PZC Leuk, een toertocht met een grote groep Door de ogen van een soldaat TMF Award leeft meer dan ooit Weer musical over Pluk van de Petteflet woensdag 16 april 2003 Kruimeltje-acteur speelt nu ook Kees de jongen Marloes Krijnsen en Timothy Zijlstra doen vanmiddag mee aan een Een halfpipe? Hartstikke gaaf. Maar hoe kom je - zon der plat te gaan - van de ene naar de andere kant? Dat kunst je leren Marloes Krijnsen (12) en Timothy Zijlstra (12) waar schijnlijk vandaag, tijdens een zogenoemde skateclinic. Een clinic ter gelegenheid van de start van het breedtesportpro ject in de gemeenten Kapelle en Reimerswaal. Een gezamenlijk project, dat in de komende zes jaar de inwoners van beide ge meenten in beweging wil krij gen. Sportclubs, scholen, kinderop vang, leerkrachten, volwasse nen en ouderen, allemaal kun nen ze een beroep doen op ondersteuning en advisering bij hun activiteiten. Een speciaal aangestelde bewegingscoördi nator, Nicole Rozenberg, gaat zich de komende jaren hiervoor inzetten. De start van dit unieke project verloopt sowieso op rolletjes. Scholieren uit de Kapelse ker nen kunnen vanmiddag de skee lers onderbinden. Gediplo meerde skate-instructeurs leren de deelnemers onder andere hoe je het beste kunt remmen. Voor Marloes nog steeds een pro bleem. „Ik kan het niet goed, dus misschien hoor ik vanmid dag hoe ik dat aan moet pak ken." Skeeleren en veiligheid staan centraal tijdens de clinic. Timothy: „Als ik skeeler, dan skateclinic in Kapelle. foto Willem Mieras draag ik geen pols- knie of elle boogbeschermers. Nee, ook geen helm. Vallen? Gebeurt niet zo vaak gelukkig. In ieder geval nooit hard." Marloes draagt voor alle zekerheid altijd pols beschermers. „Wel eens een gat in m'n broek gehad, niet in m'n hoofd", lacht ze. De verkeersregels voor skaters kent ze. Een skater is een voet ganger en geen bestuurder. Hoe het zit bij inhalen is voor haar niet belangrijk. „Ik haal nooit iemand in, dus dat probleem ken ik niet." Een vingerbelletje is voor haar dus overbodig. Behalve de skateclinic staan op en rond het park Ambachtshe- renwegeling in Kapelle nog tal van andere activiteiten op het programma: basketballen, ringsteken op skates, stoep- krijten en fierljeppen oftewel slootje springen met een pols stok. Ook de scouts van de Rid der van de Maelstedegroep zet ten de deuren wij d open voor het publiek. Om kwart over vier start gelijktijdig in Reimers waal en Kapelle een skeeler- tocht. Bij het dorpshuis in Hansweert zullen beide groepen elkaar ontmoeten. Daar wordt de echte aftrap gegeven voor het breedtesportproject. Marloes en Timothy zien de tocht wel zitten. „Tuurlijkdoen we mee. Leuk om in een grote groep een toertocht te rijden. Hoe lang is de tocht? Vier kilo meter? Hm, moet kunnen. We hebben al heel wat kilometers in de benen. Dus..." Hans Segboer Screenshot van Delta Force-Black Hawk Down. foto GPD Je kunt je afvragen of het Pen tagon er zo blij mee is. De bommen vallen op Bagdad en juist als het alle vaderlandslie vendheid nodig heeft, herinnert spellenmaker Novalogic de Amerikanen aan een donkere episode uit de krijgsgeschiede nis van de VS. Nee, niet Vietnam deze keer, maar Somalië. Even traumatisch als de duizenden doden die in Zuidoost-Azië vielen, was het gruwelijke einde van achttien Amerikaanse ma riniers in Mogadishu. Nadat ze waren afgeslacht, werden hun levenloze lichamen door de stoffige straten van de Somali sche hoofdstad gesleept. En wat erger was: het werd alle maal gefilmd en uitgezonden. Spoorslags trok Washington zijn militairen terug uit het door burgeroorlogen geteisterde land. Later rekenden de VS af met de verantwoordelijke mili tieleider: die werd platgebom bardeerd. Black Hawk Down heette het boek en de film die over deze episode werden ge maakt, en zo heet ook het spel: oorlog op de pc, een echte shoo ter in de stijl van 'Medal of Ho- nor - Allied Assault': waarin je door de ogen van de soldaat het slagveld betreedt. Niet zo goed als die titel. Ook niet zo realistisch als bijvoor beeld 'Operation Flashpoint', dat een echte tactische shooter is en meer geduld en nuance ver eist dan spierballen. In Delta Force-Black Hawk Down wordt je gedropt op het Afrikaanse strijdtoneel, en direct is het vol op actie. Waarbij je overigens niet eindigt zoals de achttien onfortuinlijke mariniers in de straten van Mogadishu: behalve de locatie (Somalië) zijn er na melijk inhoudelijk maar weinig overeenkomsten tussen film en boek enerzijds en spel ander zijds. Daarom lijkt het of Nova logic ietwat gemakkelijk meelift op het succes van het witte doek. Dat maakt het spel er overigens niet anders op. Prima geluid, uitstekende graphics en volop actie en spanning in een uiter mate onberekenbare burger oorlog, waarin je altijd op je hoede moet zijn. De rebel die zich mengt onder de bevolking, de rebel die burgerkleding draagt, de rebel die zich ver stopt in een huis met vrouwen en kinderen. Minister Rumsfeld zou ook hier gezegd kunnen hebben: Dat is niet eerlijk! Maar wie heeft ooit beweerd dat oorlog eerlijk is? Rob Siebelink Delta Force-Black Hawk Down: ontwikkeld door Nova logic en uitgegeven door Info- grames. Min. systeemeisen: Pentium III 733 MHz, 256 MB RAM, 32 MB 3D videokaart, 750 MB vrije-schijfruimte. Prijs: 49,99 euro. Meer infor matie op www.novalogic.com. Met de doorbraak van Robbie Williams aan de andere oceaanzijde wil het maar niet vlotten. Pech voor zijn platenmaatschap pij EMI die 80 miljoen pond in het Britse popidool inves teerde, maar leuk voor alle liefhebbers elders in de we reld die nu meer aandacht van hem kunnen krijgen. Zo ook de Nederlandse fans, die de voormalige Take Thatter zaterdag in levende lijve mo gen bewonderen bij de acht ste editie van de TMF Awards in Ahoy' Rotterdam. Alleen al zijn komst geeft de jaarlijkse prijzenregen in eens veel meer allure, maar er zijn dit keer nog meer beroemde buitenlandse namen die de moeite nemen om al dan niet voor de ontvangst van een on derscheiding naar Rotterdam afreizen. Neem Ricky Martin, die zich ook ineens niet meer te groot acht voor een werkbezoek aan ons kleine kikkerlandje. Of denk aan Atomic Kitten, Gareth Gates, Big Brovaz, Skin (van Skunk Anansie), Sugababes, Blue en Craig David, die straks allemaal komen op drommen in de hoop (of wetenschap) met een heuse TMF-trofee het sportpa leis te zullen verlaten. Dankzij deze internationale in vasie neemt deze popparade meteen flink afstand van het 'poldermodel-imago' dat de af gelopen afleveringen in toene mende mate werd opgebouwd. Wellicht dat de toegenomen be langstelling van over de grens te maken heeft met het samengaan van TMF met MTV Networks. Het kan ook zijn dat de aanhou dende crisis in de platenindu strie bijdraagt tot meer bereid heid van de gevestigde sterren tot actieve promotie. Tegenover het vrij verrassende peloton buitenlandse helden staat een Nederlands contin gent, dat min of meer als ver Kane tijdens de uitreiking van de TMF Awards vorig jaar. foto Rob Verhorst/GPD trouwd basispakket kan wor den beschouwd. Want met alle respect voor hun prestaties mo gen genomineerden en gasten als Anouk, Brainpower, Gordon Re-Play, Blof en Marco Bor- sato zo langzamerhand tot de overbekende inboedel van het op singlesuccessen gerichte popfestijn worden gerekend. Temidden van al deze vaste prikken zijn er slechts enkele nieuwe gezichten: Do, vanwege haar monsterhit 'Heaven' en Idols-winnaar Jamai, die de voorbije maand in zijn eentje misschien wel meer singles ver kocht dan alle andere TMF - troeven bij elkaar. Kane zou za terdag ook optreden, maar de Haagse band heeft gisteren ge zegd andere verplichtingen te hebben. In plaats van Kane treedt nu Trijntje Oosterhuis op. Als centrale presentator fun geert ditmaal J eroen Post (27), die al enige weken geleden is be gonnen met de voorbereidingen voor wat hij een hoogtepunt in zijn carrière noemt. Die serieuze aanloop acht hij noodzakelijk om straks beslagen ten ijs te ko men. „Ik heb me voorgenomen niet te veel te praten, maar wat ik zeg moet er wel overtuigend uitkomen, liefst ook in een eigen stijl. Als je dat dan vijf uur lang wilt volhouden, dan vereist dat best een heleboel werk vooraf", aldus Post, bij de Bussumse muziekzender intussen de 'vee jay' met de langste staat van dienst. Bij het j onge volk (de meeste kij - kers bevinden zich in de leef tijdsgroep van dertien tot twin tig jaar) leeft de TMF Awards meer dan ooit, getuige het recordaantal stemmen dat is binnengekomen op www.tmfa- wards.nl en per sms. Verwach ting is ook dat de kijkdichtheid van de vijf uur durende uitzen ding hoger zal zijn dan ooit te voren. Louis Du Moulin Uitreiking TMF Awards: zater dag 19 april in Ahoy' Rotterdam (uitverkocht), aanvang 18.00 uur. Vanaf dan ook te zien op tv. De rest van het weekend be steedt TMF ook aandacht aan de Awards. Er komt opnieuw een musical op basis van Pluk van de Petteflet, het kinderboek waar voor schrijfster Annie M.G. Schmidt in 1972 een zilveren griffel kreeg. De voorstelling gaat op 18 mei in première in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. Eerder, halverwege de jaren ne gentig, maakte producent Ber gen met regisseur Paul Eenens al een theatervoorstelling over Pluk, maar het gaat nu om een geheel nieuwe versie van stich ting SIP. De musical volgt de belevenis sen van Pluk die met een rood kraan wagentje door de stad rijdt, op zoek naar een huis. Van Dollie de duif verneemt hij dat er een torenkamer leeg staat, bovenop de Petteflet. Daar gaat hij wonen en hij treft het. Nog dezelfde dag ontmoet hij meneer Pen en Zaza de kakker lak. Als hij die avond naar bed gaat is hij gelukkig: „Ik heb een huis en al drie vrienden. Het script is van Flip van Duijn, de zoon van Annie M.G. Schmidt. Hij bewaakt haar (culturele) erfenis, beheert de rechten op haar oeuvre en speel de ooit een keer mee in een van haar musicals. De muziek is van Peter van Hintum. Hun uit gangspunt is, aldus Van Duijn, 'een voorstelling met vrolijke liedjes die de fantasie van jong en oud prikkelt' en bovendien recht doet aan het karakter van de schrijfster die in haar werk dikwijls inspiratie heeft geput uit het gevecht dat kinderen le veren tegen de ongeschreven re gels van volwassenen. Bruun Kuijt is de regisseur. De produ cent, stichting SIP, ziet Pluk van de Petteflet als een vervolg op het succes van 'Nijntje', de kindermusical naar de boekjes van Dick Bruna. Voor die voor stelling leverde Ivo de Wijs het script. Jacques J. d'Ancona Ruud Feltkamp speelt de ti telrol in de film Kees de jon gen, die in november in premiè re gaat. Feitkamp (13) speelde eerder Kruimeltje in de gelijk namige film. Dat heeft United International Pictures meege deeld. Kees is een dromerige jongen met veel fantasie, maar door omstandigheden krijgt hij steeds meer verantwoordelijk heden. Dramatische gebeurte nissen en wilde fantasieën lei den naar zijn grote liefde Rosa. Rosa wordt gespeeld door Han nah Cheney, ook 13 jaar oud. De filmversie van Theo Thijs- sens boek wordt geregisseerd door André van Duren. Thijssen schreef het boek in 1923, maar het speelt zich af in het Amster dam van 1895. De opnamen worden deze en ko mende maand gemaakt in de Amsterdamse Jordaan en in de studio. illustratie Fiep Westendorp Pluk komt terug in het theater. siifgpii

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 26