Ondernemersfamilie in het zand Ook de giftuin ontbreekt niet PZC Bedrijfschap: energietoeslag straf voor horeca zeeland 13 Strandpaviljoen Kon-Tiki viert 45-jarig bestaan ondernemend zeeland scheepvaartberichten marktberichten agenda recept VRIJDAG 21 JULI 1995 VLISSINGEN - P.J. Roelse was een onstuitbaar actieve man. Hij dreef vanaf 1937 een bakkerij aan de Vrouwen straat in Vlissingen, beheerde de oude ijsbaan die toen nog bij de Keersluis lag, exploi teerde een snackbar in het oude Concertgebouw (het hui dige Arsenaaltheater) en was actief in de boksersvereniging DOS. Maar dat was niet ge noeg. In 1949 begon hij er een strandtent bij, vlak aan de overgang Westduin in Koude- kerke. Na een jaar verruilde hij de ge huurde accommodatie van de gebroeders Huvers voor een ei gen gebouw voor de verkoop vanijsco's, frieten, limonade en bier aan badgasten. Het eta blissement 's Zomers Buiten viert zondag 23 juli het 45-jarig PTT Telecom hakt in tarieven internationale berichten VLISSINGEN - PTT Telecom verlaagt per augustus opnieuw de tarieven voor digitale en analoge internationale vaste verbindingen op een groot aan tal bestemmingen. PTT Tele com wil concurrerend blijven, maar werd en wordt fors ge dwarsboomd door buitenland se telefoonbedrijven die buiten lands communicatieverkeer via abonneenummers uit het ei gen bestand voor veel lagere kosten aanbieden. Digitale verbindingen binnen Europa worden tot 18 procent goedkoper, digitale communica tie met de Verenigde Staten en Canada wordt 17 procent goed koper. Overige intercontinen taal berichtenverkeer werd tot 19 procent in prijs verlaagd. Het Europese analoge verkeer kreeg kortingen tot 13 procent en in ternationale routes tot 22 pro cent. Eerder verlaagde PTT Te lecom de tarieven al in april. Over het eerste half jaar stelde PTT Telecom haar tarieven ge middeld 16 procent lager. Daar naast introduceerde het com municatiebedrijf landenkortin- gen voor grootgebruikers, varië rend van 4 tot 20 procent. bestaan onder de naam die het in 1966 kreeg: Kon-Tiki. De mijlpaal wordt gevierd met li vemuziek van de band Dezz en onder meer barbecue en mos selen tussen 16 en 20 uur. Nog steeds staat er een Roelse aan het roer van Kon-Tiki, waar de bar de vorm van een sloep heeft. Cees Roelse sprong als oudste van de vier zonen van P. J. Roelse vanaf zijn ne gende jaar bij in de strandtent en de bakkerij. „Op mijn ne gende kreeg ik een nieuwe fiets voor mijn verjaardag. Stel je voor, in 1949! Een dag" latei- kwam de aap uit de mouw. Bij de zeilmakerij aan het Bella- mypark werden er twee fiets tassen aan gehangen. Daarmee kon ik elke dag als ik om vier uur uit school kwam vier halve staven ruwijs naar de strand tent fietsen. Een hele staaf woog 60 kilo. Achterop ging dan brood uit de bakkerij..." Roelse's ogen glimmen bij de herinnering. Vanaf zijn zestien de werkt hij hele dagen in het strandpaviljoen, na het overlij den van zijn vader als beheer der voor moeder Jo Roelse- Suurmond en sinds twaalf jaar als eigenaar. In die 37 jaar zat de man die acht maanden per jaar op het strand woont, nog Claudia Sondervan nooit zelf in het zand in het zon netje. „Daar ben ik geen mens voor", verklaart hij. „Nog voor geen uur." De bakkerij sloot in 1965, het ruwijs werd vervangen door de koelcel, de fiets door de auto. Het strandleven werd luxer, nu er naast de ijsco volledige verse maaltijden worden geserveerd, maar hard werken is het geble ven in het strandpaviljoen. Tussen begin maart en eind ok tober wonen de Roelse's dag en Cees (r) en Addy Roelse vieren zondag 23 juli het 45-jarigbestaan van het Kon-Tiki strandpaviljoen. foto Lex de Meester nacht op het strand. Vanaf ne gen uur tot middernacht is het werken aan bar, terras en res taurant. dan eerst de vriescel in om het vlees voor de volgende dag klaar te leggen en dan pas eten - „Wij eten altijd na twaal ven". Waarna nog de admini stratie wacht. Tussendoor - ook 's nachts, want „Ze weten me altijd te vinden" - komen er regelmatig verzoeken van de huurders van de zes strandwoningen naast het paviljoen die Roelse exploi teert. „We zijn er ook te veel bij betrokken. Dus rij je "s nachts naar een dokter met een ziek kind en zo. Vroeger haalde ik ook nog 'ns drenkelingen naar de kant, maar daar ben ik mee opgehouden. De leeftijd gaat ook meetellen. Als je 's avonds in Vlissingen gaat slapen, kom je er nog "een beetje van los. Hier niet." Geen rust „Mensen denken vaak dat we in de wintermaanden flink vakantiehouden. Dat valt te gen. 's Winters is er het onder houd- en reparatiewerk, de boekingen voor de strandhuis jes, de planningen voor het nieuwe seizoen." Haast heeft hij niet, maai- als er zich een koper voor Kon-Tiki aandient trekken Roelse (55) en zijn vrouw Addy Roelse-Phi- lipse (51) zich terug uit het strandleven. „Ik heb vier klein kinderen, daar wil ik wel eens mee in het zand spelen." lacht hij. Eén van de zes strandhuis- jes houdt hij daarvoor aan. Spijt van het afscheid van het intensieve horecaleven zal hij niet krijgen, denkt Roelse „Ik beschouw het als een volge schreven boek." VLISSINGEN - De energieheffing die het kabinet wil invoeren, benadeelt de horeca ernstig. Dat stelt het Bedrijfschap Horeca. Met name hotels en restaurants worden er zwaar door getroffen. Het voorstel, dat bij de Tweede Kamer ligt, betekent- voor de horeca een kostenstijging van in totaal 40 mil joen gulden. Dat berekende het Economisch Instituut voor Midden-, en Kleinbedrijf in opdracht van het Be drijfschap Horeca. De nieuwe heffing verhoogt de energierekening voor de Nederlandse horeca bruto met 76 miljoen gulden. De bedrijfstakcompensatie uit het wetsvoorstel be perkt die stijging tot 40 miljoen gulden. Branche-organisaties Bedrijfschap Horeca en Ko ninklijke Horeca Nederland en ondernemersorganisa ties VNO/NCW en MKB Nederland willen kabinet en parlement bewegen om de nieuwe, extra financiële last voor horecabedrijven weg te nemen. De energieheffing moet vanaf januari van kracht wor den. Per kubieke meter gebruikte brandstof wordt een toeslag opgelegd van 3,8 cent, die geleidelijk verhoogd wordt tot 11,2 cent, per kubieke meter in 1998. De hef fing gaat voornamelijk kleinverbruikers aan. Voor grootverbruikers is een plafond ingesteld, waardoor de heffing aan een maximum is gebonden. Voor parti culieren en bedrijven is voorzien in een heflïngsvrije voet van 800 kuub gas en 800 Kilowatt elektriciteit. SCHEEPVAARTBERICHTEN ACHTERGRACHT 19 320 wzw Nico- bar Island nr Aomon. ACILA 19 30 o Cork nr Stanlow. ADMIRALEN- GRACHT 20 20 z Mosselbaai. AMAN- DA-119 te Milos, AMSTELGRACHT 20 100 wzw Lagos nr Abidjan. AN- DREALON 19 100 zzw Kp Verd. ei landen. ANKERGRACHT 19 vn Ma nna di Carrara nr Alexandrie. APO- DY 20 pas Gibraltar nr Skikda, AR- CHANGELGRACHT 19 60 z Tokyo nr Brisbane, ATLANTIC RIVER 19 140 no Las Palmas. BEURS- GRACHT 19 vn Munguba nr Algeci- ras. BICKERSGRACHT 19 256 zzo Cape Race nr Port Hawkesbury. BLOEMGRACHT 20 13 w Lissabon, BONAIRE 19 960 o Guadeloupe nr Georgetown, BROUWERS GRACHT 19 80 w Cadiz nr Rauma, CARINA-1 19 260 zzo Havanna. CA- ROLA-1 19 rede Portocell. CASTOR te Salerno, CEMILE 19 30 o Kaap Flnlsterre nr Casablanca, COLD STREAM 19 34 w Ibiza nr Barcelona, COOL EXPRESS 20 pas Vitoria nr Recife, CORAL ACTINIA 20 70 o Ma- ïra nr Europa, CORMO EXPRESS 70 wzw Aden nr Bunbury, DELF- BORG 19 te Oulu, DOCK EX- 19 100 nw Santa Maria nr Gibraltar. DOCKEXPRESS-12 20 no Virgin Islands nr Norfolk, DO- NAU 19 pass Arcombia nr Rotter dam, DUTCH MASTER 19 25 zw Wight nr Bilbao. DUTCH MATE 20 30 mv La Coruna nr Fos, DUTCH PI LOT 19 10 nw Terschelling nr Bruns- buttel, EENDRACHT 19 20 zo Eding- burgh nr Edingburgh. EMMA- GRACHT 19 200 nw Mekka nr Kand ia, ERODON 19 ta 8 w Mormugaf nr FLINTERDAM 20 te Den Helder. FLINTERMAR 19 10 zo Elba nr La Spezia, FRESHWATER BAY 19 400 zo Muscat nr Dubai. GEUL- B0RG 20 5 n Santander nr Aveiro. GOUWEBORG 19 vn Kokkola nr Antwerpen. GRIFTBORG 19 5 o Ko penhagen nr Horten, HALIA 20 120 sw Taiwan nr Santan, HUDSON- GRACHT 19 45 o Soderhamn nr Pa- i. HUGO 19 te Cork. IKIENA 20 450 n Kp Verdische eilanden nr Ita- QUi, JACOBUS BROERE 20 te Le Havre verw. JASON 20 14 n Amelod nr Lissabon, JO SPRUCE 19 vn Port New York. JUMBO 20 thv nr Odda. KAAP- GRACHT 19 te Kotka, KATJA 19 280 ono Norfolk nr Aberdeen, KEI ZERSGRACHT 19 420 zw Azoren nr Brownsville, LAURIERGRACHT 19 23 z Grand Bahama Island nr Pana- macity, LIJNBAANSGRACHT 19 420 n Halmahera nr Weipa, LINDE- BORG19 40 zo Karlskrona nr Raven na. LINDENGRACHT 20 200 zw Phnom Penh nr Hongkong, LOOTS- GRACHT 20 60 o Auckland nr Auck land, LYNBAANSGRACHT 20 360 n Ambon nr Weipa, MAASBORG 20 35 n Terschelling nr Naantali, MAAS DAM 19 vn Oslo nr Tilburv, MAERSK ASIA QUARTO 20 90 o Bahrain nr Damman. MANGEN 19 '30 no Hull nr Hull, MARJOLEIN 20 Temeuzen. MIGHTY SERVANT- J '9 90 z Monrovia nr Bioko eil. MI CELLA 20 250 o Madras nr A1 Ju- ®1. MONTERREY 19 115 z Hiroshi ma nr Hongkong. MYSTIC 19 60 n "akarnrDouala. NAUTIC 19 60 o Ja maica nr Klaipeda. NEDLL AMERI- 19 50 zw Sicilië nr Damietta, BEDLL HONGKONG 19 100 z Kreta Rotterdam. NEDLL HONSHU 19 J n Terschelling nr Bremerhaven. SeDLL MAAS 19 60 z Seychellen nr •bunion, NEDLL NEERLANDIA 20 m Cartagena. NEDLL OCEANIA 20 0 Aden nr Port Kelang, NEDLL 'AN NECK 20 te Richardsbav, NOR- terre nr Waterford, NY ANTIC 19 840 zw Angola nr Durban, OCEAAN KLIPPER 20 330 no St. Maarten nr Costa Rica. OLGA 20 45 w Leiden nr Husum, PALMGRACHT 20 te Bris bane. PARKGRACHT 19 25 z Faro nr Turku. PAUWGRACHT 19 200 z Azoren nr Norfolk. PIETERS- GRACHT 20 60 nw Sabah nr Map Ta Phut. PIONEER 20 te Holmsund. PRINCE HENRI 20 te Amsterdam. PRINS FREDERIK WILLEM 20 750 no St. Maarten nr Kingston. PRINS WILLEM VAN ORANJE 19 90 z Rio Grande nr Sheerness, PRINS WIL- LEM-2 19 t.a. Immmgham, RA LEIGH BAY 19 200 o Sao Miguel nr New York. ROELOF 19 85 zw Sta- vanger nr Fecamp, ROYAL KLIP PER 19 500 z Canarische eilanden nr Dover. RYNBORG 20 te Tolkinen. SKAGENBANK 20 te Joensuu, SMIT LONDON 19 45 o Catania nr Las Palmas, SPRING BEAR 19 vn St. Johns nr Durban, SPRING PAN DA 12 aug te Bangkok verw, STEL LA LYRA 19 125 z Ouessant nr Ant werpen, STELLA ORION 19 20 wnw Kaap Carvoeiro nr Leixoes, STELLA POLLUX 20 t.a. rede Reykjavik, STERN 20 30 zw Vyborg nr Puhos, SUPER SERVANT-3 21 te Bilbao, SWALAN 20 vn Abidjan. SWIFT 20 120 zw Brest nr Aviles, TAR AS 19 60 w Porto nr Tanger. THEODORA 20 470 zw Medler nr Petit Couronne. UMAG SAINT MALO 20 48 ono St. Helena, VEDETTE 20 pas Green wich nr New Holland, VELOX 20 70 z Marseille nr Lissabon. VISSERS- BANK 20 10 nw Hoek van Holland nr Harlingen. VLIELAND 20 80 w Istan- boel nr Eregli, WILMA 19 35 zo San Pedro nr Sevilla. YSSELLAND 20 25 w He d'Yeu nr Zaandam. ZEUS 20 20 z Wight nr Rauma De volgende rubriek verschijnt dins dag. Baarsdorper legde middeleeuwse tuin aan van onze verslaggever BAARSDORP - De middeleeu wers staken niet zomaar wat bollen in de klei. Hun tuinen dienden vooral het praktisch nut; het perk als oogstrelend de cor raakte pas later in zwang. Het hof van Arend Jan van der Horst, tuinarchitect en tuinboe- kenschrijver te Baarsdorp, zou een kloosterling in verrukking brengen. In harmonie met zijn monumentale hoeve Heuvelhof heeft Van der Horst een middel eeuwse tuin aangelegd, de enige in Zeeland. Een monnikenwerk van twee jaar. Maar nu bloeien er zeldzame authentieke plan ten, die allemaal een (histori sche) functie hebben. In Baars dorp geen one-for-the-show. Het was geen periode van mee vallers. de middeleeuwen. De tuin speelde allesbehalve een kunstzinnige rol. De moestuin bracht voedsel, de kruidentuin smaakmakers en medicijnen, de boomgaard fruit. Van der Horst volgt globaal deze functies op zijn 2.5 hectare grote terrein. Kenmerk van zijn kruidentuin is het kruismodel, dat niet alleen in het christendom maar ook in de islam een bekende vorm is. Hij heeft zich ook laten leiden door de grondsoort, de klei. Ver bazingwekkend is dat lavendel en thijm aarden in de kleffe smurrie. Dat is vermoedelijk te danken aan de zandrug waarop de Heuvelhof is gebouwd en de aangelegde drainage. Inspiratie kreeg hij verder door het boek van Jan van der Groen, tuinman van prins Frederik Hendrik en Amalia van Solms, en ontwerper van talloze hoftuinen. onder meer die van Huis ten Bosch. In dit epistel vond hij vele origi nele planten. Die zijn nog steeds verkrijgbaar bij gespecialeerde kwekerijen. Beneven de kruis vorm, zichtbaar door grasstro ken waarop vroeger de was droogde, staan allerhande nutti ge planten. Alsem om vet vlees te ontvetten, scharlei als grond stof voor verf, zeepkruid voor de was. Bijzonder is de kardoen of wel vaste artisjok, waarvan de Arend Jan van der Horst. "rfUlSri foto Willem Mieras uuno Porto Rico nr New Bed- ■'•'d.NOVA FRIESIA 20 70 nw Finis- VEILING CHZ-KAPELLE Vista Bella. 7400 kg. kl 1-1 60/65 16 60/ 70 16 65/70 16 70/80 24-35 80/90 20-25, kl 1-2 65/70 16 70/80 20 80/90 21; rode bessen, 130 kg, kl II100-110; rode bes doos x 500 gr, 1490 ds, kl 1-1 123-130, kl 1-2 79-93; stanza doos x 500 gr, 1640 ds, kl 1-1 121-122, kl 1-2 78-91. Fruit veiling: vista bella, 1700 kg, kl 160/70 16 70/80 18-27 80/90 32-35, kl II70/80 16 80/90 28; yellow transparent, 100 kg, kl I 60/70 20; jonagold, 3700 kg, kl I 65/70 17-37 70/80 54-57 80/90 58-59, ker sen, 240 kg, kl H 40-310; morel zonder steel, 50 kg, kl 180. kl II220-260; opal, 20 kg, kl I 360-370; sanctus hubertus, 1420 kg, kl 1120-170, kl II70-90; fram boos doos x 150 gram, 790 ds. kl I 80- 110; schonemann doos x 150 gram, 740 ds. kl 170-120; red lake kg, 90 kg, kl n 100; rondom kg, 100 kg, kl n 110, rode bes doos x 500 gr. 490 ds, kl 150- 90; red lake doos x 500 gr. 730 ds. kl I 60-90; zwarte bessen doos 500 gr. 560 ds. kl 1110-150: bramen doos x 150 gr. 730 ds. kl 130-110; bramen doomloos ds, x 150 gr, 170 ds. kl I 40-120: kruis bessen doos ds 150 gr. 220 ds. kl I 80- 120; kruisbessen rood kg, 20 kg, kl II 120; frambozen glas doos x 150 gr, 610 ds, kl 180-110; witte bessen doos x 150 gram. 270 ds, kl I 30; stanza kg. 110 kg, kl II100-110; stanza doos x 500 gr. 40 ds. kl 180, witte bes doos x 250 gr, 20 ds. kl I 20; rotet doos x 500 gr. 350 ds. kl 160-80. SINT ANNALAND Prijzen in gulden per 100 kg: Doré 15- 26, drieling 8-10, kriel 173-182. Pre mière 17-25, bonken 47. drieling 9, kriel 200-205. Gloria 20-25, bonken 30-40, drieling 11-12, knel 198-208. Friesland 18. bonken 40. Berber 24, bonken 30. Eigenheimer 32-42. Bildt- star 22-36, Aanvoer 346 ton. VEILING BARENDRECIIT Aardbeien elsanta, 1.800 ds. 1-2, na mi 500 gr 155,5, na gr 500 gr 143,5; andij vie natuur, 30.800 kg, 1-1,1-2, a9 56, -, al2 66, 29,5, al5 75, 38,5; aubergines, 13.500 kg, I-S, 1-2, 500/750 -.111, 400/ 500 137, 125, 300/400 133,5, 123,5, 225/ 300 126, 116, 175/225 132,5. 122,5, 100/ 175 -, 112; bleekselderij kort. 11.000 st, 1-1, 4/5 19, 5/8,5 45,5, 6,5/8 88, 8/10 99, 10/12 127; bloemkool natuur. 36 700 St, 1-1,1-2, n-1. 4 st tt -, 85,5, 47,5, 6 st mbt 88,5, 71,5, 6 St tt 85.5, 68.5 4,5, 8 st mbt 63,5.52, -. 8 st tt 60,5,49, -. 10 st tt 61, 41, -, 12 st -, 24, -; broccoli, 8 000 kg. 9-14 mbt 1-1 138,5, 12 crown 1-2 91,5, 14 crown 81.5, 16 crown 45, 18 crown 42; Chinese kool. 2.500 kg. 1-1, 1-2,5/8,5 -. 78.8/12 101.94: cherry tom- taten, 5.900 ds, nm, rd, 24IO-S 58. 51. 29 I-S 61.5.45, courgettes. 8.500 st, I- S. 1-2, 700/950 -. 10. 600/750 20.19, 500/ 650 -. 25. 400/525 64,5. 64.5. 325/425 76. 71,290/350 51. 51. 225/300 33.25; kom kommers, 193.000 st, I-S. 1-2, 91/op -, 82. 76/91 78,5, 71. 61/76 83. 78.5, 51/61 78, 76. 41/51 71. 68. 36/41 63,5. 61,5, 31/ 36 44. 41,5, 26/31 -. 32: komkommers krom, 22.000 kg. H-l. IND-1. 80. 19; komkommers stek, 12 000 km. II I. IND-1,grof40.5,27,fijn-, 24. knolven kel, 5.700 kg, I-S. 1-2. 10/12 mbt 238, 238,8/10 mbt 242,228,6/8 mbt -, 121,5, eikebladsla, 1.800 st. 1-1, 300/350 26,5; kroten, 4.1.00 kg, 1-1.1-2, a 37,5, -. b -. 12, modjo a 24. -; krulandijvie, 11.500 st, IO-l, 1-2, 400/500 23.5, 15, 300/400 40,5, 5, 200/300 5, 5; lollo rossa, 10.000 st, 1-1,1-2, 250/300 er 17,11, 300/350 er 16,5,11; lollo bionda, 3.300 st, 1-1,200/ 250 24. 250/300 63,5; paksoi. 3.300 kg, 1-1, 1-2, 550/800 70,5. 55,5, 325/500 50, 44; paprika groen, 20.130 kg, I-S, 1-2, 95/op 234,5, 219,5, 85/95 229, 214, 75/85 224, 209, 65/75 188.5.173,5, 55/65 -, 120; paprika rood, 17.800 kg, I-S, 1-2, 95/op 248, 232, 85/95 230, 215. 75/85 232,5, 217,5,65/75 212,197,55/85 -. 90; panka geel, 2.350, kg, 1-2,95/op 199.85/95 181, 75/85 198, 6575 169; peterselie natuur, 19.700 bs, kort, middel. 100/150 1-1 23, 34; pepers, 465 kg. 1-1. groen 306, rood 1000; postelein. 1-1 2.250 kg 70: radic chio rosso, 2.100 kg 1-2. 6 205.5, 9 248, 12 281,5.15 130.5; radijs, 13.000 bs.I-S. 1-2. mid.grof 43. 31; sla glas, 4,550 st, I-145/49jumbo 35.5,34/361-2 15.31/33 21,5; sla natuur. 14.000 st. 1-1,1-2, 34/ 36 18, -, 37/40 23,5, 17. 45/49. -. 12,5: snijbonen. 6.000 kg, 1.2,3.1752.752. -. n 623. 420 -. krom II 310, 143,5. 85. spitskool, 30.350 kg. 1-1.1-2, 7 31. -. 9 mbt 31,5. -. 9 26.6.17.5.11 mbt 27. -. 11 22, 9,5. 15 mbt 12,5, -. 15 10.5: suiker- mais. 1 900 st. I. 2. klvp kort 41. 33,5. klvp lang 125,5, 125,5; tomaten. 25.700 kg. nm, rd, 57 I-S 70.5.70.5 571- 2 60.5,60,5,47 I-S 77.5.77.5.471-2.63,5. 63,5,401-2 126,126.351-2 46.44; velds- la, 330 kg. 1-1 683; witlof. 14.000 kg. eenm.fust., S. 2, 3. lang I 277. -. klvp 5/81352.304, -. klvp 3/41375.5.342,5, -, meerm. fust, krt grf I -. 2815. krt fijn I -. 305, -. extra krt I -. 315, -. kort II183, 97,5, -, lang H 99,53, -, onregelm. fijn, -. 51.5; vleestomaten, 21.500 kg, mi, rd. li, 57 I-S 75,5, 67, 75,5, 578 1-2 65,6, 57. 65.5,47 I-S 77,5. 67,77,5,47 1-2 67,5. 57. 67,5; trostomaten, 43.000 kg, IO-l, 1-2, midel 113,5,110, middel 3+ 1-3 96; ijs bergsla, 44.400 st, 1-1, 1-2, 50-70 8 25, 17,5,50-70 10 20,5,3,50-7012 -, 20; rode kool, 6.000 kg, 12-45; witte kool, 4.000 kg, 8-24; sp bonen gl, 600 kg, 300-630; sp bonen nat, 75.000 kg, 124-258; tuin bonen, 3.000 kg, 37-102; aardappelen, 11.000 kg, dore groot 12-33, eigenhie- mer groot 47-55, prior groot 24-27, glo ria groot 12-21. fireslander groot 15- 39; uien, 12.000 kg, bonken. 43, grof 39-54, middel 49, drieling 9; bosuien, 7.500 bs, 10-66; bospeen 3.000 bs 51- 84; bieslook 450 pt 57-72; frisby 1.000 st. 7.5-15; postelein 2.000 kg 28-55, prei 6 000 kg 49-85; rabarber 2.000 kg 34-105. selderij 17.000 bs 14-39; spina zie 10.000 kg 17-120: bonenkruid 400 bs 10-13; dille 10000 bs 36-40 Zacht fruit; aardbeien 500 ds. 500 gr 120-1701. rode bessen 4000 ds. 500 gr nat 90-190: witte bessen 250 ds. 150 gr 10-20; kruisbessen 150 ds. 150 gr 60- 80: netmeloenen 1.200 st 30-270: ogenmeloenen 2.500 st 30-180. Onta rio 600 kg 350-450: pompoenen 200 kg 160-210. Blok appelen vista bella. k 7 ton I-1 1-2, 80 90 20-25. 21. 70/80 24-35, 20. 65/ 70 16. 16. 60/70 16. -, 60/65 16, - kavel appelen, vista bella. k 2ton kil. kin. 80/90 32-35, 28, 70/80 18-27. 16. 60/70 16. jonagold, k 4 ton kil. 80/90 58-59. 70/80 54-57. 65/70 17-37. Prijzen fa- brieksfruit.. hzb 60 ton 1620. stengels als wintervoedsel dien den. „Door zijn lengte is hij ook heel decoratief', vindt Van der Horst Zeldzaam is de grijze munt of mentha buddleifolia. waarop een bataljon vlinders is neergestreken. Typerend voor veel middeleeuwse planten is dat ze insecten aantrekken. „Voor de bevolking was het van belang om aan zoetstof te ko men. In elke tuin stonden dan ook bijenkorven." Voor christenen waren bloemen aanvankelijk verderfelijke sym bolen van het decadente poly- theïstische Romeinse rijk. „Toch", weet Van der Horst, „kregen de gelovigen langza merhand behoefte aan bloemen en koppelden aan het natuur schoon een eigen symboliek. De rode roos, de rosa gallica, stond voor het bloed van Christus, de witte lelie voor de maagdelijk heid van Maria." De meeste bloemen in zijn tuin zijn .van oudsher tot nut van de mens. Rozen geven rozenolie, de ui terst zeldzame iris germanica is de basis van geneeskrachtige zalven, de lavendel schenkt kal mering en een frisse geur. „Maar ik maak er zelf geen gebruik van." Anti-serum Aan de westzijde van de boerde rij ligt de giftuin, een wat maca bere naam voor een verzameling planten die bij kleine doses een anti-serum vormen. „Vroeger had elk dorp een eigen kruiden dokter. Het lichaam herstelde zichzelf bij een minieme inname van een giftige stof." Daar staan dus onder meer wolfsmelk, ake lei, mansoor en wijnruit, een plant die bij abusievelijk ge bruik als soepgroente een heel legioen de hades kan insturen. Aangrenzend groeit het door Van der Horst uitgedokterde la byrinth. De haagjes zijn nog laag. maar eenmaal volwassen kunnen ze de argeloze wande laar leiden naar een blauwe, ro ze, oranje, witte of een groente tuin. Al met al leggen de ver schillende tuinen - er zijn ook nog een kookkruidentuin. een boomgaard, een weide met drinkput en enkele rechthoeki ge vijvers - een behoorlijk beslag op de ruimte. Van der Horst ad viseert mensen die 'groot willen tuinieren' een boerderijtje te ko pen. ..Dat is eigenlijk de enige mogelijkheid om aan een flinke lap grond te komen en deze hob by te praktizeren." De middeleeuwse tuin in Baars dorp is op de zaterdagen 22 en 29 juli open voor publiek, dat kan rekenen op een uitgebreide toe lichting. Evenementen BROUWERSHAVEN - Sint Ni- colaaskerk, 20 uur: Theater groep Marot met klucht 'De kle ren van de dokter'; BURGH - NH Kerk, 20 uur. Or gelconcert Kees van Eersel en Els Kloot (zang); DOMBURG - 't Groentje, 19 uur: Kindermeeleeftheater; GOES Kades, 9.30-24 uur: Ka defeesten met muziek en optre dens; Café De Vrijbuiter, 10 uur: Con cert rockgroep 'Bitchcock'; MIDDELBURG - Lutherse kerk, 20 uur: Orgelconcert Nor- bert Bartelsman; NEELTJE JANS - Parkeer plaats Oosterscheldekant. 19 uur: Excursie over de dijk langs Oosterschelde naar de vogel- kijkhut: OOSTKAPELLE - De Bosch- hoek, 20 uur: Concert Salt Lake Jazz Band; NH kerk, 19 uur: Torenbeklïm- men en bezichtiging oudheids kamer; RITTHEM - Fort Rammekens, 13-17 uur: Bezichtiging Fort: VLISSINGEN - St. Jacobs- kerk, 12 uur: Orgelconcert Bert Wisgerhof; Bellamypark e.o., 10-24 uur: Kermis; Centrum, 10-21 uur: Toeristen dag met volksspelen, muziek en theater; Parkeerterrein Gildeweg, 11-21 uur: Wal vissen ten toonstelling. BERGEN OP ZOOM - Roxy, 14, 18.45 en 21.30 uur: Casper; 14 uur: Frank Frey; 18.45 uur: Power Rangers; 21.30 uur: Die Hard III; Cinemactueel, 14 en 18.45 uur: Jungle Book en Frank Frey: 14, 18.45 en 21.30 uur: Flodder III; 21.30 uur: Pret-a-porter en Bad Boys: GOES Grand. 19 en 21.30 uur: Flodder III: HULST De Koning van Enge land. 14 uur: Frank Frey en De Zwanenprinses, 14, 19.30 en 22 uur: Casper en Flodder III; 14 en 19.30 uur: Power Rangers; 19.30 en 22 uur: Die Hard III en Bad Boys: 22 uur: Kiss of death; MIDDELBURG - Cinema, 20 uur: Trois couleurs: Rouge; 22.30 uur: The Client; OOSTBURG - Ledel, 20 uur: Jungle Book; RENESSE Dorpshuis, 19 en 21.30 uur: Flodder III; VLISSINGEN - Alhambra, 19 uur: Power Rangers; 19 en 21.30 uur: Flodder III; Die Hard III en Casper; 21.30 uur: Bad Boys; Ten toonms tellingen AARDENBURG Gemeente Museum, 10.30-12 en 13-17.30 uur: 'Bij de beesten af (t/m 30/9): SINT ANNALAND - De Mees toot. 14.15-16.45 uur: Merk- en stoplappen vanaf 1709 tot heden en 'De Thoolse hoogaars en de botvisserij' (t/m okt.); SINT ANNA TER MUIDEN - Streekmuseum, 13-17 uur: 'Inte rieurs', schilderijen van boeren schuren door Theo Jordans (t/m 10/9); AXEL Streekmuseum, 13.30- 17 uur: Natuurfotografie van R.J. de Kraker (t/m 29/7); BERGEN OP ZOOM - Markie zenhof, 11-17 uur: Eugeen van Mieghem. schilderijen en grafiek (t/m 3/9); Rob Mohlman. Canto- project (t/m 24/9); BROUWERSHAVEN - Mu seum De Vergulde Garnaal, 9-12 en 14-17 uur: 'Op de REEDE' Brouwershaven als voorhaven van Rotterdam en 'De wereld van Boelhouwer van Beveren (1822-1899)' t/m 15/10; Stadhuis, 9-12 en 13.30-16 uur: Hennie Schrijver, olieverfschil derijen (t/m 23/8); BURGH HAAMSTEDE - Mu seum De Burghse Schoole, 11-16 Janny van der lee Pittige slanke dip Deze saus kuntu serveren bij rauwe of geblancheerde groente, bij hardgekookte eie ren. bij in de schil gekookte aardappelen of aardappelen in folie, maar ook als sausje bij de barbecue. Verder is het sausje ook heerlijk bij gegrilleerde of gebakken vis. Ingrediënten: 1 blikje ansjovisfilets 1 hard gekookt ei 1 volle eetl. grof gehakte peter selie 1-2 theel. kappertjes (eventueel vervangen door 1 augurkje) 1 volle theel. mosterd 1-2 theel. citroensap 100 gram kwark Bereiding: Laat de ansjovisfilets met een klein scheutje van de olie uit het blik enkele seconden in de meng kom van de blender of keuken machine draaien. Pel het ei. hak het grof en voeg dit met de peterselie en kapper tjes hierbij. Laat het mes opnieuio enkele se conden draaien. Voeg het ci troensap. de mosterd en de kivark toe en laat alles draaien tot een min of meer gladde pu ree. Proef of nog peper of kap pertjes moeten worden toege voegd. Zet het sausje tot gebruik in de koelkast. Lekker met beetgaar gekookte en afgekoelde haricots verts. Schik ze in een rijtje op kleine bordjes en verdeel een jlinke le pel van de saus over het midden van de boontjes. uur: 'Nuttige handwerken' (t/m 21/10); 'Het verdronken Westen- schouwen' (periode 1450 tot 1500); De Bewaerschole, 13.30-16.30 uur: Liesbeth de Haas-IJben, aquarellen (t/m 5/8): NH Kerk, 11-16 uur: Bronfcen beelden, wandkleden, etsen en schilderijen van diverse kunste naars (t/m 4/8); DOMBURG - Marie Tak van Poortvliet Museum. 13-17 uur: Domburgse grafiek uit de perio de 1893-1932, werk van o.a. Jan Toorop en Jacoba van Heems- kerck (t/m 13/8); Galerie Het Noorderlicht. 17-22 uur: 'Russen in Domburg?' Rus sische schilderwerken uit de pe riode 1900-1990 (t/m 25/7); GOES Museum, 10-17 uur: 'Verdronken land. Valkenisse en Keizershoofd' archeologische expositie (t/m 28/10); 'Van mot tot slot' de opkomst en onder gang van de Bevelandse kaste len (t/m 16/9); Galerie Trés Unique. 9-17 uur: Werken diverse kunstenaars (tJ m 15/9); Grote Kerk. 10-17 uur: Oliever ven en grafische werken van Sa- fian Ashot (t/m 30/9); GROEDE - Lutherse kerk, 14- 17 uur: Gheorghe Culea, ab stracte sculpturen (t/m 25/8); 'S HEER HENDRIKSKINDE REN - Galerie Mi Parti, 11-16.30 uur: 'Esprit d'été', sieraden, tas sen en 'jurken voor tafelkleden' (t/m 27/8); HOOGELANDE Consistorie bij Kapel van St. Maarten, 13-17 uur: Schilderijen van Riet de Werd (t/m 26/7), HULST Streekmuseum. 14-17 uur: Hulst in de Tachtigjarige Oorlog (het beleg van 1645) (t/m 3/8); Galerie Rattenfanger, 14-17 uur: Ans en Ton Rijkers, schilderijen it/m 4/8): Hal Stadhuis, 9-12 en 13-16.30 uur: Historische expositie perio de 1591-1596 (t/m 31/7); KAPELLE Gemeentehuis. 8.30-12 en 13-16 uur: Abstract werk cursisten afd. Kunstzinni ge Vorming Oosterscheldecolle- ge (t/m 21/7); MELISKERKE - Gemeente huis, 9-16 uur: Giel Louws, aqua rel, acryl, pastel en linoleum (t/m 25/8). MIDDELBURG Ramschip Schorpioen, 10-17 uur: 'Panties, pumps en lipstick' (t/m 21/9); Zeeuwse Bibliotheek, 9-21 uur: Annelies Planteydt, colliers (t/m 5/8); Bei Ning, zoute stenen, boe ken van bestaan (Urn 5/8); 'Door het oog van..': foto's van N. Flip- se-Roelse 'Het wel en wee van Westkapelle tussen 1937 en 1973' (t/m 19/8); Zeeuws Museum, 10-17 uur: Prenten uit 1932 van Baron van Lamsweerde (t/m 15/9) en schil derijen van 19e eeuwse Zeeuwse schilders (t/m 15/9): Wandelkerk, 10-17 uur: Anne Frank, 50 jaar na dato (t/m 28/7); De Vleeshal, 13-17 uur: Werken Patrick van Caeckenbergh (t/m 27/8): OOST-SOUBURG - Waterto ren. 12-17 uur: Ton Slits, kleine objecten, collages en 'fragmen ten' (t/m 27/8): OOSTBURG Den Hoekzak, 10-12 en 14-17 uur: 'Zomerkeuze' werken diverse kunstenaars uit collectie van de Provincie Zee land (t/m 25/8); OOSTKAPELLE Zeeuws Bio logisch Museum, 10-18 uur: 'En ge beestjes', natuurfoto's van Ciska Lepelaars (t/m 1/10); 'Gro te Griezels' werk van kunste naar Hans Jahne (t/m 1/10); 'Pas op, sporen!' (t/m 3/9); Studiecentrum Oranjezon, 10-16 uur: Gouaches van Sophie Vis ser Demmink (t/m sept.); RENESSE - Museum De Blik vanger, 10-12 uur: Collectie pun tenslijpers (t/m 30/7); RETRANCHEMENT - Bezoe kerscentrum 't Zwin, 13-18 uur: 'Een beter milieu begint bij een ander' (t/m 5/9); SLUIS De Raadskelder, 13-17 uur: Theo Jordans. schilderijen (t/m 30/7); TERNEUZEN - Hal stadhuis, 9-12 en 13-16 uur: 'Desert Tracks', aboriginal kunst uit Centraal Australië it/m 4/8); VEERE De Schotse Huizen. 10-17 uur: Henri Cassiers 1858- 1944, schilderijen <t/m 2/9); VLISSINGEN - Stedelijk Mu seum, 10-17 uur: "Schipper mag ik overvaren, van veerboot tot tunnel* (t/m 1/10); WOLPHAARTSDIJK - Galerie De Hoekweide, 12-21 uur Wim Vaarzon Morel, schilderijen, aquarellen en schetsen (t/m 19/ 8); WOUW Museum Ter Zijde, 10-17 uur: 'Sarong van sutra, ka- baya van kant' zijde en kant uit Indonesië (t/m 29/10); Werken Eddy Manuhutu en Etou's Mollv (t/m 17/8); IJZENDIJKE - Streekmu seum, 10-12 en 13-17 uur: 'Hoe schoon de natuur kan zijn (t/m 30/9); ZIERIKZEE - Stadhuismu seum, 10-17 uur: Sitse kleding rond 1800 (t/m 31/10). Burgerweeshuis, 10-17 uur: Ne derlandse Plastiek: 330 werken van beeldhouwers (t/m 26/8). Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: 06-11 Centraal Meldpunt Milieuklachten: tel 01184-12323. SOS Telefonische Hulpdienst Zee land. tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor men sen in nood. tel. 01180-36251. van 10.00-14.00 uur en 20 00-23.00 uur - weekends van 20.00-23.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land. tel 01184-69869. dag en nacht bereikbaar. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel 06-0432 igratis), dag. van 14-20 uur. Bureau Vertrouwenarts Kindermis handeling. tel. 01180-28800 Aids Infolijn: tel. 01180-38384.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1995 | | pagina 13