PZC Jean Paul de Bruijn tegen de rest Markant als renner en als kluizenaar Jeugd moet zichzelf verbeteren Lijfsbehoud schaker Zierikzee hangt aan een zijden draadje Kampioenenbal finale driebanden Zondag-derdeklasser na strafschoppen uitgeschakeld door VVGZ Jouw nieuwe droomauto vinden vanuit je luie stoel? (fi) AutoTrack.nl Delta Sport houdt instuif uitslagen woensdag 16 april 2003 Omzetting Atletiekvereniging Delta Sport presenteert jeugdbeleidsplan Technisch zwak van onze sportredactie TERNEUZEN - Voor een Zeeuwse biljarter speelde hij de laatste jaren wel heel spora disch in zijn eigen provincie. Dat wordt volgend jaar anders. Jean Paul de Bruijn uit Hulst gaat voor het eredivisieteam van Brasserie Ockenburgh uit Goes spelen en vertoont zijn kunsten op het groene laken vanaf komend seizoen één keer in de twee weekends voor eigen publiek. Behalve tijdens demonstraties of trainingspartijtjes trad de Europese topspeler in het bandstoten tot voor kort altijd buiten de provincie op. De strijd om de Driewegencup, die vorig jaar voor het eerst werd gehouden, was zowat de enige thuiswedstrijd. Jean Paul de Bruijn trof in dat toernooi de vijf spelers uit het district die na hem het meest bedreven zijn in de spelsoort driebanden. De vele toeschouwers in Drie wegen (een gehucht onder de rook van Terneuzen) kregen vorig jaar hogeschool-biljar ten te zien van de man die lan delijk achter Dick Jaspers tot de subtop behoort. Het was ei genlijk een ongelijk gevecht, waaruit De Bruijn met ruim anderhalf moyenne als win naar tevoorschijn kwam. Frits Bakker (net boven de één moy enne) en Theo Platjouw (0.930) benaderden hem nog het dichtst in de eindstand. Daar na volgden in volgorde van op komst Louis, Berry en Meerten Dallinga. Het toernooi wordt dit jaar van donderdag 8 tot en met zater dag 10 mei gespeeld. De opzet is iets anders dan in de eerste editie. Organisator Johan de Witte heeft twee spelers meer uitgenodigd en een indeling in twee poules gemaakt. De twee hoogst geëindigde spelers in de poule spelen kruisfinales. De poules zijn: A: Jean Paul de Bruijn, Louis Dallinga, Meer ten Dallinga en Etienne van Damme. Poule B: Frits Bakker, Theo Platjouw, Berry Dallinga en Dion Bergmans. Seizoen is over en uit voor RCS door Barry van der Hooft OOST-SOUBURG - In de competitie viel er niets meer te halen en dus kon RCS het seizoen alleen nog via het be kertoernooi een beetje kleur geven. Na gisteravond is daar echter ook geen sprake meer van. Een 1-0-voorsprong tegen zaterdag-eersteklasser VVGZ werd op knullige wijze verspeeld (1-1) en in de strafschoppenreeks bleek de ploeg uit Zwijndrecht onberispelijk. A-junior Besar Xhoxhaj miste namens RCS en de bezoekers maakten het kar wei vervolgens vakkundig af. Gezien het spel in de eerste helft was de nederlaag in de achtste finales van de Amstel districtsbeker onnodig. RCS zakte in de tweede helft echter te ver te rug, omdat het aanvallend geen vuist meer maakte. „De wedstrijd van zon dag tegen Zundert zat bij een paar jon gens nog in de benen en dat was in de tweede helft goed te merken", zocht trainer Hans de Nooijer naar de oor zaak van het matige spel na rust. „Mede daardoor konden we voorin veel te wei nig meer brengen en het middenveld hadden we ook niet meer in handen." WGZ, dat pas afgelopen zaterdag te gen NSW de eerste overwinning na de winterstop boekte, mocht dan op pa pier twee klassen hoger spelen. Daar was op het veld niet veel van te merken. In de eerste helft maakte VVGZ een matte indruk en RCS zette daar vooral veel inzet tegenover. Na tien seconden kreeg spits Martin Janse al een vrije doortocht, maar zijn schot miste kracht. RCS creëerde daarna slechts eenpaarkansen, waar WGZ helemaal niet gevaarlijk werd. De openingstref fer kwam na 24 minuten uit een vrije trap van Alwin van Ham, die door Re- gillio Pinas knap werd binnengekopt: 1-0. Pinas was één van de opvallendste spelers bij RCS. De eerstejaars A-ju- nior speelde met veel flair en durf en was de eerste helft de gevaarlijkste spe ler van RCS. Na de rust kwam hij ech ter, net als zijn medespelers, ook te wei nig in het spel voor. De Nooijer: „We hadden na de eerste helft al met twee doelpunten verschil voor moeten staan. Dan hadden we een kans gehad om verder te komen. Maar ons scorend vermogen is al het hele sei zoen te laag. Vandaag kwam ons doel punt ook weer uit een vrije trap, terwijl we toch genoeg goede kansen hebben gehad." VVGZ startte de tweede helft met drie in plaats van twee spitsen en die tacti sche omzetting leverde na vijf minuten al de gelijkmaker op. RCS-keeper Ar- vid Pieterse liet een hoge bal van inval ler Ivan van Kooten los, waarna Van Kooten de bal in het lege doel plaatste: 1-1. Een kopbal van Michael Cabenda werd een kwartier later geblokt en Pie terse maakte zijn blunder daarna goed door een harde kopbal van WGZ-spits Martij n Goudswaard met een reflex te keren. In de strafschoppenserie die automa tisch volgde waren beide ploegen wél trefzeker. VVGZ schoot vier keer raak en Harold Vermeulen, Sander Schutte en Paul Rei ter deden hetzelfde namens RCS. De inzet van de jonge Besar Xhoxhaj werd echter gestopt door kee per Cees van Welie, waarna Ivan van Kooten VVGZ naar de kwartfinales schoot. RCS-WGZ 1-1 (1-0) (VVGZ wns met 4-6). 24. Regillio Pinas 1-0,50. Ivan van Kooten 1 - 1Scheidsrechter: H. van de Ketterij (Lewe- dorp). Aantal toeschouwers: 75. Bijzonder heid: 55. Scheidsrechter H. van de Ketterij stuurde assistent-scheidsrechter Joost RCS: Arvid Pieterse; Paul Reiter, Michael van Heuven Staereling, Alwin van Ham; As- Griep van RCS weg na commentaar op de Cabenda, Sander Schutte, Harold Vermeu- raf Elhrouz, Martin Janse en Regillio Pinas leiding. len; Yoessef Afkir (89. Besar Xhoxhaj), Chris (85. Daniël Pattinama). Regillio Pinas haalt tussen de verdedigers Pijper en Mol uit voor een schot. foto Ruben Oreel door Frits Bakker KIELDRECHT - Het tuintje achter zijn huis net buiten Kieldrecht ziet eruit alsof er net een windhoos doorheen is geraasd. Tegen het ranzige schuurtje hangen de deur posten die hij in een grijs ver leden uit zijn woning heeft gesloopt. En overal heerst chaos. Theofiel Middelkamp (88), wielrenner in ruste, kwam in de jaren na zijn loopbaan zelden meer bui ten. Hij leefde als een kluize naar, in een rommelig ka mertje waar hij zijn dagen doorbracht, zijn potje kookte en zijn bed indook. Wie hem nog eens wilde vra gen naar zijn markante wie- lercarrièrre, werd van de deur geschopt. Hij had er een gevleugelde uitspraak voor: „Ze kunnen allemaal mijn kloten kussen." Mensen uit zijn omgeving wisten te ver tellen dat hij een geweer in huis had, waarmee hij onge wenst bezoek van de deur wegjaagde. Theofiel kwam nooit meer onder de mensen, niet in het dorpscafé dat naar hem is ge noemd en niet bij de Zeeuwse wielerclub die zijn naam draagt. Maar zo rond zijn tachtigste jaar kwam de le gende ineens weer tot leven. Hij verscheen al eens op een huldiging, op een feestje met oud-kampioenen en op de wielerlunch van Amstel. Ver bitterd, dat nog wel, zo blijkt ook uit een interview in het laatste nummer van Wieier- express. „Ik heb geen hoge pet op van de Hollanders", vertelt de oudste nog in leven zijnde Nederlandse wereld kampioen. „Ik ben er in de oorlog militair geweest in Holland, maar toen ik om mijn pensioentje vroeg, kreeg ik geen gulden." Jan Zomer, auteur van Wie- Ierexpress, reisde met Jo de Roo naar Kieldrecht om een dag op te trekken met de we reldkampioen van 1947. Hij geeft de ontmoeting beel dend weer, tot in alle details. „Boven de tafel hangt een vliegenvanger die al enkele zomers heeft overleefd. Het is zo'n uittrekbare, kleverige slinger, bedolven onder uit gedroogde vliegen, die op zwarte krenten lij ken Theofiel wijst op een foto aan de muur en vertelt: „Dat is mijn zoon Kris, hij is voor mij de hemel op aarde, mijn oog appel. De andere twee kun nen verrekken." Hij maalt de kaken over elkaar en ver volgt: „Mijn oudste twee zoons bestelen mij. Ze kun nen blijkbaar niet wachten tot ik dood ben." De klasse, als wielrenner, kreeg hij van zijn ouders mee. „Mijn vader was langer dan twee meter, woog 110 kilo en had schoenmaat 48. Mijn moeder was niet groot, maar wel heel sterk. Je moet na tuurlijk ook nog de wil heb ben om iets te bereiken. Mijn oudere broer kon hetzelfde als ik, maar hij was aartslui." Als de naam van Gerrit Schulte valt, gaan de grijze pluimen op het hoofd van Middelkamp recht overeind staan. „Toen we in het kam pioenschap van Nederland in 1948 samen voorop zaten en ik in de regenboogtrui reed, zei hij: 'Theo, jij kunt maar één trui tegelijk aan trekken, laat mij winnen.' Ik zou tweeduizend gulden krijgen, maar heb ze nooit gezien." „Gerrit Schulte gebruikte wel eens drog, dat weet ik ze ker. Hij had allemaal gaten in zijn rug van het spuiten..." Theo Middelkamp behaalde vier nationale titels op de weg, in 1934, 1938, 1943 en 1945 en twee titels op de baan, in 1948 en 1950. De we reldtitel behaalde hij in Reims in 1947. De mooiste Touretappe die hij won, was die van 1936, in een zware bergrit van Aix-les-Bains naar Grenoble. Middelkamp was beroepsrenner van 1936 tot 1951. Jan Zomer zet in Wielerex- press 2003 nog andere cory feeën uit het vroegere en he dendaagse wielrennen neer. Fedor den Hertog ('de Ver schrikkelijke') is een opval lende verschijning in de reeks. Verder gaat de auteur op zoek naar de Limburgers Harry Stevens (onvindbaar in België) en Eddy Beugels (galeriehouder in Maas tricht). Jan Zomer: Wielerexpress 2003. 144 blz. Te verkrijgen door 8 euro over te maken naar giro 3330810 ten name van Jan Zomer door Ben van den Aarssen BRUINISSE - Hij was één van de auteurs van het onlangs vast gestelde jeugdbeleidsplan van atletiekvereniging Delta Sport. Sinds een aantal weken is hij ook voorzitter van de club. De 51-jarige Nico de Danschutter, opvolger van de teruggetreden Leen van Kralingen, heeft hart voor de jeugd. Als raadslid voor het CDA be schikt De Danschutter boven dien over de nodige bestuurlijke ervaring. Breedtesport en het creëren van een sociale sfeer staat volgens hem bij Delta Sport voorop. „Wij vinden van onszelf dat we een kindvriende lijke vereniging zijn. Ons beleid is er dan ook op gericht om de jeugd zichzelf te laten verbete ren en tegelijkertijd plezier te laten beleven aan sport." Het in 1955 opgerichte Delta Sport staat te boek als een bloei ende vereniging met bijna drie honderd leden, van piepjong tot over de middelbare leeftijd. De jeugdafdeling bestaat uit 120 leden. Nog deze maand moet er een stappenplan op tafel liggen dat de kwaliteit van de jeugd- trainingen verbetert. In het door vijf leden geschreven jeugdbeleidsplan worden de zwakke punten van de huidige jeugdafdeling in kaart ge bracht. De jeugd haakt na het twaalfde jaar te vaak af bij Del ta Sport, vindt De Danschutter. „Jeugdtrainers studeren veelal buiten het eiland en dus zijn ze niet altijd beschikbaar. Er is ook te weinig continuïteit binnen de trainersgroep. Ook door het ge brek aan opleiding van de trai ners zijn de zaaltrainingen technisch zwak. Dat zorgt er weer voor dat jeugd afhaakt en dat de groepen te klein worden voor gezellige trainingen." Het nu gelanceerde stappen plan moet leiden tot een betere opbouw van de oefenstof en daardoor minder uitval van ou dere jeugd. Het plan wordt op gesteld door de trainingscoördi nator in samenspraak met de jeugdtrainers. Behalve de opzet van de jeugdopleiding en de jaarplanning per leeftijdgroep, krijgt ook de wedstrijdvoorbe- reiding aandacht. Het doel is ge noeg gekwalificeerde jeugd trainers te krijgen. Delta Sport gaat daarom haar oefenmees- ters stimuleren om de JAL-cur- sus (Jeugd Atletiek Leider) te Nico de Danschutter: „Wij vinden dat Delta Sport een kindvriendelijke vereniging is." foto Dirk-Jan Gjeltema volgen. De club overweegt ook om vrijwilligers vergoedingen aan te bieden voor het geven van trainingen en het volgen van cursussen. Het nu door Delta Sport in gang gezette beleid past perfect bin nen een door de atletiekbond Knau voorgestelde ontwikke ling. Hierin krijgen jeugdtrai ners licenties voor de duur van ZIERIKZEE - Gymnas tiekvereniging Delta Sport uit Zierikzee houdt op maandag 28 april een gymnastiek-instuif voor kinderen van vijf tot vijf tien jaar oud. Onder leiding van de trai ners van Delta Sport kun nen jongens en meisjes kennismaken met de gym- nastieksport. Van 13.00 uur tot 15.00 uur zijn de vijf- tot tienjarigen wel kom. De jeugd van tien tot vijftien jaar is aan de beurt van 15.00 uur tot 17.00 uur. De instuif is in de gymzaal aan de Mulockstraat 68a in Zie rikzee. vijf jaar. Door middel van bij scholingen en stages kunnen trainers punten halen en hun li centie verlengen. De Danschut ter onderkent dat het allemaal nodig is, maar ziet tegelijkertijd ook de gevaren. „Het is nu al een probleem om voldoende mensen te vinden die de jeugd willen trainen. Wanneer je deze groep verplicht tot het volgen van aanvullende cursussen, loop je de kans dat ook zij afhaken. We moeten niet vergeten dat de training van de kleinsten vaak door de oudere jeugd gedaan wordt. Dat zijn jongens en mei den die buiten Schouwen-Dui- veland studeren en die zich moeten reppen om hier op vrij dagavond de training te leiden." Een belangrijk speerpunt in het beleid voor de komende jaren wordt de betrokkenheid van ou ders bij de vereniging. Voor de oudere jeugd zijn er te weinig nevenactiviteiten en er is geen leuk jeugdhonk in de kantine. Ook moet er een bestuurslid ko men die fungeert als aanspreek punt voor alle jeugdzaken. Meer inbreng van ouders is nodig, zegt De Danschutter die zelf vijf jaar geleden via zijn kinderen Coen en Anneke de vereniging binnen kwam. „Die betrokkenheid is noodza kelijk voor het vervoer van de jeugd naar wedstrijden en voor de begeleiding van nevenactivi teiten. Ook bij het jureren van wedstrijden zijn ze nodig." Del ta Sport moet daarom volgens De Danschutter meer werk ma ken van het informeren van de ouders. Bij aanmelding van nieuwe leden behoren ouders een algemeen informatieboekje te krijgen, een samenvatting van het jeugdbeleidsplan en de onderling in een jeugdregle- ment vastgelegde gedragsre gels. Per categorie moet er een contactouder komen die fun geert als aanspreekpunt voor andere ouders. Meer en betere communicatie is nodig, meent de nieuwe voorzitter. „Ouders moeten er verzekerd van zijn dat alle relevante informatie die zij doorgeven over hun kind te recht komt waar het hoort en dat ook zij andersom op de hoogte worden gehouden." door Marijn van Wijngaarden MIDDELBURG - Het eerste team van Zierikzee leed een nip te 4,5-3,5-nederlaag tegen Mid delburg. Hans Aangeenbrug was de enige met een winstpar tij. Han van der Made en Ri chard van de Veken verloren hun partij. De overige spelers speelden remise. De spelers die remisie overeen kwamen, konden hun partij net niet winnen, anders had de eer ste teamoverwinning er ingeze ten. De laatste ronde moet nu de beslissing brengen over wie de gradeert. Zierikzee heeft ge noeg aan een gelijkspel tegen Het Witte Paard 4 uit Sas van Gent om zich te handhaven in de hoofdklasse. In de Zierikzeese clubcompeti tie won Hans Aangeenbrug van Aat Brakel. Aangeenbrug kwam op de proppen met een Koning-Indisch waardoor hij ook direct beter stond gedekt. Aangeenbrug kwam vervolgens met een beslissende aanval over de koningsvleugel. Aangeenbrug heeft ondertussen al een redelijk grote vooKpa genomen op zijn tegensta^ en staat met 1192.5 aanleij, voor Bas van der Graaft 992.33 punten. In de partij tussen Marin» Wijngaarden en Jan Heik ging het gelijk op. Erwastfe matig stukruil. Van den zette op een ment zijn dame in een positie, waardoor Heiligers^ kans schoon zag om die test; Daardoor kreeg Heiligen veel overwicht dat er den meer aan was Wijngaarden. Johan Hoogstrate Dick Doeswijk met een dige aanval die hij toch dooi, te. De verdediging vanDt* wijk liet regelmatig te over, zodat Hoogstrate stola voorlj kon nemen en zo de zich toe trok. winst ta «a j S3 Aat Brakel-Hans Aanga D4-Pf6; c4-e5; d5-Lc5; tl Ld2-a6; b4-La7; Pc3-0-O Lt>-, e4-f5; Pf3-f4; Db3-KhS; c« io exd6-cxd6; b5-pd7; Pa4-cj [j Lxb5-Pf6Lxe8-Dxe8; Db4-Ui ft Kxf2-Txg4; Db3-Pxe4+; Kei-f| Winst voor Aangeenbrug door Joop van den Oudenhoven NIEUWERKERK - Het per soonlijk kampioenschap drie banden derde klasse van het district Schouwen Duiveland krijgt iets weg van een bal der kampioenen. Het toernooi wordt gespeeld van donderdag tot en met zaterdag in Café De Meebaal. De deelnemerslijst heeft een gouden randje. Hij begint al met de als eerste geplaatste Jan Schouwenburg van BV De Graanbeurs, die eerder dit sei zoen nog districts- en geweste lij k kampioen bandstoten vij fde klasse werd. Zaterdag zal blij ken of ook nu het goud voor Schouwenburg is gereserves Concurrentie is er genoeg. Q der andere van een andereb laris, Bertus Visser vanBYO der Vrienden. Visser worn maar enkele weken getó goud op de Driekamp laag.O Wim van Dijke geplaatst) won al eens eeni trictstitel. Met Jan Glimnii veen van De Poedel, Marceld pelle van Even Buiten, Jl Slootweg van 't Klusje, 11 Hage van SIR en André vani Made van De Graanbeurs kn een sterk gezelschap start. De partijen over twintig eau 't boles beginnen donderdag! 19.00 uur. De finale begint: terdag omstreeks 19.00 uur. Basketbal New York. NBA, Amerikaanse profcompeti tie: Washington Wizards - New York Knicks 79-93, Atlanta Hawks - Orlando Magic 100- 84, Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers SO BS, New Jersey Nets - New Orleans Hornets 87-74, Dallas Mavericks - Seattle Superso- nics 109-106, Utah Jazz-San Antonio Spurs 83-91, Golden State Warriors - LA Clippers 113-122. Eredivisie. Hart van M'burg-Trefpunt 13-0, Arrows 2-Arrows 1 4-9, Kantaria-Grando- /Triple Players 1-12, Trefpunt 2-DC Red Lions 2-11, DT Pechiney/EPA-The Despera dos 11-2. Stand aan kop: 1. Hart van M'burg 153-68,2. DC Red Lions 150-58,3. Grando- /Triple Players 31-77. Schaken Zierikzee. Clubcompetitie. Ronde 25. Aat Brakel-Hans Aangeenbrug 0-1; Herman Jukkenekke-Bas van de Graaf 0-1; Richard van der Veken-Stoffel Stoel 1-0; Adrie de Jonge-Peter de Vrieze 1 -0; Kees Polderman- Sven Tillema 0-1; Arend Bandsma-Han van der Made 1-0; Arjan van Wijngaarden-John van Dalsen 1-0; Andre Tillema-Jan Overdijk 0-1; Jos Maaskant-Alexde Nie 1-0; Jan Bom- Henny de Jonge 0-1 ;Teun Brouwer-Jan Ver- duijn den Boer 0-1; Johan Hoogstrate-Dick Doeswijk 1-0; Marijn van Wijngaarden-Jan Heiligers 0-1; Chris van Eldik-Oneven; Mau rice Nibbelink-Henk Bremer 1-0; Michiel Meerkerk-Tannie Blok 1-0; Pang Yuen-Nico Yuen 1-0. Stand. 1 Hans Aangeenbrug 1192,50; 2 Bas van de Graaf 992,33; 3 Martin Krijger 979,83; 4 Richard van der Veken 961,00; 5 Sjaak Spiegels 873,33; 6 Adrie de Jonge 617,00; 7 Arend Bandsma 595,00; 8 Sven Tillema 589,33; 9 Aat Brakel 580,67; 10 Herman Jukkenekke 569,50; 11 Jan Overdijk 565,33; 12 Arjan van Wijngaarden 560,50; 13 Kees Polderman 558,17; 14 Peter de Vrieze 556,83; 15 Stoffel Stoel 556,00; 16 Jos Maas kant 540,00; 17 Han van der Made 533,83; 18 John van Dalsen 529,50; 19 André Tillema 511,67; 20 Henny de Jonge 503,50; 21 Jan Verduijn den Boer 501,50; 22 Alex de Nie 484,67; 23 Johan Hoogstrate 459,00; 24 Dick Doeswijk 445,17; 25 Jan Heiligers 419,67; 26 Jan Bom 409,5027; Chris van Eldik 396,50; 28 Maurice Nibbelink 379,0; 29 Teun Brou wer 374,50; 30 Henk Bremer 359,17; 31 Dik Baars 345,17; 32 Michiel Meerkerk 320,67; 33 Peter van Welt 297,83; 34 Jan Verkerk 277,50; 35 Pang Yuen 273,33; 36 Leo Oosters 271,33; 37 Marijn van Wijngaarden 179,00; 38 Tannie Blok 172,00; 39 Nico Yuen 155,00; 40 Victor van den Berg 141,00; 41 Thijs Wiegman 134,17; 42 Martijn Giltay 96,67; 43 Siro Safarjan 44,00; 44 Hans Baris 38,33. til e': Ipr Kt! ItS Sportprijsvragen Lucky Day, 15-04-2003. 7-9-10-22-26-27-28-35-38-39-40-48-49-58- 62-68-71-74-78-79. (onder voorbehoud) Tennis Monte Carlo. Masters mannen, 2,2 miljoen euro. Eerste ronde: Schalken (Ned/9) - San- guinetti (Ita) 6-4 3-1 opgave Sanguinetti, Benneteau (Fra) - Sluiter (Ned) 3-6 6-1 7-6, Robredo (Spa/16) - Verkerk (Ned) 3-6 6-3 6-4, Hyung-Lee (ZKo) - Sanchez (Spa) 6-1 6-3, Ferreira (ZAf) - Björkman (Zwe) 6-42-6' Nieminen (Fin) - Dent (VSt) 7-6 6-2.lt (Spa/2) - Malisse (Bel) 6-3 6-3, 15) Hrbaty (Slw) 6-3 3-6 6-2, CorialJi Acasuso (Arg) 6-2 6-2, Costa (Spa/M denko (Rus) 6-2 6-2, Novak (Tsj/5)-M (Oos) 6-4 6-4, Chela (Arg)-Calleri (Arjlt 1Kafelnikov (Rus) - El Aynaoui (Mar,® 6-7 6-1, Nadat (Spa) - Kucera (SlwlW Boutter (Fra) - Mirnii (WRu) 7-6 3- chapan (Tha/7) - Luczak (Ausl 7-53-6)1 Amelia Island (VSt). Vrouwen, 535.0#! ro. Eerste ronde: Morigami (Japl nikovic (Aus) 6-2 6-2, Barna (Duil-Toej (tl nova (Oez) 6-0 7-5, Pratt (Aus) - Bielik IS 67-5 6-0, Zvonareva (Rus) - Granvilleiw 7 6-3 6-1Garbin (Ita) - Perry (VSt)Mf Craybas (VSt) - Sequera (Ven) 3-66-i: Vakoeienko (Oek) - Frazier (VSt) 6-26- - r) to-Kabchi (Ven) - Bartoli (Fra)7-56-O.Li vtseva (Rus) - Foretz (Fra) 6-16-2,Cal (Bel) - Black (Zim) 6-7 7-6 6-2, Mfe I' (Zwi)-Bedanova (Tsj) 6-3 6-4, Ranrr' hg (Mad) - Taylor (VSt) 6-4 6-4, Mate»: i K Tu (VSt) 4-6 7-5 7-6, Ruano PascuallS9 Jidkova(Rus)6-2 7-5. Tweede ronde: Hantuchova (Slw/41 'if™ gami (Jap) 7-5 6-2, Raymond IVStl-h lenko (Oek) 6-1 3-6 6-1. Boedapest. Vrouwen, 110.000 euro Eerste ronde: Jankovic (SMo)-Koel# ja (Rus) 1-66-4 6-0, GajdosovalSMW mir (Roe) 6-1 6-4, Benesova (Tsj)-Wd (ra (Dui) 6-2 4-6 6-2, Marosi (Hon) - Kurhsj» (Slw) 6-4 6-2, Molik (Aus) - Sucha(SI# 6-0, Razzano (Fra/5) - Kuti Kis(Honl 1fl 6-1, Cohen-Aloro (Fra) - Gagliardi «te 6-2, Cervanova (Slw) - Bacheva (Bullwi jjj 6-4, Marosi (Hon) - Kurhajcova(SlwlW' j. Amstel Cup. Halve finale: FC Utrecht-PSV2-1. Amstel districtsbeker. Achtste fin»' VVGZ 1-1 (VVGZ wns). New York. NHL, kwartfinales best-of-seven series. Eastern Conference: Ottawa Senaten- York Islanders 3-2 (na verlenging).St*I 2-1, Toronto Maple Leafs - Philadelpr|| ers 4-3 (na tweede verlenging).Staw^* Western Conference: ColoradoA»» Minnesota Wild 3-0. Stand: 2-1, Stw Blues - Vancouver Canucks 3-1. Sta™! Anaheim Mighty Ducks - DetroitRed" 2 1. Stand: 3-0. Saint Etienne. Open Franse kai# schappen. Mannen. Finales, 200vri| den Hoogenband (Ned) 1.47,46,2_U sen (Den) 1.50,10, 3. Viart (Fral 15'.» m rug: 1Roger (Fra) 55,79,2. Delia 55,98,3. Florea (Roe) 56,36,4.ZW« 56,64.50 m school, halve finales,tw rie: 1Duboscq (Fra) 28,40,2. Falllm 3. Van Valkengoed (Ned) 29,24. Vrouwen. Finales, 100 m school1-... ranthoën (Fra) 1.10,55, 2. ThoW^j 1.10,99, 3. Thomassin (Fra) W* rug: 1. Ornstedt (Den) 1.01,20,2.Ma (Fra) 1.01,68, 3. Maracineanu (Ml1 6. Schreuder 1.03,87.1500 m vnp aru (Roe) 16.29,32,2. Manaudoull» Blomme (Fra) 16.39,55. Advertentie De autosite voor heel Nederland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 38