Kartonnen krukje ideaal hulpmiddel Voorjaar uit eigen tuin 23 wm.ï: lloonclaims Lijnen woensdag 16 april 2003 Een simpel kartonnen krukje dat in een handomdraai in elkaar gezet wordt en de rug ontlast bij lage werkzaamheden. Het blijkt een ideaal hulpmiddel in de thuiszorg. Op verzoek van de krant testten enkele verpleegkundigen en thuiszorgmedewerksters de CareChair. De reacties zijn unaniem enthousiast. B 8 Kannibalisme ooit wijdverspreid 'Mens kloneren onmogelijk' Dolly voor nageslacht bewaard ^marFe-catrien van deijck Het gegeven is simpel: een krukje waar wijkver pleegkundigen op kun nen zitten tijdens het aan- en uittrekken van iteunkousen, het inzwachtelen van lenen en het verzorgen van voeten. Bet zijn dagelijks terugkerende han- lelingen waarvoor thuiszorgmede- verkers ontelbare keren door de inieën moeten en die de rug zwaar jelasten. Toch was er tot voor kort ;een enkel hulpmiddel te vinden dat lit werk kon verlichten en de rug ont- asten. Dankzij het Utrechtse bedrijf taon Enterprise is aan dit probleem ïh einde gekomen. Eigenaar Tim lardy ontwikkelde vier jaar geleden tn FestivalChair, een kartonnen mkje dat bedrijven kunnen laten ledrukken en als reclamemiddel uit telen aan bezoekers van festivals. Var- ly verkocht ze voor het eerst tijdens iet North Sea Jazz Festival in '99. Een kuiszorgmedewerker die de krukjes dar had gezien, het hem weten dat [(precies was waar wijkverpleegkun- igen al jaren behoefte aan hadden. Iwangere vrouwen tadat de FestivalChair voor slechts en avond is bedoeld en een krukje oor de thuiszorg meer stevigheid ver- ist, ontwikkelde Vardy een sterker lemplaar met een speciale kruiscon- tructie; goed genoeg voor twee maan- en dagelijks gebruik. De naam: Care- 'hair (zorgstoel). Het ergonomisch erantwoorde krukje is heel eenvou- ig in elkaar te zetten, weegt bijna iets maar kan wel zo'n 120 kilo dra- en. Op verzoek probeerden en- ;ele wijkverpleegkundigen in de regio's Tilburg en Oss de CareChair een aan tal weken uit. De unanieme reacties: erg handig, licht en eenvoudig in el kaar te zetten. Esther van de Wouw uit Goirle, als verpleegkundige werkzaam bij thuis zorginstelling Thebe: „Het is heel be lastend om voortdurend door je knieën te moeten en weer overeind te komen. Vooral voor zware mensen is het moeilijk om vanuit hurkstand op te staan. Het krukje is ideaal. Ik ben net weer aan het werk na mijn zwan gerschapsverlof en had het graag en kele maanden eerder tot mijn be schikking gehad. Ik denk dat het voor al voor iraphic Chantal van Wessel zwangere vrouwen een aanrader is. Het is een erg handig systeem; multi functioneel en het staat niet in de weg." Groene praktijkregels De bedoeling van de maker is bij iede re patiënt een krukje achter te laten, zodat de verpleegkundigen en verzor genden het niet steeds mee hoeven nemen. Ook Mar van der Vliet-van Dijk, verzorgende bij Stichting Thuis zorg Brabant Noord-Oost, is enthou siast over de CareChair: „Zeg maar heel enthousiast. Mijn rug wordt abso luut niet meer belast. De hoogte is precies goed. Normaal gesproken zit ik op m'n knieën om kousen omhoog te schuiven en moet ik halverwege naast de patiënt gaan zit ten om het laatste stuk op te trekken. Nu hoef ik niet van het krukje af te komen en kan ik alles in een bewe ging doen. Ik hoop dat er bij alle pa tiënten een komt te staan." Volgens Tim Vardy, die inmiddels pa tent op het krukje heeft gekregen, past de CareChair in het concept van de zogeheten 'groene praktijkregels'. In opdracht van het Overleg Arbeids voorwaarden Thuiszorg heeft TNO Ar beid hanteerbare normen voor fysieke belasting in de thuiszorg geformu leerd. Deze normen zijn vertaald naar 'Groene praktijkregels voor fysieke belasting in de Thuiszorg'. Werkme thodes en activiteiten worden be oordeeld vol gens het stoplichtmodel. Wat vermeden moet worden krijgt een rode beoordeling. Oranje staat voor 'niet helemaal goed' en groen voor 'goed'. Inmiddels hebben meer dan veertig thuiszorginstellingen bestellingen ge plaatst bij Timon Enterprise. De prijs van de CareChair bedraagt zes euro bij een bestelling van honderd stuks. Hoe meer exemplaren besteld wor den, hoe goedkoper. En tegen extra betaling kan het krukje worden be drukt met een bedrijfslogo of merk naam. Voor meer informatie zie www.care- chair.nl. 7 Door één knie op de grond te zetten en met een bil op de CareChair plaats te nemen wordt de onderrug op de juiste ma nier gefixeerd zodat de rugbelasting minimaal is. Mensen over de hele wereld beschikken over genen die beschermen tegen prion-ziekten als de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, melden Britse onderzoekers in het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Science. De ge nen komen het meest voor bij vrouwen van de Fore- stam in Papoea Nieuw-Guinea. Dat duidt er volgens de wetenschappers op dat kanni balisme, en dan met name het eten van de hersenen van verslagen vijanden of eigen stamleden, ooit wijd verbreid moet zijn geweest. Onder de Fore-papoea's heeft in de vorige eeuw een epidemie gewoed van een op Kreutzfeldt-Jakob lijkende ziekte die 'kuru' werd genoemd. Die was naar alle waarschijnlijkheid het ge volg van het gebruik van de stam om de hersenen van overleden familieleden tijdens begrafenisfeesten te verorberen. De genen zijn waarschijnlijk het gevolg van natuurlijke selectie als reactie op 'kuru'. De onderzoekers vonden soortgelijke genen bij Afrika nen, Europeanen en Aziaten. Dat bewijst volgens hen dat epidemieën van kuru-achtige ziekten ooit op alle continenten hebben toegeslagen. Het kloneren van mensen is met de bestaande techno logie onmogelijk. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Pittsburgh na uitgebreide experi menten met apen. De eicellen van primaten (waaronder ook de mens) worden bij de huidige kloneringsmethode ontdaan van eiwitten die nodig zijn voor het voortbestaan van het embiyo, melden de wetenschappers. Dat klonering wel heeft gewerkt bij dieren als muizen en schapen, komt doordat hun eicellen 'reserve-voorraden' van de benodigde eiwitten bevatten. De uitkomst van het onderzoek plaatst vraagtekens bij de recente bewering van de Amerikaanse arts Panayo- tis Zavos dat hij een menselijk embryo heeft geklo neerd. Zavos zou het embiyo hebben opgekweekt tot een formaat van acht of tien cellen. Volgens het tijd schrift Nature is het met het oog op de resultaten van het onderzoek uit Pittsburgh zeer de vraag of zo'n em bryo het veel langer zou volhouden. Het schaap Dolly, het eerste gekloneerde zoogdier ter wereld, wordt in opgezette vorm voor het nageslacht bewaard in het Royal Museum in Edinburgh. De resten van het schaap, dat afgelopen februari een spuitje kreeg om haar te laten inslapen, zijn aan het museum geschonken door het Roslin Institute, eveneens in Edinburgh, waar zij in 1996 het levenslicht aan schouwde. Dolly leed aan longkanker en gewrichtsontsteking. Volgens haar 'geestelijke vaders' waren haar kwalen een rechtstreeks gevolg van het kloneringsproces. De geprepareerde huid van het wereldberoemde schaap (genoemd naar een rondborstige country-zan- geres) is over een geraamte van kunststof gespannen. Haar neus is bijgewerkt met roze verf en haar ogen zijn vervangen door glazen kralen. ■I JiVI*] HI H 1 a In deze rubriek geeft een kok iede re maand een re cept dat past bij het seizoen. Geitenkaasje met lentekruiden vinai grette (voor 4 personen) Ingrediënten 1 bosje kervel 1 bosje peterselie 1 bosje citroenme lisse 1 bosje dille 1 bosje bieslook 2 lente-uitjes 1 teen knoflook ge perst 1 limoen 11/2 dl olijfolie Peper en zout 4 jonge geitenkaas jes van circa 30 gram per stuk (bijv. Heezer gei tenkaasjes) Licht, makkelijk maar ook mooi. Ter wijl buiten de lente langzaam op bloeit, groeit in de keuken de behoef te aan frisse hapjes. Groen op je bord. En dan liefst vers groen. Voor kok en kookboekenschrijfster Carla Kent- gens, van Carta's Cookery uit Hel mond, was een lekker lentegerecht dit keer zo gevonden. 'Fast Fancy, Culinair koken in korte tijd' is de ti tel van haar meest recent versche nen boek. En laat daar nou een heer lijk voor- en lunchgerecht in staan waar het woord lente zelfs letterlijk in voorkomt: een geitenkaasje met lentekruiden vinaigrette. „Het mooist en lekker zacht van smaak wordt dit gerecht wanneer je de benodigde kruiden uit eigen tuin kunt halen", zegt Kentgens. „Veel vakkennis is niet nodig om ze te kweken; een windstil, zonnig hoek je is voldoende. En zaaien is ook al niet nodig; de meeste kruiden zijn tegenwoordig als klein plantje te koop bij het tuincentrum. Je hoeft ze alleen maar wat uit te laten groeien en op tijd te plukken. En dat is met name in het voorjaar. Want schieten ze door en komen ze in bloei dan raakt het blad vaak zijn meest intense smaak kwijt. Dan gaat alle kracht naar de bloem. Maar soms zijn ook die bloemen weer eetbaar. Bovendien kun je daar een bord prachtig mee decoreren." Voor de lentekruiden vinaigrette is het zaak de genoemde kruiden, of een variatie daarop naar eigen Geitenkaasje met lentekruiden vinaigrette smaak (bijvoorbeeld dragon of pimpernel) zo vers mogelijk uit de tuin te plukken, vertelt Kentgens. Vervolgens snijd of knip je ze alle maal in niet al te fijne stukjes. Snijd ook het lente-uitje in dunne ringetjes en meng dit alles met de hand door elkaar in een schaaltje. Schil vervolgens met de citroenschiller dunne laag jes van de limoen af en snij deze tot zeer fijne reepjes. Let op dat je alleen het groen van de schil pakt, dat smaakt zoet/zuur en pittig ter wijl het wit van de schil bitter is. Pers de over gebleven limoen vervolgens uit en meng het sap met de olijfolie. Breng dat geheel op smaak met peper en zout en meng er ruim de helft van de gemengde kruiden, de limoen reepjes, de lente-ui en knoflook doorheen. Zo Foto René Manders krijg je een mooie schaal verse lentekruiden vinaigrette. Laat deze overigens niet te lang staan, want dan zakken de kruiden in door het zuur van de limoen. Voor het serveren verdeel je vinaigrette met kruiden over de borden en leg je het geiten kaasje in het midden. Vervolgens drapeer je de andere helft van de kruiden op en om het kaasje. Leg daarbij wat schijfjes donker stok- of notenbrood en je hebt een lekkere lichte lentelunch. Tip voor wie ook het oog wenst te strelen: steek tot slot een paar verse eetbare, want on bespoten bosviooltjes uit eigen tuin tussen de kruiden. Zonniger en kleuriger kan een bord bijna niet worden. 'nlangs bepaalde het gerechtshof in Den 1aag, dat het zwaar gehandicapte meisje ielly recht heeft op smartengeld omdat ze !®oren is. Dat had niet moeten gebeuren, bar ouders wisten dat er een ernstige er- Jlijke aandoening in de familie zat en wil- daarom graag een vruchtwaterpunctie te controleren of de vrucht gezond was. f behandelend verloskundige stelde het 'paar gerust en verwees hen ook niet klinisch geneticus voor een erfe- Pheidsonderzoek. Kelly werd zwakzinnig "zwaar gehandicapt geboren en lijdt bij- voortdurend pijn. Ze is nu negen jaar. %ns het hof', zo schreef een krant, ■Z'jn het ziekenhuis en de verloskundige Ui ch aansprakelijk voor de schade en eed het meisje en haar ouders hier- °or ondervinden. Het hof vindt dat de ou- ers alle kosten kunnen vorderen die zij en voor de opvoeding en verzorging at Kelly 2i js zij kunnen ook aan- Raak maken op vergoeding van een psy- atrische behandeling die de moeder on- R>aat wegens de situatie van Kelly." !p|U',sPraak heeft tot de nodige beroering Ie Joep Hubben, hoogleraar gezond- J srecht aan de Vrije Universiteit Am- geld 3m V'n^t ^et te ver Saan dat smarten- pwordt toegewezen omdat iemand ge- lcapt geboren is. Dat idee van wrongful hetiT6en onrechtvaardig bestaan, voedt 1 ee dat een gehandicapt leven toch nundw is, dat het een schadepost is. oud f van gehandicapten - en van hun gebV' verantwoordelijk zijn voor de Verm'jfVan hun kinderen - kan daardoor sta' en- Daardoor zal de druk op aan- ste- .^riders toenemen om bij de gering- IfvrV heet om prenatale diagnostiek |Pn Jen- een mogelijke afwijking zul- °°k eerder abortus plegen. hetWiU1110er over de Kellyclaim, gooide a 'enau Instituut extra discussiestof Wetenschapspublicist op het vuur met een kloonclaim. Een kloon is een duplicaatmens, omdat hij dezelfde genen heeft als de persoon van wie hij ge maakt is. Met kloneren kunnen ouders kin deren scheppen naar hun evenbeeld. Het Rathenau Instituut wil de maatschap pelijke discussie over wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen stimule ren. Omdat diverse artsen en een sekte be weren dat ze al klonen hebben gemaakt, kan het geen kwaad om over hun bestaan na te denken. Dus organiseerde het insti tuut een rechtszaak waarin een fictieve kloon niet alleen zijn ouders aanklaagde, maar ook de medische wetenschappers die hadden meegeholpen aan zijn verwekking en geboorte. Is het te verdedigen dat een kloon een wrongful life, een onrechtvaardig bestaan leidt, omdat hij in het leven van zijn vader al kan zien hoe zijn eigen leven zal verlo pen? Nee, zei de fictieve rechtbank, dat gaat te ver. Maar de medische wetenschap pers kregen er flink van langs, omdat ze een kloon hadden gemaakt met een tech niek die nog veel te riskant is. Een opmer kelijke uitspraak. Zodra ze zonder teveel ri sico's kunnen kloneren is het kennelijk geen probleem meer. Met allerlei technie ken helpen artsen steeds meer mensen aan een kind. Misschien kunnen ze binnenkort ook nageslacht kloneren. Hoe dan ook; me dici spelen een steeds grotere rol bij het verwekken van onze kinderen en de kwali teitscontrole van ons nageslacht. Dat leidt automatisch tot meer claims. De CareChair is goed voor twee maanden dagelijks gebruik. Foto Patrick Guitjens

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 23