www.pzc.nl/reizen 0 giro 860 Epilepsie: Het is tijd voor onze algemene vergadering www. pzc. n l/verkeer PZC soms ben je er even niet bij de Zonnebloem* Hersenstichting Nederland NIEUW... EEN UITGEBREIDE COLLECTIE COMFORTABELE WANDELSCHOENEN DOMBURG, MELISKERKE WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR BEZORGERS (M/V) IN woensdag 16 april 2003 11 V RE GEMEENTEHUIS GESLOTEN VEE WIJZIGING ROUTES OPHALEN HUISVUIL I.V.M. PASEN wat wij je nog wilde vragen geef je ons een kans? Kantoren gesloten Word donateur giro 222111 te at 100 Tel. (Olllf SOlS' Het bezorgen van ons dagblad is een uitdagend ochtendkarwei voor jong en oud. Er staat een goede beloning tegenover. swb De vele hartverwarmende blijken van medeleven na het heengaan van mijn lieve man en onze lieve vader MARINUS LEENDERTSE hebben ons steun en troost gegeven. Wij willen u hiervoor dan ook hartelijk danken. Het heeft ons goed gedaan. Uit aller naam: Francine Leendertse-Gentens Goes, april 2003 GEMEENTE Het gemeentehuis van Veere aan de Traverse 1 te Domburg is gesloten op Goede Vrijdag 18 april en 2e Paasdag 21 april 2003. GEMEENTE In verband met Pasen wordt de route voor het ophalen van huisvuil gewijzigd. De route voor het legen van de duobakken in Gapinge, Se- rooskerke, Veere en Vrouwenpolder, inclusief buitenge bied wordt naar voren gehaald. Deze route wordt i.p.v. maandag 21 april op zaterdag 19 april 2003 gereden. Vergeet niet dat door een andere volgorde van de route de mogelijkheid bestaat dat de ophaaldienst veel eerder of later dan normaal langs komt. Zet uw duobak voor 7.30 uur bui len. Voor vragen: de informatielijn: tel.nr. 0800-0240064 (werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur). World Vision Vision^3 Door jouw keus kan mijn leven veranderen, maar dat wist je wel. Tijd voor aktie? Als je 80 cent per dag kunt missen, sponsor dan een kind bij World Vision. Je zorgt ervoor dat je sponsorkind en zijn omgeving toegang krijgen tot onder andere gezondheidszorg, schoon water en onderwijs. Help mee. alles wat we nodig hebben is jouw keuze voor een kind! giro 99 world vision, amersfoort Bel 0900 0255 of surf naar www.worldvision.nl De gemeentelijke kantoren zijn op Goede Vrijdag 18 april en Tweede Paasdag, maandag 21 april, gesloten. De medewerkers van de gemeente staan op dinsdag 22 april vanaf acht uur weer voor u klaar. In verband met de feestdagen zijn er ook wijzigingen in het schema voor het ophalen van huisvuil. Op Goede Vrijdag 18 april wordt geen huisvuil opgehaald. Het huisvuil wordt een dag eerder op donderdag 17 april opgehaald. De milieustraat is op Goede Vrijdag open. Op maandag 21 april (Tweede Paasdag) wordt geen huisvuil opgehaald. De medewerkers van Stadsreiniging halen het huisvuil op dinsdag 22 april op. De milieustraat is op Tweede Paasdag gesloten. Bied uw huisvuil op 17 en 22 april voor zeven uur 's morgens aan! Zie voor andere gemeentelijke informatie van Middelburg pagina 3 in de Faam/Vlissinger, Maximaal Text 830 of www.middelburg.nl Nationaal Epilepsie Fonds De Macht van het Kleine 1 op de 150 mensen heeft epilepsie. Soms zijn zij 'er even niet bij'. Er vallen gaten in hun Leven. Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt deze mensen. Helpt u mee? Er is nog zoveel te doen. Vragen over epilepsie? 0900-821 2411 (€0,10 per minuut) Postbus 270 3990 GB Houten www.epilepsie.nl (cBFj Rabobank Oost-Duiveland houdt op donderdag 1 mei 2003 een extra algemene vergadering. De bijeenkomst vindt plaats in Oosterland in de Oosterhof en begint om 20.00 uur. De volledige agenda, de notulen van de vorige algemene vergadering en de overige stukken liggen vanaf vandaag voor leden ter inzage op ons kantoor aan de Lange Ring 2 te Bruinisse. Het bestuur Hieronder vindt u de verkorte agenda. Opening Notulen vorige vergadering Voorstel tot fusie met de Coöperatieve Rabobank Schouwen-Zierikzee U.A. gevestigd te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland en in verband daarmede: a. ontbinding van de coöperatie; b. overdracht van alle activa en passiva; c. afwikkeling. Mededelingen en rondvraag Coöperatieve Rabobank Oost-Duiveland U.A. gevestigd te Bruinisse, gemeente Schouwen-Duiveland Rabobank "Wat heb ik het naar m'n zin gehad vandaag. Eerst uitgebreid ontbeten en daarna de natuur in. Heerlijk buiten geluncht. Broodje tonijnsalade met een lekker glas witte wijn. Vanmiddag hebben we gezwommen, ter rasje gepikt en zojuist dus die geweldige barbecue. En nu ben ik dood op. Welke reisorganisatie dat was? De Zonnebloem!" Ruim 6600 zieken en gehandicapten beleven dit jaar de vakantie van hun leven. Dankzij de Zonnebloem en dankzij de hulp van 6900 vrijwilli gers. Door de extra voorzieningen en aanpassingen die nodig zijn, kos ten deze vakanties veel geld. U kunt de Zonnebloem helpen om haar vakanties voor zieken en gehandicapten toch betaalbaar te houden. Postbus 2100 4800 CC Breda Tel. (076) 564 63 62 fCBFj E-mail: info@zonnebloem.nl www.zonnebloem.nl Kinderen hebben de toekomst. Maar... hoe zit het als uw kind te maken krijgt met hersenvliesontsteking of een hersenbloeding, een hersentumor of hersenletsel door een ongeval? Dan wordt het écht duidelijk; er is nog heel veel wetenschappelijk hersenonderzoek noodzakelijk, ook voor betere preventie en behandeling. Helpt u de Hersenstichting Nederland? Word dan donateur. Kijk ook op www.hersenstichting.nl Korte Houtstraat 10, 2511 CD Den Haag telefoon 070-360 48 16 info@hersenstichting.nl www.hersenstichting.nl Openingstijden: di t/m vr van 8.30 -12.00 u en van 13.00 -1800 u, vrijdag koopavond tot 21.00 u, za tot 16.C «•- VN»*»*.**» Naast de ruime vergoeding zijn er diverse extra's zoals: vakantiegeld startpremie aanbrengpremie voor abonnees en bezorgers gratis regenpak gratis krant Interesse? Neem contact op met de afdeling Binnendienst Distributie, telefoon 0800-0235111 (tijdens kantooruren), of kijk op internet: www.deleukstebijbaan.ni De minimumleeftijd is 15 jaar. 5IIS»:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 14