PZC Casper Hobbes Onbehagen Slechts hazenslaapjes voor schapenhouders Mille feuilles met kippenlevers en prei Heer Bommel en het Losgetrilde Inzicht Toonder Studio's puzzel recept het weer woensdag 16 april 2003 SeCma Joyce Jasje 9 Vooruitzichten Zon Maan Nautisch bericht Waterstanden Europa: Droog Zeeland: Droogte pp* Toen ik tegen vrienden zei dat ik verschrikkelijke zin had om lekker het paleis op de Dam leeg te plunde ren, kon bijna niemand er om lachen. Ik was eigenlijk verbaasd om de standjes die ik kreeg. Hoe kon ik zoiets opperen terwijl er oorlog heerste en de wereldpolitiek zo'n serieuze zaak was? En ik realiseerde me, dat we sinds Irak opeens weer politiek correct zijn geworden. De laatste jaren hoefde dat niet meer zo, hier in Neder land. We zagen burgemeester Cohen samen met dokter Oudkerk van de PvdA lelijke dingen zeggen over Ma rokkanen. We weigerden te accepteren dat alles wat zwarte mensen niet leuk vonden veroorzaakt werd door racisme en eigenlijk verdween dat hele begrip van het politiek correcte, 't Was meer een kwestie van sportief of onsportief geworden. Maar nu krijgen we weer een onbe hagelijk gevoel. Tegenstanders van de oorlog in de Arabische wereld ga ven aan dat zij zich qua geloof en levensstijl vernederd voelden door de manier waarop de Westerse wereld zon der enig respect wel even orde op zaken zou komen stel len. En daar hadden ze eigenlijk gelijk in. Maar ben je politiek incorrect als je opmerkt hoe hartstikke stom het is om in de Iraakse straten je vreugde te uiten door met pistolen in de lucht te schieten, terwijl iedereen weet dat de kogels omlaag komen en mensen verwonden? Mag je dat zeggen of beledig je dan de cultuur We willen zo graag keurige, fatsoenlijke mensen zijn, en we zijn zo bang dat onze handen er afgehakt worden als blijkt dat we het verkeerde soort kritiek leveren. Wat ik bij mezelf als politiek incorrecte gedachte bespeur is dit: dat die Iraakse plunderaars me zo doen denken aan de plunde raars van Los Angeles. Of van voetbalfans die het feestje uit de hand laten lopen. De Verenigde Naties eisen nu op hoge poten van de coalitie dat die een einde maakt aan de wetteloosheid, maar is dat eigenlijk niet heel beledi gend voor de Iraakse bevolking? Je kunt voor of tegen die hele oorlog zijn, maar als de lo kale bevolking daarna reageert op bevrijding op een be paalde manier, is dat dan niet hun eigen verantwoorde lijkheid? Het zijn volwassen mensen die je op de televisie ziet plunderen. Het zijn gewone burgers die een museum vol kostbaarheden of een ziekenhuis met hoognodige apparatuur leeghalen. Waarom is dat dan opeens een zaak waarvoor de regels van de Geneefse Conventie worden aangehaald? In feite wordt dan gezegd dat de Iraakse burgers niet ver antwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. Alsof ze be schermd moeten worden tegen zichzelf, omdat ze ergens in de richting van het ontoerekeningsvatbare zitten. Tegelijkertijd schijnt Colin Powell al plannen te maken voor Syrië. Amerika als grote koloniale macht, dat moet fout gaan in zo'n enorm Arabisch gebied. De angst slaat je om het hart, en des te meer omdat je beseft datje hele maal niets begrijpt van de beweegredenen, de cultuur en de ultieme belangen van de andere partij. Het gaat een rare boel worden, daar in het Midden Oosten. Ik hou het vaag, want ik wil net als iedereen weer heel graag politiek correct zijn. En dat komt omdat er zo veel geweld mee gemoeid is, en omdat ik net als zo veel ande ren heel ongemakkelijk op mijn stoel zit te schuiven ter wijl ik denk: ja maar, ...ja, maar... Je wilt niemand bele digen, maar watje voelt is dus puur onbehagen. 1 K D A E N I w S 2 J A IJ P Z O N E 3 D N O K T M E R 4 S T A O K R E M 5 N Z I S C P H T 6 K W R A E N U T 7 I K M A E N G O 8 K I E N O S D K 9 E N A D A w K T 10 M O A T T z E O 11 K N O M H M E A 12 N O R B E H A L 13 D L O O E D O P 14 P R O N O Z E I De lammetj esfabriek draait op volle toeren Aan de lopende band tuimelen ze naar buiten. De lammetjesfa- briek van de gebroeders Kingma in het Friese Hantumeruitburen draait op volle toeren. Het is een geblaat en gemekker van je wel- ste. door Peter Grondsma In iedere hand sjouwt hij een pasgeboren lam. Ze bungelen aan hun achterpootjes. De boer brengt de natte dieren naar een kraamhok met een dikke laag stro. Hun moeder volgt ongerust blatend, aan haar achterkant bungelt nog een slijmerig stuk nageboorte. Ze heeft vlot ge lammerd. „Bij schapen gaat het altijd heel snel. Dan hoeven we alleen maar een beetje te helpen", zegt Andries Kingma. Met zijn broer Gerrit runt hij de grootste scha penhouderij van Nederland, 's Zomers is de zeedijk van Fer- werd tot voorbij het Groningse Usquert het domein van hun vee en ook rond het totale Lauwers meer grazen de Texelaars van de broers. Als in het najaar de kud des op hun top zijn, hebben de Kingma's in totaal zo'n tiendui zend schapen lopen. Achttien lammeren heeft An dries vannacht 'gevangen'. „Het was een rustige nacht", zegt de boer tevreden. De meeste ooien lagen rustig te herkauwen of te slapen. Kingma vertrouwt op zijn gehoor. Als een van de scha pen zenuwachtig begint rond te drentelen of te mekkeren, stroopt hij de mouwen op en haalt hij het lam 'er even af'. Ook op klaarlichte dag draait het circus gewoon door. Het re gent lammeren. De broers wer ken om beurten, de klok rond. Ze komen alleen toe aan wat ha zenslaapjes. In de twee grote stallen op het erf staan achttien honderd drachtige fokschapen. „We kunnen er nu eigenlijk geen seconde bij weg." Gerrit Kingma helpt de lammeren ter wereld. Met een handige beweging trekt Gerrit Kingma een schaap van haar poten. Het dier geeft zich gelaten over als de boer twee vingers in haar achterkant steekt. „Even voelen en wat ruimte maken." Voorzichtig trekt hij twee pootjes naar bui ten. Als het neusj e naar buiten komt, volgt al snel het hele lam. En een paar tellen later een tweede. Meteen na de landing schudden ze met hun kopjes. „Dat lijkt goed. Die zijn mooi helder." Bij schapen gaat de geboorte meestal zonder problemen. Slechts nu en dan ligt een lam achterwaarts, of met een afge wend kopje voor de uitgang. De broers hebben bijna nooit een veearts nodig. „We kunnen het meestal zelf wel af." Het is vooral oppassen dat de pasgeboren lammeren niet ver dwalen in de drukke stal. „Ze raken zomaar door elkaar." In hun opwinding willen schapen moeders zich nog wel eens over het verkeerde lam ontfermen. Ze lopen door elkaar heen, lik ken alle pasgeboren jongen en raken in de war. Pas de volgende dag komen ze tot bezinning: de geur en stem van het inmiddels opgedroogde lam staat ze niet aan. Niet zelden verstoten ze het jong. foto Jan de Boer/GPD De Kingma's hebben er een fraaie oplossing voor. Als er een lam dood wordt geboren, stroopt Gerrit het vel er af. Dat gebruikt hij als jasje voor een verstoten jong. De moeder van het dode lam accepteert het weesje vaak moeiteloos. Op de meeste boerderijen is het al in februari of maart lammer- tijd. De gebroeders Kingma la ten hun kudde later dekken. Dan kunnen schapen en lamme ren sneller de wei in. Het jonge vee krijgt de hele zomer de tijd om zich rond te vreten. Eenmaal op gewicht zijn ze bestemd voor de export en voor islami tische slagerijen in de Rand stad. GPD Streep op elke regel de letters weg, die samen het woord vormen dat overeenkomt met de omschrijving. De resterende letters vormen van boven naar beneden en van links naar rechts een citaat. 1. Viskorf; 2. kledingstuk; 3. arts; 4. hevige wind; 5. maaiwerktuig; 6. snaak; 7. repu tatie; 8. verkoophuisje; 9. ongekleed;, 10. leuze; 11. leesteken; 12. edel; 13. zeer ver moeid; 14. buit. Horizontaal: 1. Verwarde soort romp (5); 3. Kwaliteitstelevisie is toch niet zo goed (5); 4. Met plezier de heuvel de rug toegekeerd (4); 7. De predikant geeft er ook nog uitleg bij (5); 10. Nog wat babbelen tot besluit van een klaverjaswedstrijd (9); 11. Spoorverbinding van doua nepost naar douanepost? (8). Verticaal: 1. Door vrouwen gebakken (7); 2. Zo scherp(zinnig) moet je zijn als voetballer (5); 5. Een hond die even geluid maakt (6); 6. Geldbergplaatsen? (6); 8. Instrument van een toe schouwer (5); 9. Gelaten olie (5). 1 2 3 5 6 7 8 1 1 10 11 Oplossing van gisteren: Cryptogram: Anagram: Horizontaal: 1. Oogrok; 4. rammen; 6. slag paar-paria-pilaar veld; 8. dracht; 9. deel. stal-balts-albast sein-skiën-linkse Verticaal: 1. Onrust; 2. gemaal; 3. ovenvers; amen-mani e-i emand 5. pluche; 7. stel. aren-racen-nectar tang-tanga-galant Deen-deken-bekend loet-motel-omelet deel-Leeds-elders Noor-doorn-rondom Eindoplossing: PALINGBOER. ©JFS.NL Heer Bommel kromp ineen. „Het is héél hinderlijk", sprak hij, terwijl hij zich naar de achterdeur begaf. „Deze ruwe opmerkingen beginnen me tegen te staan. Je weet hoe ge voelig mijn gestel en mijn geestesleven eigenlijk zijn. Ach, ik zal blij wezen, wanneer het portret klaar is. Duizend du katen is veel, maar de kost en de inwoning zijn misschien nog wel erger. Tot ziens, jonge vriend!" Met deze woorden verdween hij naar binnen en even later beklom hij hijgend de draaistoel om te gaan poseren. „Dus nu gaat het eigen lijke werk beginnen", merkte hij op. „Ik zei net tegen Tom Poes... Draai een beetje naar het raampje!", beval de kun stenaar, die hem met het penseel in de aanslag loerend be zag. En laat de kop niet te veel tussen de ribben hangen; dat geeft vetbobbels." Heer Ollie verschikte zuchtend en her nam: Het zou prettig zijn, wanneer het over een paar weken klaar zou kunnen wezen. Er is een wintertentoonstelling in het stadsmuseum. Niet dat ik u wil overhaasten, natuur lijk..." TerpenTijn ging hier niet op in. Hij veegde met grote stre pen de verf op het doek en deed daarna een stapje terug, terwijl hij een rookwolk uitblies. „Ziezo", mompelde hij. „Nog een hoog lichtje op de neusknop, dunkt me." „Maar dit model-zitten is erg vermoeiend", vervolgde heer Bom mel. „En bovendien is mijn tijd beperkt. Een maand kan ik als druk bezet heer wel vrijmaken, maar langer zou het toch niet moeten duren, bedoel ik..." „Daar heb ik je!", riep de meesterschilder uit. „Wat vocht in de ooghoek... zo... en een ietsje schaduw onder de wangzakken... klaar!" door Bill Watterson IK WIL NIKS MEER HOREN OVER SOCIALE VERANTWOORDELIJK HEID IK HEB AL LANG BIJGEDRAGEN AAN EEN BETERE WERELD. O, NATUURLIJK, DAT VERGAT IK. ALS JE 'TNU MAAR WEET. Hans Belterman Bladerdeeg is een gebaksoort die bij vrijwel iedereen geliefd is. De tijd om zelf bladerdeeg te maken hebben we te genwoordig niet meer. Vandaar ook dat iedereen zijn toevlucht heeft genomen tot het industrieel vervaardigde bladerdeeg. Voor 4 warme voorgerechten: 2 plakjes bladerdeeg (10 x 10cm.) 1 eierdooier, losgeroerd 250 gram verse kippenlevers 1 eetl. bloem, gezeefd 1 theel. milde paprikapoeder (Edelsusz) 75 gram boter 2 middelgrote preien zout, peper 1 dl droge witte wijn, zoals Chardonnay 1 dl (kook)room Laat het bladerdeeg ontdooien. Leg de plakjes op een met bloem bestoven werk vlak. Rol het deeg uit tot een vierkante lap van 12 centimeter. Snijd de lappen in tweeën. Leg ze op een bevochtigde bak plaat. Bestrijk de deeglappen met losge roerde eierdooier. Plaats de bakplaat in de tot 220°c voorverwarmde oven. Bak de feuilletées in ca. 18 minuten gaar. Spoel de levers enkele malen in ruim koud water. Neem ongerechtigheden weg. Maak de levers droog met keukenpapier. Bestrooi ze met wat zout en peper en stuif er door een zeefje het mengsel van bloem en paprikapoeder over. Verhit een braad pan en laat 50 gram boter smelten. Bak de levers in 2 minuten aan alle kanten bruin. Temper de warmtebron en laat de levers dan nog 2 minuten zachtjes bakken. Laat ze uitlekken en iets afkoelen. Snijd ze in niet al te dunne plakjes. Snijd de schoon gemaakte prei in de lengte in vieren en vervolgens in stukjes van 1 cm. Verhit een braadpan en laat de rest van de boter smelten. Voeg de prei toe en laat die 2 mi nuten zachtjes bakken. Voeg de wijn toe en laat alles koken tot het vocht uit de pan is verdwenen. Roer de room erdoor en roer tot een gebonden massa is verkregen. Voeg zout en peper naar smaak toe. Presentatie: snijd de feuilletées horizon taal door. Verdeel de prei over de bodems en leg de in plakjes gesneden levers erop. Dek alles af met de bovenste helften van de feuilletées. weer donderdag vrijdag O zaterdag zondag at max. O O CM O O CM 17° 17° min. 10° 10° 8° 8° wind 04 NO 4 NO 5 NO 5 vandaaj op 6.46 onder!). vandaaj op 20.18 onder 6.S Matige, op het water vrij krachtige oostenwind, in vlagen wit kracht 6. Watertemperatuur 9 graden. WOENSDAG Hoog water Laag wate VM 16 APRIL uur cm uur cm uur cm uu Vlissingen 02.21 228 14.43 264 08.56 23321.0) Terneuzen 02.40 255 15.02 290 09.21 24421.3) Cadzand 01.56 221 14.16 257 08.28 22820.4! Roompot Buiten 02.17 165 14.36 201 08.29 171 20.4) Roompot Binnen 03.51 126 16.15 153 09.34 148 21.54 Zierikzee 04.05 149 16.35 178 09.55 168 22.1) Krammersl. West 03.34 156 16.56 189 09.54 174 22.» Hansweert 03.12 262 15.35 296 09.47 261 22.03 Stavenisse/Yers. 04.00 155 16.35 185 10.06 170 22.2) DONDERDAG Hoog water Laag wat# 17 APRIL uur cm uur cm uur cm uur Vlissingen 03.00 250 15.23 273 09.36 24421.4) Terneuzen 03.20 277 15.43 300 10.03 2 5 6 22.1! Cadzand 02.36 244 14.56 267 09.10 24121,2) Roompot Buiten 02.56 183 15.18 209 09.09 17821.» Roompot Binnen 04.36 134 17.06 153 10.25 15022.4) Zierikzee 04.45 158 17.20 179 10.40 17122,5) Krammersl. West 04.04 164 17.46 190 10.42 177 23.0) Hansweert 03.52 281 16.16 301 10.30 27 2 22,44 Stavenisse/Yers. 04.45 163 17.26 184 10.46 17222.5! L Lagedrukgebied H Hogedrukgebied -Ak Koufront Warmtefront mk Samengesteld front zonnig licht bewolkt lichte sneeuw matige sneeuw zware sneeuw lichte regen 7? 1 matige regen zware regen Een nieuw en krachtig hogedrukgebied beheerst het «--^ komende dagen in grote delen van Europa. Alleen u'nia;;r van het continent hebben nog met lagedrukgebieden te Een zo'n storing ligt vandaag bij Tunesië met een Spanje. De Spaanse Costa's, maar ook Malta en Zuid" gen hierdoor enkele flinke buien te verwerken. Ookbov Turkije hangt een depressie die daar buien, soms meto veroorzaakt. Relatief bezien is het in de streken nietwar sen 17 en 23 graden. Elders in Europa is het meestdroeL,. vaak zonnig. Daarbij is het in Frankrijk, de Benelux enu.. warm voor de tijd van het jaar, 20 tot 25 graden. De00 is er wel stevig. i J Lisjfi I 21°^ |l1° Door: Reinout van hl Na de maanden februari en maart lijkt nu ook april definitief voor een droge en zonnige koers te hebben gekozen. Daarbij worden de gevolgen van de aanhoudende droogte steeds nijpender. De» binatie van de vrijwel ongehinderd schijnende zon, de sterk drogende wind en de uitlopende natuur maakt dat ersteedsirs water aan de toch al droge bodem wordt onttrokken. Denatur stelt daar in de vorm van regen voorlopig niets tegenover. Bepalend voor het weer is een hogedrukgebied dat met zijneer, trum de komende dagen honkvast boven Scandinavië ligt. Ha houdt in onze omgeving een oostelijke wind in stand waarmet droge lucht naar Zeeland wordt gevoerd. Daarin schijnt ookvan daag de zon vrijwel ongehinderd. De temperaturen lopen neti gisteren op naar waarden ruim boven 20 graden. Heel lokaal ka met 25 graden misschien zelfs een zomerse dag worden aanga: kend. De oostelijke wind is meest matig, maar waait op het wat: meest met een windkracht 5. Komende nacht en morgen overdag stroomt iets minder warme lucht over onze omge ving uit. Toch blijft het aange naam. Tijdens helder weer koelt het niet verder af dan tot ongeveer 10 graden en mor genmiddag is het met gemid deld 20 graden weliswaar iets minder warm dan vandaag maar toch nog steeds aange naam. En ook na morgen lijkt dus weinig in dit weerbeeld te veranderen. Het zonnige en droge karakter van het weer beeld blijft behouden, de wind waait stevig door uit richtingen tussen oost en noordoost en het blijft aangenaam. Wel gaat het kwik nog iets omlaag. Veel zon

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 2