Mariska den Hollander Matthias Arnemuiden, 14 april 2003 Na een langdurig ziekbed werd van onze zijde weg genomen mijn geliefde zuster en onze lieve tante GEERTJE VAN BELZEN-MEULMEESTER Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterk te toe. Middelburg, 't Gasthuis: J. de Nooijer-Meulmeester Arnemuiden: Ma van Dalen de Nooijer (in herinnering) Toon van Dalen Arnemuiden: Wim de Nooijer Annie de Nooijer-van Belzen Achternichten en neven Arnemuiden, 14 april 2003 Vereniging rondom het levenseinde Yarden Zeeland, vereniging rondom het levens einde houdt op 17 april haar ledenvergadering in Hotel Terminus te Goes. Aanvang: 19.30 uur. Inlichtingen: Jan Klein, tel. 0118-612489. Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen vr, mijn lieve zorgzame man, onze vader, opa en oven opa "plein" AREND HENDRIK TEESINK Den Helder, 19 juli 1913 14 april2® Onze dank gaat uit naar het personeel van zorgcentrum "Scheldehof' voor de liefdevolle verzorging in de afgelopen 15 jaar. Koudekerke: A. Teesink-Dane Vlissingen: Arend Teesink Miny Teesink-Crucq Lepelstraat: Linda en Maurice Julius Florian Anakin Vlissingen, 14 april 2003 Zorgcentrum "Scheldehof" Correspondentieadres Westpoortstraat 6, 4381 JR Vlissingen Er is gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 18 april van 11.45-12.15 uur in het rouwcentrum Overto» Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Aansluitend zal de crematieplechtigheid ben om 13.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te cc doleren in de ontvangkamer van het crematorium. Na een liefdevolle verzorging in verzorgingstehuis "Nieulande" te Krabbendijke, nam de Heereuit® midden weg op de gezegende leeftijd van ruim 91 ja HELENA QUIST sedert 12 november 1991 weduwe van Jacobus van Overbeeke Borssele f Krabbendijke 12 november 1911 15 april 2003 Krabbendijke: H. Uijl e.t. Correspondentieadres: Bramestraat 12, 4413 EX Krabbendijke De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op vrijdag li april om 14.00 uur op de algemene begraafplaatstt Krabbendijke. Vooraf zal om 13.00 uur een rouwdienst w< gehouden in het verenigingsgebouw van de Gere!. Gemeente, J. W. Frisostraat 1 te Krabbendijke.! wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Van 12.30 tot 13.00 uur is er gelegenheid om afschel te nemen in bovengenoemd gebouw. Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie te condoleren. Geen bloemen. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief hei- ben ontvangen, dan verzoeken wij u deze advertet tie als zodanig te beschouwen. Heden nam de Heere uit ons midden weg onze g de zuster, schoonzuster en tante HELENA VAN OVERBEEKE-QUIST sedert 1991 weduwe van Jacobus van Overbeekt in de leeftijd van 91 jaar. Wij zijn als familie dankbaar dat wij haar zo langii ons midden mochten hebben. Borssele: M. Slabbekoorn-Quist Goes: C. A. Steketee-Quist f. Steketee Tholen: P. Quist-Koole Calgary (Can.): E. Quist-Harder Borssele: M. Quist-Guiljam Borssele: Janny Quist-Rouw neven en nichten Krabbendijke, 15 april 2003 Met droefheid geven wij u kennis dat na een kortston dige ziekte van ons is weggenomen onze g schoonzuster en tante HELENA QUIST weduwe van Jacobus van Overbeeke op de leeftijd van 91 jaar. Borssele: A. I. van Overbeeke J. E. van Overbeeke-Duijnkerk Kapelle: Lianne Borssele: Ad en Marlien Borssele, 15 april 2003 "De Heer is mijn Heriei Psalm S Dankbaar voor de liefde, blijdschap en j hij ons heeft gegeven en voorgeleefd, laten wij s met droefheid weten, dat na een kort ziekbed zatll en kalm, in vertrouwen op de Heer van ons is t gegaan onze vader, opa en groot opa IZAAK JOZIASSE gehuwd geweest met Jannetje Verhage Hij mocht 98 jaar worden. Koudekerke: David (oziasse Nel Joziasse-Wisse Janetta en Arjen Daan, Maarten Heieen en Willem Floor Sjaak en Geraldine Dion, Romy Petra en Rob Koudekerke: Wim Joziasse Nel (oziasse-(asperse Janny en Peter Martijn Yolanda en Peter Luuk, Elske Sjacco en Ellen Bram, Niek, Erwin Diana en Ludo Middelburg, Zorgcentrum Swerf-Rust, 14 april 2003, L. Stommesweg 1 Correspondentieadres: Dommelrode 10, 4371 TC Koudekerke Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen ff vrijdag 18 april 2003 van 11.30 uur tot 12.00 u® in de zaal van Zorgcentrum Swerf-Rust. Aansluitend zal de dienst van Woord en Gebed? houden worden. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden om 13-15 op de algemene begraafplaats te Koudekerke. Wij willen onze dank en waardering kenbaar mal® voor de liefdevolle verzorging die vader in Zorgt trum Swerf-Rust heeft ondervonden. Met droefheid geven wij u kennis dat uit ons den is weggenomen onze geliefde zwager en oo® IZAAK JOZIASSE weduwnaar van Jannetje Verhage in de leeftijd van 98 jaar. Middelburg: L. Verhage-Wielenial® Koudekerke: C. Verhage-Simonse Middelburg: Wielemaker-Verhaf? L. Wielemaker Neven en nichten Sterke de Here zijn kinderen en kleinkinderen. Koudekerke, 14 april 2003

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 6