PZC I 1 De pony is terug in de haarmodi ■min wiMM# ma mm Spinnen Thuis woensdag 16 april 2003 HARD EN MOOI „Mooie ring heb je daar. Echte diamant?" „Jazeker, dat is oma. Apart, hè?" Als het aan het Amerikaanse bedrijf LifeGem ligt, kunnen we binnenkort zulke gesprekjes voeren. De firma zegt diamanten te kunnen vervaardigen uit de koolstof in de as van gecremeerde overledenen. Mond TBC Griepprik Oorlog Cocaïne Lesmateriaal Diamanten zijn gemaakt van het hardste materiaal dat er bestaat. Diamant is een van de drie vormen van pure koolstof. Amorfe (d.w.z. 'vormeloze') koolstof en grafiet zijn de andere twee. In amorfe koolstof liggen de koolstofatomen kriskras door elkaar. In grafiet zijn de koolstofatomen onderling verbonden in de vorm van platte, zeshoe kige ringen. Diamant ontstaat diep in de aardkorst, waar koolstof onder de grote druk en bij hoge temperaturen gedurende miljoenen jaren wordt samengeperst. De atomen in een diamantkristal liggen zo dicht opeengepakt, dat diamant de grootste dichtheid heeft van alle bekende materialen. Dat leidt er onder meer toe dat het licht dat een diamantkristal bin- invallend verstrooici//CAt nenvalt wordt afgeremd tot bijna de helft van 'c A zijn oorspronkelijke snelheid, die bijna V\ I |i 1 300.000 km per seconde bedraagt. Dat x leidt tot extreme brekingseffecten die, als gevolg van de geraffineerde manier waarop de stenen geslepen worden, de kenmerkende schittering van diamanten veroorzaken. Synthetische dia manten worden sinds de jaren vijftig gemaakt in machines waarin de druk en de temperatuur worden nagebootst die diep onder het aardoppervlak heersen. Aanvankelijk leverde dat steentjes op die niet groot genoeg waren om als sieraad diamant X-/ interessant te zijn. Ze werden vooral gebruikt voor industriïle doeleinden. Wegens zijn hardheid wordt diamant bijvoorbeeld vaak gebruikt in boorkoppen. Sinds de jaren negentig kunnen echter ook sierdiamanten synthetisch worden vervaardigd. LifeGem maakt van deze technologie gebruik om de koolstof uit de as van overledenen om te zetten in edelstenen. Hoe de kool stof uit de as wordt gewonnen, wil de firma niet prijsgeven. Diamant bestaat uit koolstofkris- tallen, waarbij elk koolstofatoom verbonden is met vier omringen de koolstofatomen. beurde pas toen ik merkte wat voor rompslomp dat alle maal met zich mee bracht. De wet op de lijkbezorging bleek allerlei hindernissen op te werpen. Die hebben we uiteinde lijk weliswaar weten te overwinnen, maar voor andere mensen in Nederland die het zelfde zouden willen, zouden die problemen blijven bestaan. Toen kwam het idee bij me op om een Nederlandse tak van LifeGem op te richten." Dat bleek betrekkelijk vlot te realiseren, ontdekte hij. „Ban ken zijn niet snel geestdriftig", weet hij. „Maar toen ik met dit plan bij de bank aanklopte, wa ren ze onmiddellijk enthou siast." Ook de Amerikaanse oprichters van LifeGem hadden wel oren naar een Europese vestiging. Jaspers nam contact op met het crematorium in Bergen op Zoom dat er ook wel wat in zag en kon vorige week al met zijn plannen naar buiten treden. Het enthousiasme van de bank bleek onmiddellijk gerechtvaardigd. „De dag nadat we ermee op de te levisie waren geweest, hadden we al een aan tal aanvragen bin nen", meldf de onder nemer. „Zelfs van mensen die de urn met de as van een beminde overlede ne al enkele jaren in huis hadden." „Crematie van een gemiddelde volwas sene levert volgens het crematorium zo'n 2'A tot 3 kilo as op. Daarvan brengen wij onge- Ton Jaspers veer een halve kilo persoonlijk naar de VS. Koeriersbedrijven of de re guliere post komen niet in aan merking wegens problemen met de wet op de lijkbezorging enerzijds, en gebrek aan be trouwbaarheid in de bezorging anderzijds." In de VS wordt de as overgedra gen aan de mensen van Life Gem die er met een 'gepaten teerd procédé' de koolstof uit halen. „Daar gaan ze vervol gens mee naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in de vervaar diging van synthetische dia manten", weet Jaspers. „Dat be drijf heeft één diamantpers ter beschikking gesteld aan Life Gem. Waar de natuur er miljoe nen jaren over doet om kool stof diep onder de aarde onder hoge druk en bij hoge tempera tuur tot diamant samen te per sen, gebeurt dat in zo'n dia mantpers in een paar weken." Zo'n synthetische diamant is in principe niet van een 'echte' te onderscheiden, aldus Jaspers. Door MARTIJN HOVER Hij tovert een plastic doosje te voorschijn waarin een blauw edelsteentje schittert. „Dit is een LifeGem-diamantje", zegt hij. „Niet van een mens ge maakt, natuurlijk, maar van een dier. Een varken om pre cies te zijn, maar in principe maakt dat niet uit. De blauwe kleur is het gevolg van veront reiniging met een kleine hoe veelheid van het element bo rium." Het steentje weegt 0,25 karaat (1 karaat=200 milligram). „Dat is het kleinste formaat dat we leveren", vertelt de on dernemer. „Maximaal kan een LifeGem-dia mantje 1,25 karaat we gen. Eventueel kan het ook nog in een sieraad worden ver werkt, maar dat wordt wel duurder, natuurlijk." Om de echtheid te garanderen krijgt de eigenaar een certifi caat en wordt het op dat certifi caat vermelde identificatie nummer met een laserstraal in het diamantje aangebracht, verzekert Jaspers. „Zodat je ze ker weet dat de diamant uit koolstof van de overledene is gemaakt." Dat mag ook wel I voor de prijs die LifeGem er- voor vraagt. Een simpel 0,25- karaats steentje kost 2500 euro. Dat is meer dan twee keer zo- veel als een 'natuurlijke' dia- mant van gelijk formaat. Die kost volgens de Eindhovense juwelier Leo Canjels tussen de 1100 en 1200 euro. oewel LifeGem in de Verenigde Sta ten pas sinds au gustus vorig jaar actief is, heeft het bedrijf nu al een Nederlandse tak. Dat heeft het te danken aan de ondernemende Etten- Leurenaar Ton Jaspers, die een persoonlijke tragedie wist om te zetten in een kans op zake lijk succes. „In september verloren mijn vrouw en ik voor de tweede keer een kindje", vertelt hij in zijn splinternieuwe kantoor aan de rand van Etten-Leur. „Zeven jaar geleden is ons dochtertje gestorven en vorig jaar ons zoontje Benjamin. Hij was nog maar elf weken." Het stel wilde de herinnering aan hun te jong gestorven baby levend houden, zegt Jaspers. „Toen werd ik door een kennis gewezen op het bestaan van een Amerikaans bedrijf dat koolstof uit de as van een over ledene kan omzetten in dia mantjes. Dat leek ons een fan tastisch idee." De gedachte dat hij daar zelf ook zakelijke munt uit zou kunnen slaan, kwam in eerste instantie niet bij hem op, be zweert de West-Bra- w bantse ondeme- mer. „Dat ge- Waar de ogen de spiegel van de ziel heten te zijn, is de mond wellicht de spiegel van het lichaam. Afwijkingen in de mondholte kunnen wijzen op ziektes elders in het lichaam, concludeert R. van der Waal (Vrije Universiteit Amsterdam) in het proefschrift waarop hij onlangs pro moveerde. Zo bracht hij onder andere bepaalde eiwitaf zettingen in de mond in verband met vormen van leu kemie. Artsen en tandartsen moeten alert zijn op ziek teverschijnselen in de mond, stelt Van der Waal. De bijna 100 jaar oude Mantoux-test, een methode om besmetting met tuberculose vast te stellen, kan naar het museum. Een nieuwe bloedtest blijkt sneller en ge voeliger, schrijft K. Ewer in het medisch vakblad The Lancet. De nieuwe test, Elispot genaamd, werd getest tijdens een tuberculose-uitbraak op een middelbare school in Leicester waar 535 scholieren zowel de nieu we test als de oude Mantoux-prik kregen. De griepprik be schermt ouderen ook tegen een hartaanval, be roerte of longont steking. Dit con cludeert K. Ni- chol (University of Minnesota, Minneapolis) in het medisch tijdschrift New England Journal of Medici ne op grond van een onderzoek onder ruim 300.000 ouderen. Onder hen die een griepprik hadden gekregen kwamen 20 tot 30 procent minder hartaanvallen, be roertes en longontstekingen voor dan onder de ouderen die geen griepprik hadden gehad. De sterfte onder de gevaccineerden was de helft lager dan onder de niet ge- vaccineerden. Een week van gevechten en gebrek aan slaap doet sol daten net zo slecht presteren als waren zij dronken of onder invloed van verdovende middelen. Zij zijn niet meer in staat snel te reageren, belangrijke opdrachten te onthouden of juiste beslissingen te nemen. Dit meld de H. Liebermann (US Army Research Institute of Envi ronmental Medicine, Natiele) onlangs tijdens een Army Science Conference in Florida op grond van een onder zoek dat hij uitvoerde bij de Amerikaanse Navy Seals. Al tijdens het bezig zijn met het verkrijgen van cocaïne neemt in de hersenen van een verslaafde de aanmaak van hormonen die het gevoel van extase veroorzaken toe. Althans bij ratten, schrijft P. Philips (University of North Carolina, Chapel Hill) int het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Dit verklaart mogelijk waarom ex- verslaafden die weer in aanraking komen met de omge ving waarin zij als verslaafde verkeerden zo vaak op nieuw verslaafd raken, oppert Philips. Mensen met lichte tot matige psychische problemen die zich beschikbaar stellen als 'lesmateriaal' voor me dische studenten ervaren de deelname aan het onder wijs als een goede vorm van therapie. Zij krijgen hier door meer inzicht in hun problematiek en hun gevoe lens en hun gevoel voor eigenwaarde neemt toe. Dit concludeert K. Walters (University College Medical School, Londen) in het British medical Journal op grond van een onderzoek waaraan 20 patiënten meededen. Door Susanne Groeneveld Redacteur en moeder van drie dochters 'Mam, weet jij wat spinnen is?' Jaahaa, dat weet ik toevallig. Want dat doe ik zelf sinds een aantal we ken. Spinnen is fietsen op een home trainer, met kilometerteller, hartslag meter én calorieënteller. Spinnen is af en toe een sprintje trekken en af en toe op de trappers gaan staan om de quadriceps femoris (de grote dij- beenspier) goed te pijnigen. Eind vorig jaar heeft mijn man zo'n apparaat gekocht om doordeweeks conditie op te doen voor de zaterdag se fietstochtjes met zijn kameraden. ('Want die kameraden trainen véél meer en ik moet op zaterdag toch bij kunnen houden?') Maar ik spin in middels meer dan mijn man. Min stens vier keer per week kruip ik op de fiets met 'n heus Greg LeMond- stuur. Omdat de overtollige pondjes steeds langer bleven hangen. Omdat ik al lang vond dat ik iets aan sport moest gaan doen, maar een hekel heb aan de machocultuur in sport scholen. Ik ben begonnen met tien minuutjes, maar zit al aan een halfuur. Oftewel 21 kilometer. Oftewel 800 calorietjes. Dankzij het spinnen hap ik weer, zonder schuldgevoel, in een vette bonbon of in een stukje kersenvlaai met slagroom. Maar nee, dat is niet wat Oudste be doelt. Spinnen is helemaal niet hard- fietsen op een hometrainer. Spinnen is tollen. Tollen?, vraag ik verbaasd. Dat er nog steeds wordt geknikkerd op het speelplein, dat weet ik. Maar tollen? Ja, dat deden wij vroeger ook. Jongens met een haktol, meisjes met een zweepjestol. Was enkele weken razendpopulair, totdat er iets anders voor in de plaats kwam: elastieken (doen ze dat nog?), lange lets of hint kelen met een schoenpoetsdoosje of een wybertjesblilcje. Door ANNEMARIE ZEVENBERGEN De stylisten van internationale kappersorganisatie Haute Coif fure Franpaise hebben voor de haarlijn Voyage van lente- en zomer 2003 de backpacker als rolmodel gekozen: 'Jonge men sen, zwervend over de aardbol, vrij om te gaan en te staan waar zij maar willen.' Voyage schetst losse, wat verwaaide kapsels met een vrij natuurlij ke uitstraling en vol contras ten. Opvallend is de terugkeer van de pony, beginnend op de kruin. Heel veel pony dus. Zwoel windje Voor wat de kleur betreft speelt de natuur een hoofdrol met van oudsher de favoriete terracotta- en okertinten. In het oog springend is de scha- duwerlcing tussen woestijnwit en donkergrijs grafiet. Als de licht gekleurde topharen over donkere basislagen worden aangebracht willen de haar- createurs daarmee een effect oproepen als van 'een zwoel windje dat losjes door de haren speelt'. Voyage is er in drie va rianten. De kort versie heeft een rechte pony. Het haar is vol van boven en eindigt in ijle plukken. Deze variant is er zo wel glad als springerig. De tweede is langer en vol met een tot op de ogen vallende po ny. Het mannenmodel oogt plukkeriger dan de vrouwelij ke Versie. Alleen is de pony hier uit beeld verdwenen om- van huis uit kapster, de haar nen voor beide ketens. Js heeft een wat jongere it groep. Die komen binnf gaan zitten en even later hi naar buiten met een nis koppie. Voor die jongeren'1 ik Star gemaakt." Van Hopstaken liet ziclr ®l reren door de zingende stat a la Jamai en Shakira. Dep is ook hier een blikvanger, t het in a-symmetrische De combinatie van diep1' vorm en de langere nett® (het matje...) is de basis van korte coupe die de oren® laat. Hopstaken gebruikt®® me expressieve kleuren als1 per en chocoladetinten. Voor Cosmo creërde zij „Dit is een vrouwelijk® volwassener model. Je de kapsels weer wat worden en veel vrou' Dat hele wilde, korte en P kerige is eraf. De kleuren den ook weer wat natuur J en warmer. Rood kan J maar daarnaast is er veel® blond en chocoladetinten felle crazy colours zijn8 voorbij." i In Free worden rechte en lijnen gecombineerd, f heeft een eigenwrjze vorm. De warme tinten nen bij elkaar ligg® 0 pen van donker in dene' licht in de pony. ,(i De mannelijke vers!e„rtCf is lang of in een kuif geschoren bij de oreiri nek moet hiermee achterhaald worden. Maar Oudste schudt opnieuw haar hoofd. Spinnen is tollen met een spinner. En die spinners zitten 'gra tis' bij de chips. Wel ja, als ik het niet dacht. Hebben die slimme reclame jongens van Smiths en Lays weer iets nieuws uitgevonden. Is de kinder- marlct verzadigd met Pokémonflip- po's, komen ze met tolletjes. Er zijn er maar liefst der-tig. Spaar ze alle maal! 'Sommige kinderen hebber er al zes mam. En weet je, als je nou een zak paprikachips koopt, dan heb je er gelijk twee. Maham, koopje asjeblief chips, plies....' Maandenlang is er bij ons nauwelijks chips gegeten, omdat er niets bijzon ders meer tussen de zoute aardappel- schijfjes zat. Maandenlang is er niet om gezeurd. Maar er liggen inmid dels weer drie zakken in de kast. Geo pende zakken, die ik daarna met plakband heb dichtgeplakt. Want als één meisje een tolletje wil, willen de andere twee er ook een. En dan kun nen ze niet wachten totdat die zak ken met chips opengaan. Dan moe ten ze alledrie meteen kunnen tollen. Nee, de chips hoeven ze niet. 'Die mo gen jullie opeten', zegt Oudste ver goelijkend. Zo van: dan hebben jullie ook iets. Maar een bakje chips, hoe veel calorieën zijn dat? Vijfhonderd vijfenvijftig heb ik net op Internet opgezocht. Per ons. Dat is ruim twin tig minuten zweten op de trappers. Oftewel spinnen dus! dat het bovenhaar ook van vo ren is ingeknipt. Art Director Esther Hopstaken van Wave International houdt! zich bezig met 'het in de markt zetten van nieuwe mo delijnen', zoals ze het om schrijft. Haar bedrijf heeft de landelijke kappersketens Team Kapsalon en Cosmo Hairstyling onder zijn hoede. Voor ko mend seizoen bedacht Esther, De volle versie van Voyage Foto Haute Coiffure Frangaise De Star-kapsels. Foto Team Kapsalon

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 22