Verdreven van huis en haard Gewone paasei raakt uit de tijd Fusie Bressiaanse ondernemersclubs 'EV'EOt OMZIT,*i www.hilltop.nl bezoektijden PZC agenda ondernemend zeeland Las Vgas in Goes cursussen collecte EEN PC PRIVÉ-PROJECT woensdag 16 april 2003 Vervolgingen Luthersen Contributie Paasmandjes marktberich! Wervingsactie Informatie over lezingen Kinderhulp in Kapelle ;9eerïnfvanïS Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU en Stroke unit CVA dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): Afd. A ouders doorlopend bezoek; Afd B partners doorlopend bezoek Overig bezoek: dagelijks 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 mat/m vrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetingetel. (0113) 267000 woe, zaten zo 14.00-21.00 uur maa, din, don en vrij 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00- 16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14-14.30 en 19-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel.(0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636863 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezödktijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan tel.(0032)50452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem, tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00- 20.00 uur, weekend en feestdagen 14.00-20.00 uur. Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00- 17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij- BROIMVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-pho to Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. doorToon Franken Evenals vele welvaartslanden heeft Nederland zich verplicht tot de op vang van vluchtelingen. Sommige mensen kunnen zich daarover wel eens negatief uiten, maar ze staan er waar schijnlijk niet bij stil dat hun voorou ders of die van hun vrienden en goede kennissen wellicht ook, ooit, als vluch teling hier terecht kwamen Ook in Zeeland zijn in de loop der tijd al vele mensen opgevangen die van huis en haard waren verdreven. Denken we bijvoorbeeld eens aan de vele Vlamin gen, vooral kooplieden, die na de val van Antwerpen in 1585 de wijk namen naar het noorden en onder meer in Mid delburg en Vlissingen terecht kwamen. Geloofsvervolging was meestal de re den om uit te wijken naar de tolerante Republiek der Nederlanden. Om streeks 1613 vestigden Hugenoten uit het Walenland zich in Aardenburg en omstreken. Van 1617 af kwam een stroom van Hu genoten uit Rijsel (Lille), Calais en om streken naar Groede waar in 1622 een Waalse kerk werd gesticht met een ei gen predikant, die in 1631 al honderd twintig lidmaten bezat. Hugenoten uit Marck bij Calais zette zich tussen 1635 en 1640 te Sint Anna ter Muiden neer. De vlucht van de Lutheranen uit Salzburg, 1733. Afbeelding uit het Zeeuws Archief. Maar vooral de herroeping van het Edict van Nantes in 1685, die resulteer de in de grootste vervolgingen van de Franse Hugenoten, deed velen van hen naar Zeeuws-Vlaanderen vluchten. Zij kozen speciaal voor deze streek, omdat dit het meest nabij gelegen protestantse gebied was en veel landgenoten hier reeds eerder naar toe waren gevlucht. Met name Groede, Aardenburg, Oost burg, Cadzand, Retranchement, Zuid- zande en Eede waren erg in trek en Schoondijke in iets mindere mate. De grote concentraties Franstaligen leidde tot de stichting van Waalse kerken te Cadzand, Oostburg en Aardenburg. Jaarlijks kwam een aantal vluchtelin gen uit Frans-Vlaanderen naar deze re gio, vooral uit het gebied van Rijsel. In de 18e eeuw namen Hugenoten uit de omstreken van Orléans, uit Champagne en vooral uit Picardië de wijk naar West-Zeeuws-Vlaanderen. Pas om streeks 1770 kwam deze immigratie vrijwel tot staan. Een greep uit de namen van huidige fa milies in West-Zeeuws-Vlaanderen die afstammen van Hugenoten: Albert, Be- cu, Behage, Benteyn, Brevet, Cappon, Claerbout, Ghesquière (later op Wal cheren verbasterd tot Geschiere), Hen- nequin, de Hullu, Luteijn, Mazure, Moggré, Poissonnier, Provoost, Ris- seeuw, Schoonaart, Suwijn, Triou, Wattez (Woittez). Naast Hugenoten was er nog een groep personen die om geloofsredenen te recht kwam in West Zeeuws-Vlaande ren. In het aartsbisdom Salzburg in Oostenrijk was in 1727 een nieuwe en voor de protestanten minder tolerante bisschop benoemd. Hij vaardigde op nieuw 'uittochtsplakkaten' uit en daar mee begon een nieuwe godsdienstver volging. Veel Evangelisch Luthersen besloten te vluchten en kregen daarbij steun van Lutherse gemeenten in Ne derland. Op initiatief van de Lutherse gemeente in Middelburg was in 1732 reeds een groep van 59 Salzburger emi granten naar Walcheren gehaald en on dergebracht in Middelburg, Veere en Vlissingen. In het Vrije van Sluis, destijds een be stuurlijke eenheid die ongeveer over eenkwam met West-Zeeuws-Vlaande- ren, was in dezelfde tijd een groot tekort aan arbeidskrachten. Daarom richtten de bestuurders van het Vrije van Sluis zich tot de Staten- Generaal, het hoogste gezag over dit gebied, met het verzoek een groep van ongeveer achthonderd Salzburgers te mogen opnemen. Dit werd goedge keurd en in het najaar van 1732 ver trokken 784 inwoners uit het mijnstad je Dürnberg. Het werd een barre tocht. Door de strenge vorst vroren de schepen vast en moest de reis diverse malen worden on derbroken. Op 9 maart 1733 versche nen de uitgewekenen in achttien sche pen voor Nieuwerhaven in Breskens, waarna zij over dp verschillende nabij gelegen dorpen werden verdeeld. De migratieactie was niet erg succes vol. De voormalige mijnwerkers waren niet gewend om in de landbouw te wer ken. Daarnaast eisten ziekten, waaron der de beruchte 'Zeeuwse koortsen', in een kort tij dsbestek tientallen slachtof fers en keerden teleurgestelde Salzbur gers terug richting Duitse landen. In 1734 resteerden van de oorspronkelijke 784 Salzburgers nog 224 en in 1741 nog 171. De grootste concentratie bevond zich in Groede en deze plaats groeide uit tot dé Lutherse gemeente in het Vrije van Sluis. De familie Keijmel in Bres kens is een van de weinige nog in West- Zeeuws-Vlaanderen overgebleven af stammelingen van de Salzburger emi granten. Het is duidelijk dat Nederland van oudsher een belangrijke rol heeft ge speeld in de opvang van vluchtelingen en het is te prijzen dat deze traditie wordt voortgezet. door Ellen De Vriend VLISSINGEN - De paasgekte beheerst de schappen en de eta lages in de winkels. Lekkernijen als paasvlaaien, paasstollen, gedecoreerde eieren en schuim- kuikens binden de strijd aan met de hippe haasjes met een be drijfslogo dat de paaspret moe ten verhogen. Het 'gewone' paasei of haasje is uit. De consu ment koopt aparte chocoladefi guren bij de chocolaterie en de rest bij de goedkopere super markt of het warenhuis. Pasen is voor de Zeeuwen blijk baar nog steeds eieren zoeken en lekker eten. En hoewel een haas geen eieren legt, hoort de paas haas er nog steeds bij. De GOES - Het spektakel Las Vgas strijkt komend weekend neer in Goes. De Zeelandhallen zijn drie dagen lang het decor voor shows, kunst, boksen en een heus casino. De organisatie van Las Vgas spreekt over total-entertain- ment. Gasten, die afhankelijk van het arrangement dat ze ne men 57 of 80 euro per persoon betalen, hoeven zelfs hun eigen auto niet te parkeren. Eenmaal binnen wordt tijdens een driegangenmenu een avondvul lende show aangeboden. Onder meer het Cirque du Soleil, zan geres Silvia Samson, choreo graaf Manuel Mönnich en zan ger Cicerow maken hun op wachting. Wie van zijn geld af wil, kan tevens een gokje wagen in het casino of gaan shoppen bij de boetieks op Rodeo Square. Las Vgas vindt plaats op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 april; steeds van 19.00 tot 02.00 uur. Op zondag is er tevens een middagprogramma. Dit duurt van 15.00 tot 18.00 uur. Zeeuwse bakkers merken dat de klanten hun chocolade steeds meer elders kopen. ,,Wij zijn veelal iets duurder dan het wa renhuis of de supermarktgeeft Bart Tullenaar van de gelijkna mige bakkerij in Vlissingen daarvoor als reden. Hij merkt dat de verkoop van chocolade elk jaar iets afneemt. Ook Peter Bliek van Bliek Ban ketbakkerijen in Middelburg signaleert dat zijn klanten hun geld meer besteden aan eten dan aan chocolade. Vooral de speci ale paas- en slagroomtaarten gaan grif over de toonbank. Maar ook de paasstollen en tul banden zijn nog steeds gewild. De chocolaterieën merken dat de klanten selectiever kopen. „Ze willen iets aparts, zoals de handgemaakte opgesierde eie ren in de vorm van een huisje of een hazenkop met daarin kleine gevulde eitjes", stelt een ver koopster van patisserie choco laterie Van Opdorp in Goes. Maar ook de paasstukjes en bonboneitjes vinden gretig af trek. „De verkoop van traditio neel opgesierde paaseieren loopt terug", zegt de verkoop ster. Chocolaterie Mauritsz in Axel speelt daar handig op in met de Arno van Drongelen van chocolaterie Mauritsz in Axel. foto Wim Kooyman De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink. Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen; fax: 0118-470102; e-mail: redactie@pzc.nl. door René Hoonhorst BRESKENS - De winkeliers vereniging Ons Belang te Bres kens gaat op in de Bedrijfsbe langenvereniging Breskens. De fusie krijgt op 1 januari 2004 of ficieel zijn beslag, maar vanaf begin juni geeft een nieuw be stuur al richting aan de nieuwe ondernemersorganisatie. Het Bressiaanse bedrijfsleven kan door de fusie in de nabije toekomst 'met één mond pra ten', onder meer tegen de gemeente. Tegenstrijdige advie zen van bijvoorbeeld midden standers enerzijds en havenbe drijven en industriële bedrijven anderzijds behoren daarmee definitief tot het verleden, be nadrukt P. de Boevere. Bovendien hoeven de verenigin gen geen werk dubbel meer te doen, voegt de secretaris van de huidige winkeliersvereniging en beoogd secretaris van de nieuwe Bedrijfsbelangenver eniging Breskens er aan toe. Goed overleg moet er voor zor gen dat meer rekening met el- kaars belangen wordt gehou den, terwijl tegelijkertijd al naar oplossingen kan worden gezocht voordat eventuele con flicten zich aandienen. De oude winkeliersvereniging heeft de contributie voor dit jaar al geïnd. Ook afhandeling van wettelijke procedures kost tijd. Daarom is besloten de fusie met ingang van volgend jaar in te laten gaan. De trouwdatum mag dan wel op 1 januari 2004 zijn vastgesteld, vanaf de verlo ving in juni zullen de onderne mers zich gezamenlijk voor de belangen van heel Breskens in zetten, meldt De Boevere. Naast haar als beoogd secreta ris hebben de ondernemers nog elf bestuursleden op het oog. Zo worden L. Kosten en R Kesteloo voorgedragen voor de functies van vice-voorzitter en penning meester. Een kandidaat-voorzitter wordt nog gezocht. Ieder be stuurslid krijgt als hij over drie maanden wordt gekozen een ei gen portefeuille. Zo zullen men sen zich speciaal inzetten voor EVENEMENTEN GOES - Ambachtscentrum, 15.00 uur: Naar dromenland, voorstelling door poppentheater Sim Bolus; MIDDELBURG - Jazzcafé Desafinado, 21.00 uur: Jazzsessie; RITTHEM-Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging en geschiedenis van het Fort; VLISSINGEN - Arsenaaltheater, 20.15 uur: André Manuel met zijn programma Sleet; FILMS BERGEN OP ZOOM Roxy, Tarzan: 14.00 u., Johnny English: 14.00 en 20.00 u., Fi nal Destination: 20.00 u. Cinemactueel, Jungle Boek 2: 14.00 u., Maid in Manhattan: 20.00 u.; Johnny English: 14.00en 20.00 u., Lieververliefd: 14.00 u., The Recruit: 20.00 u. HULST - De Koning van Engeland, Jung le Book 2: 13.00 en 14.30 u., Liever ver liefd: 13.30, 16.00 en 19.00 u., The Re cruit: 16.00en 20.00 u., Valentin: 20.30 u., Daredevil: 21.00 u., Final Destination 2: 13.30, 16.00, 19.00 en 21.00 u., Johnny English: 13.30,16.00,19.00 en 21.00 u. MIDDELBURG - Schuttershof, Science Fiction: 14.00 u., De Tweeling: 20.00 u. VLISSINGEN-CineCity, Pietje Bell: 13.45 u., Jungle Boek 2: 13.45 en 16.15 u., Johnny English: 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 u., Adrenaline: 16.15 en 19.00 u., Marie-Joetsesdeuxamours: 19.00 u., Fi nal Destination 2: 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 u., The Recruit: 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 u., Maid in Manhattan: 16.15, 19.00 en 21.45 u., Daredevil: 16.15 en 19.00 u., The Life of David Gale: 13.45 u., Liever verliefd: 21.45 u., Hot chick: 13.45 en 21.45 u., The Ring: 21.45 u., TENTOONSTELLINGEN onlangs geïntroduceerde hippe haasjes met een bedrijfslogo en bonbons met een foto, logo, tekst of tekening. Eigenaar Ar no van Drongelen biedt de pro ducten niet alleen in zijn winkel aan, maar ook via het internet. Volgens hem zijn de chocolade figuren van geheel witte of brui ne chocolade uit. Gekleurde chocoladefiguren ogen leuker en spreken de klant (en de kinderen) meer aan. Cho colaterie Mauritsz is een klein schalige groothandel met als af zetgebied voornamelijk Zeeuws Vlaanderen. Per jaar wordt er volgens eigenaar Van Dronge len ongeveer 7000 kilo chocola de verwerktMaar voor de paas dagen gaat er per week 250 kilo doorheen. De hectische periode begint in november en stopt na de Pasen. Eigenaar A. Burger van de ge lijknamige chocolaterie in Mid delburg verkoopt nog 'gewoon' eitjes van diverse afmetingen en soorten en met cacao beboterde paasfiguren. Volgens hem voldoen die pro ducten nog prima aan de be hoefte van de klant. De onder nemer mist de paasmandjes. „Die zijn zo leuk voor de kinde ren, maar bijna nergens meer te verkrijgen", zegt hij. Burger heeft zijn paasomzet van vorig jaar nog lang niet geëvenaard. Volgens hem is de opgebroken straat voor zijn winkel daarvan de oorzaak. RENESSE - De Blikvanger, |i u ur: Eieren voor je geld kiezen, eieren en geschiedenis van n,/. 21/4); TERNEUZEN - Bibliotheek, uur: Kunstenaar voor 't v'mllI 20/4); °el*« Gemeentehuis, 9.00-17.00 uurV* ver tot oever (t/m 18/4); 1 Galerie Contrast&,14.00-17() Kunst-Kijkkasten, Peter Gahsid 30/4); Galerie Echo-Audio, 13.00-18.0) Schilderijen van Charlotte CoojJ Grote Kerk, 9.00-17.00 uunWaarfi, en woorden elkaar ontmoeten VEERE - Museum De SchotseK 12.00-17.00 uur: Een VeerseVlar werk van Alfons van Dijckjj,] Noodboerderijen op Walcheren 1/11 VLISSINGEN-Bibliotheek'tSpiit 18.00 uur: Foto's van amateurtC (t/m 12/5); Muzeeum, 10.00-17.00 uur:'Wjy Vlissingen' (t/m 6/4) en r over de PSD (t/m 15/6); IJZENDIJKE - Streekmuseum, 8 17.00 uur: Spelletjes van toenenV, jong en oud (t/m 7/6); ZIERIKZEE- Galerie 16.30 uur: Uitgelicht: E Schelde, Wil Stolk, Uti Pothaar'ii den van Mirjam Bentvelzen(t/iiji" Galerie Galerij, 9.00-16.00 «h Francke, Pagus Flandrensis(t/mia HULPCENTRA AXEL- Streekmuseum, 13.30-17.00 uur: Foto expositie Axel in de jaren1950-1960 (t/m 31/5); BERGEN OP ZOOM Hetlnterium, 10.00- 17.00 uur: Jan Nijsse, acryl, Woosje Stu art met pigmenten op doek en papier en Frits Kloppers met bronzen (t/m 31/5); Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: Margot Homan, culpturen en tekeningen (t/m 8/6) en De wondere wereld van Eu- gène Peters (t/m22/6); BURGH HAAMSTEDE - De Bewaerscho- le, 13.30-16.30 uur: Fija Ossewaarde, ke ramische sculpturen en Erik Zwaga, mo notypes (t/m 26/4); De Burgse Schoole, 13.30-16.00 uur: Pas sie van een schoolmeester en verzame len als hobby; Galerie Jan Eikenaar, 13.00-17.00 uur: Schilderijen Imke Plattel en ruimtelijke objecten van Edith v. Oosterwijk (t/m 27/4); Galerie Haamstede, 13.30-16.00 uur: Van oever tot oever (t/m 25/4); DOMBURG - Duingalerie, 12.00-21.00 uur: Yolanda Philippens en Doris Lenz, schilderijen en Stijn Eijsbroek en Anton Beijens, sculpturen (t/m 27/4); Galerie Pop, 9.00-18.00 uur: Werken van Liesbeth Minderhoud; Museum MarieTakvan Poortvliet, 13.00- 17.00 uur: Trekvogel-artisten en overblij- vers(t/m15/6); GOES - Galerie De Kaai, 9.00-16.00 uur: Werk van Petra de Jager (beelden), Ma rijke Minneboo (beelden) en Ad de Jonge (tekeningen) (t/m 26/4); sGRAVENPOLDER- Bibliotheek, 10.00- 12.00 en 14.00-17.00 en 18.00-20.30 uur: Olieverfschilderijen Henk de Haan (t/m 29/4); GRIJPSKERKE - De Osseberg, boerderij galerie, 14.00-17.00 uur: 'Boerderijen', Schilderijen, beelden en tekeningen van diverse kunstenaars (t/m 3/5); GROEDE-Lutherse kerk, 13.00-17.00 uur: Vera Dedeurwaerdere, schilderijen (t/m 17/5); HEINKENSZAND - Gemeentehuis, 8.30- 12.30 uur: 'Nog is de wereld mooi', olie verf en aquarel door mevr. v. Gooi (t/m 15/5); Informatiecentrum Zeeuwse schaaps kudde, 11.00-16.00 uur, expositie over de geschiedenis, de bloemdijken de flora en fauna van Zuid-Beveland; 't Kunstuus, 13.00-18.00 uur: Rie Baauw, Olieverven, Kijk op Zeeland' (t/m 3/5); HULST-Bibliotheek, 10.00-12.00 en 13.00-17.30 uur: Verzameling paaskaar- ten (t/m 25/4); KRUININGEN-Gemeentehuis, 9.00- 12.00 en 13.00-17.00 uur: Tekeningen /schilderijen van Dieneke Gover 'Zeeuw se Paerden en Haflingers' (t/m 30/6); MELISKERKE- Zijdemuseum, 10.00- 17.00 uur: Cryptic Codes, Gabriële Kliem, Quilts in Silk, werk van Nelleke v.d. We- ge-v. Sevenhoven (t/m 30/4); MIDDELBURG - Atelier Arnestein, Ar- nesteinweg 29, 11.00-16.00 uur:Exposi- tie Beeldhouwers (t/m 18/4); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Kapitale hofsteden, Zeeuwse boerderij en door de eeuwen heen (t/m 3/5); Op de boerderij bij de familie MaljaarsuitOost- kapelle (t/m 3/5); De Drvkkery, 9.00-18.00 uur: Exposities van Carel Blazer (t/m 19/4), Anne Breel (t/m 3/5), Ludmilla Kalmaeva (t/m 30/4); In de Directiekamer: Graadt van Roggen en Arntzenius (t/m 8/5);Gerechtsge- bouw, centrale hal, 9.00-17.00 uur: Kun stige hoeden/hoedenkunst, Hanny Mal- lekote (t/m 9/5); Kabinetten van de Vleeshal, 13.00-17.00 uur:diverse werken (t/m 1/7); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Jeanne (t/m 1/7); Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uur: Waters noodramp 1953 (t/m 7/6); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-17.00 uur: Tentoonstelling Dagroofvogels (t/m 2/11 Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklacta land,tel.0118-412323. SOS Telefonische hulpdienstZej tel. 0118-615551 of 0900-0767(d;; nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeelui 0118-469869 (dag en nachtbereiit; Hulp- en advieslijn Blijf van m'nl- land, tel. 0118-467003 (ma,,wee 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, t (gratis), dag. van 14.00-20.00urn. Advies Meldpunt Kindermiss ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-6: Ouders van Drugsverslaafden Zs tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.M; Palazzoli Huis, voor mensenm Badhuisstraat 80, Vlissingen ta di.,wo.endo. 14.00-16.00 uur):lel 413932; Hulst, Steenstraat 5-7, Ij di. en do. van 14.00-16.00uur);te| 371160; Dierenambulance Dierenbesè afd. Noord- en Midden-Zeeland 0900-7673437. GOES AARDAPPELEN frites 3,50-4,1 4,75-7,00. UIEN zaaiuien klasse li 17,50, klasse 117,50-18,00. GRANE DEN EN PEULVRUCHTEN Tarnt teit 10,20; Tarwe voer 10,00; Bto# 12,60; Blauwmaanzaad 77,50; zaad 90,00; Bruine Bonen 78,® HOOI EN STRO PER TON OOGS! Weidehooi kleine pakjes85,00-90J gels raaigras 50,00-60,00;Tarweit te pakken 45,00-50,00; Tarwestro pakjes 55,00-60,00; Gerstestro S 60,00. GOES Leren fietsen, fietscursus vooralt) ne vrouwen door SMWO-Weliijl wijkinfowinkel van de Gr Kuyperlaan 17opdonderdag24i( 10.30 uur. Informatie en aanmeia de heer Fertoute, Sportbuurtwell telefoon 0113-237082, of mem Khattabi, Steunpunt Vrijwillige van de SMWO Welzijn, telefooti 253171. DOMBURG Tuincursus De Kempenhof. Ife van Bennekom geeft de cursusop) inhaareigentuinte Domburg,Dï bestaat uit vijf middagen in meij augustus. Inlichtingen enaanmelt Kwekerij Eleonore de Koning, 544006. MIDDELBURG Workshop intuïtief schilderen, 31 mei om 11 uur. Voor meerinfor Het Kultureel Pakhuis, Brakstwll fo@trance-en-theater.nl Workshop Poëzie en Landschap, dag 17 mei om 10 uur. Voorin» matie: Het Kultureel Pakhuis,Braï 18, info@trance-en-theater.nl Workshop Stem en Ritme, mei van 14 tot 17 uur. Voormed matie: Het Kultureel Pakhuis, 18, info@trance-en-theater.nl SEROOSKERKE 0 Met stille trom..., klankworW Jan van der Stappen in verenij? bouw De Zandput te SerooskerkeS terdag 26 april van 14 tot 17.31' gebruikt klankschalen, drumsW' maar ook zijn eigen stem. Aan»" voor 10 april op 0118-591796. BURGH-HAAMSTEDE Workshop tuinbeeld maken,Al'1 sefine, vrijdag 25 en zaterdag'1 naar eigen idee of van voorbeeld,' tingen: 0111-652791 de belangen van de haven, de in dustrie, de middenstand, de ho reca en de visserij Anderen houden zich vooral be zig met zaken als financiën, ver keersveiligheid, recreatie en sport en visie en ontwikkeling. De evenementen die Ons Belang organiseerde rondom feestda gen en voor speciale gelegenhe den worden in het vervolg op poten gezet door een evenemen- tencomissie van de nieuwe vereneniging. Een groot aantal middenstan ders was al lid van beide be staande ondernemersclubs. De nieuwe Bedrijfsbelangenver eniging telt straks zo'n hon derdzestig leden. De vereniging start in de zomer direct een wer vingscampagne om Bressiaanse ondernemers die nog geen lid zijn van één van de twee huidige clubs binnen te halen. KAPELLE - De Stichting Inter nationale Kinderhulp houdt dinsdag 29 april een informatie avond in De Vroone in Kapelle. De Stichting laat dan zien hoe giften en sponsorgelden van be drijven en particulieren zijn ge bruikt voor vaste projecten voor weeskinderen in de hele wereld. Piet de Blaeij en AdriedeKrafc'" van het boek over de geschi»f de gemeente Axel nadeTwew oorlog, geven vandaageen. f( cultureel centrum De HalleinW- begin om 20.00 uur. DeKrake de wijze waarop de gemeente»»^' 1944 is uitgebreid. Na de iS Z«» Blaeij over het geestelijk le*eL wijs in de laatste vijftig jaa'-u Behalve diapresentaties en lezingen, zijn er folderpresenta ties en een optreden van kinder koor de Karekieten uit Wemel- dinge. De zaal is om 19.00 uur open en het programma begint om 19.30 uur. Sponsors en donateurs zijn voor de avond uitgenodigd maar iedereen die belangstel ling heeft voor het werk van In ternationale Kinderhulp is wel kom. pen Koewacht, Overslag ei komen aan bod. De lezing y^., en De Kraker is een vooruit»»! el 1944-2002, een samen e» dering' is nog te bestellen meente Terneuzen. :irg1 I nnstand na Vdii J. Drenthe c Pasen, de opstanding v Mens, voor het Lectorium num. De bijeenkomst uur in de Zeeuwset burg. Collecte voor gehandicaP'® Gapinge 114; Veere€5m' jlf Advertentie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 32